Lille update

Kære kollegaer

Der er desværre ikke meget nyt endnu.
Vi afventer forsat indkaldelse til officielle møder/forhandling vedrørende overtallighedssituationen, som SAS meldte ud sidst i april.
Tidslinjen er forsat, møder i maj-juni med de respektive klubber/foreninger, og alle medarbejdere skal kende sin fremtid med udgangen af juni måned.
Vi har fået mange henvendelser omkring mailen, som ledelsen sendte ud om 12 måneders orlov. Vi har givet kollegaerne svar på de spørgsmål, de måtte have, så de kan træffe den rigtige beslutning i forhold til netop deres situation. Og vi står stadig til rådighed hvis der måtte være spørgsmål.
Vi har også fået en del henvendelser om, at folk har fået ny tørn i juni. Men bare for at slå det fast, ingen skal møde på arbejde, hvis man er hjemsendt, før man bliver kontaktet af SGH KR, hvad enten det er telefonisk, sms eller på mail.
Så snart der er nyt, vil vi informere så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen Klubben