Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar:

Hvorfor underskriver tillidsmanden en lokal aftale og sender den til urafstemning?

Svar: Tillidsmanden underskriver altid med det forbehold, at der bliver stemt JA til aftalen. Bliver det et NEJ bliver aftalen annulleret, dette er selvfølgelig tilføjet i aftalen.

Hvem forhandler vores lokal aftaler?

Vi har et forhandlings udvalg som for nuværende er Bo, Pyrus, Ole, Nikolaj og Kim, med tæt kontakt og støtte fra 3F Kastrup.

Forhandlingsudvalget nedsættes af bestyrelsen og er under forhandlingerne i tæt kontakt med bestyrelsen.

Hvorfor kan en lønforhandling slutte i det fagretslige system?

Svar: Lokal lønforhandling er en ret i Industriens Overenskomst. Bliver man ikke enig lokalt, kan man ende til møde i Dansk Industri, hvor sidste møde afslutter forhandlingerne. Under disse møder støttes klubben op af en faglig sekretær fra Hovedforbundet. Hvis man ikke bliver enige er forhandlingerne herefter afsluttet. Ved en lokal forhandling kan det derfor i realiteten godt ende med et 0.

Kan forhandlingerne genoptages?

Svar: Kun hvis begge parter er enige om det.

Mvh Klubben