OK 17

Til info skal det oplyses, at der på januar lønnen er reguleret for vores lønstigning, som der er stemt ja til via urafstemning. Der er efterreguleret fra 01/03/2017 med 412,- kr om måneden for en fuldtidsansat.

Mvh Klubben