Regulering

Klubben har bedt firmaet om at udbetale tilgodehavender i forhold til Industriens overenskomst med tilbagevirkende kraft fra 1/3-2020.
Dette gælder genetillæg og fritvalgskonto, som er blevet reguleret på oktober lønnen.

Med venlig hilsen Klubben