Tiltag i forbindelse med covid-19

Klubben har i går været til møde med driftsledelsen vedrørende den alvorlige situation vi og hele flybranchen befinder os i grundet Covid-19.
Trafiktallene viser, at vi i perioder er for mange på arbejde. Dette prøver vi at håndtere på bedste vis.
Et helt konkret tiltag er, at en mail om fri uden løn 1 eller 2 måneder er blevet udsendt til samtlige kolleger i KR.
Møderækken fortsætter i denne uge, hvor flere tiltag vil blive taget i brug.