Så er IKUF sagen afsluttet

Til dig i SGH/KR der har været på IKUF i perioden 2013 til 2016.

I forbindelse med din deltagelse på IKUF kurser i perioden 2013 til 2016, har du fået udbetalt 1% i feriegodtgørelse, idet du har afkrydset dig som funktionær. Dette har ikke været korrekt og du skulle have haft 12,5% i feriegodtgørelse af de beløb der er udbetalt til dig fra IKUF.

Derfor vil du blive efterreguleret med et samlet engangsbeløb på de resterende 11,5% på lønnen for december.

Efter 2016 og fremadrettet, er reguleringen opdateret efter gældende regler.

Er der tvivl eller spørgsmål til ovenstående, kan man henvende sig på klub kontoret.

Mvh Klubben