Tillæg til vores senior lokalaftale

Vi har lavet et tillæg til vores lokale senior ordning som træder i kræft 1/3-2018

Medarbejdere der ansættes under seniorordning, kan vælge at få det beløb der tilskrives fritvalgskontoen, udbetalt løbende pr. måned. Dette skal meddeles i forbindelse med indgåelse af senior ordningen og træder i kraft sammen med denne.

Hilsen klubben