Talsmandsvalg

Talsmands Valg.

Så er det tid til talsmands valg i områderne.

Hvis de eksisterende talsmænd ønsker at genopstille, skal de også sende en mail. De eksisterende Talsmænd kan ses på klubbens hjemmeside: www.sghklubben.dk

Hvis der er nye kandidater, skal disse ligeledes sende en mail til den nedefor nævnte mail adresse.

ole.johansson2@sas.dk og tilkendegiver at man ønsker at stille op. Dette gælder også de som er talsmænd i dag.

Dette vil være muligt at opstille i perioden: 21/6/2019 – 11/7/2019

Der skal vælges 1 talsmand i følgende områder: bagerhold, fast aften, nathold, COD, kørslen, lærling, deltid i hallen og 12 timer på rampen.

Der skal vælges 2 talsmænd i følgende områder: B6-10, KR-R, Deltid rampen og hallen.

Hvis der blot er de antal kandidater i områderne som der pladser, betragtes disse som valgt. Hvis de er flere kandidater end pladser vil der blive valg i de respektive områder. De implicerede i områderne vil modtage en mail herom.

Valget kommer til at foregå på den måde at man sender en mail til:

ole.johansson2@sas.dk

 

Talsmands funktionen:

En talsmand er klubbens talerør til kollegerne, og er ham der samler op på områdets udfordringer og evt. bringer disse videre til klubben.

Endvidere er det talsmanden der deltager på vegne af området ved præsentation af nye sommer/vinter tørne.

Der bliver afholdt ca. 4 talsmands møder om året.