Arbejdsfordeling

Kære kolleger

I forlængelse af den mail SGH sendte ud torsdag på kollegernes arbejdsmail vedrørende den midlertidige arbejdsfordeling, vil næste periode løbe fra 26. februar 2021 og 3 måneder frem, dog med forbehold for en yderligere forlængelse.

KR-B vil blive arbejdsfordelt på 50 %, KR-T vil blive arbejdsfordelt på 30 % og KR-R vil forsat ikke indgå i arbejdsfordelingen.

Du vil snarest muligt modtage information omkring din konkrete arbejdsfordeling via din E-boks.

Når meddelelsen lander i E-boks, skal vær enkelt beslutte om man ønsker at deltage i arbejdsfordelingen eller ej, præcis som sidste gang et sådan brev blev fremsendt.
God weekend

Med venlig hilsen Klubben.