Generalforsamling

Onsdag den 20/11-2019 afholdt Ekspeditionsarbejdernes klub først Ekstraordinær GF hvor der blev små justeret på klubbens vedtægter. Disse blev godkendt af de fremmødte.

Derefter blev den Ordinære GF afholdt. Bestyrelsens beretning blev debatteret og derefter godkendt af forsamlingen.

Regnskab blev ligeledes gennemgået og godkendt.

Da vi kom til valg ifølge lovene, var der to kandidater til tillidsmands posten, den nuværende formand Bo Larsen og Mohammed Khalil.

Herefter blev Generalforsamlingen suspenderet og vil blive genoptaget når en ny tillidsmand er blevet valgt, datoen for denne vil blive meldt ud senere.

Valget vil blive sendt til urafstemning blandt kollegerne på arbejdspladsen, mere omkring dette senere i dag.