Faglige sager

I forbindelse med den forestående arbejdsfordeling, som starter den 26/10 har firmaet tildelt kolleger flere vagter med mindre end 6 timers arbejde på tørnen pr. dag. Denne tolkning af Industriens Overenskomst er Klubben ikke enig i.
Endvidere mener Klubben at frokosten skal tørnlægges, når arbejdstidsplanen bliver frigivet. Dette tolker firmaet også anderledes.
Derfor har vi rejst begge uenigheder i det fagretslige system.