Forlig vedrørende SIFU

Sagen om SIFU-Aftalen er afsluttet

Da SGH i juni måned 2020 varslede masseafskedigelser grundet COVID-19 pandemien, blev vores daværende lokalaftale A0031 (SIFU-Aftalen) brugt i forbindelse med disse opsigelser.

Klubben gjorde fra starten klart, at vi ikke var enige i den fortolkning af aftalen, firmaet præsenterede os for. Vi var ganske enkelt ikke enige i den beregning, der lå til grund for opsigelserne, hvor ledelsen mente, at dem der blev beskyttet af SIFU-aftalen, var alle med over 42,7 års anciennitet.

Vi rejste derfor en sag i det fagretslige system, og den er nu afsluttet.

Vi har gennemgået tallene sammen med ledelsen for at finde beregningsgrundlaget. Der er nu enighed om, at skæringsdatoen for at være beskyttet af SIFU-aftalen er 19. januar 1982.  Det drejer sig om 17 kollegaer med anciennitet fra mindst 19. januar 1982, der er berørt af dette og nu afskediget. Derfor har vi nu indgået et forlig i forhold til SIFU-aftalen.

Alle implicerede, der er omfattet af dette forlig, har fået direkte besked. De kollegaer, der desværre ligger lige uden for aftalen, er også informeret.

Med venlig hilsen Klubben