GF 2019

Så blev den Ordinære generalforsamling 2019 færdig

Resultatet af formandsvalget blev:

Bo Larsen blev valgt som formand for 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på GF

Claus De Lasson valgt for 2 år.

Nikolaj RP valgt for 2 år.

Ian Madsen valgt for 2 år.

Per Christensen valgt for 1 år.

Suppleanter valgt for 1 år.

Villy Bondesen (crew car)

Andreas Bendtsen (deltid)

Bilags kontrollanter valgt for 1 år:

Tommy Svensson

Søren Nybo Poulsen.

Bilags kontrollant suppleant valgt for 1 år:

Finn Nielsen.

Tillykke til de valgte.

Der vil være kampvalg i KR-R mellem Jesper Balling Nielsen og Leif Ikast Pedersen.

Nærmere info om valget vil følge senere.

Mvh Klubben