Dom fra arbejdsretten og opnormeringer til 100 %

Ekspeditions Arbejdernes Klub og 3F har i dag vundet en principiel sag i Arbejdsretten.

Sagen drejede sig om, hvorvidt SGH i 2017 havde hjemmel til at fratage billetrettighederne i en periode fra medarbejdere, der overenskomststridigt nedlagde arbejdet.

Arbejdsretten har fastslået, at man ikke kan sanktionere lokalt, når stridigheder af denne karakter behandles i det Arbejdsretslige system. 

Vi er meget glade og tilfredse med resultatet.

 

Endvidere kan vi fortælle at klubben har arbejdet hård og længe på at få deltids drenge opnormeret til fuldtid.

Dette er nu lykkes: 11 deltids drenge vil blive opnormeret til 100 % fri hver anden weekend fra 1 April på 2 skift.

 

Mvh Klubben