Udmelding fra SAS


Kære kollegaer

På baggrund af dagens udmelding fra SAS kan vi meddele, at man fortsat skal møde på arbejde som planlagt. Dette gør sig gældende indtil man får anden info fra nærmeste leder. 

Så snart klubben har noget konkret, melder vi det naturligvis ud straks.

Det er i denne forbindelse enormt vigtigt at pointere, at der IKKE er tale om fyringer! 

Vi har fuld forståelse for, at der er mange spørgsmål som melder sig. Vi lover at gøre hvad vi kan, for at besvare dem efter bedste evne og hurtigst muligt – men tingene rykker sig hele tiden og der er mange uklare faktorer.