Generalforsamling

Indkaldelse til Ekspeditions Arbejdernes Klubs

ordinære generalforsamling 2018.

 

Tid: Tirsdag 13/11 kl. 16.15.

 

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Kontingent.
  5. Orientering fra Miljøassistenten.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg.
  8. Evt.

 

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før

generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

 

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til

gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før

generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

 

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6

dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, seneste tilmelding til spisning vil være fredag den 9/11 kl. 12.00 dette skal foregå på mail til:

ole.johansson2@sas.dk

 

Denne vil også være på klubbens facebookside.

Mvh Klubben