Generalforsamling

Klubben afholdt i går den årlige generalforsamling.

Der var en lang saglig og god debat omkring bestyrelsens beretning. Beretning blev efterfølgende enstemmigt vedtaget.

Regnskabet blev ligeledes godkendt. Der kommer ingen kontigent stigning. Der var herefter en orientering fra AMR Søren Gaarn.

Der var ingen af de indkomne forslag der blev vedtaget, dog skal klubben kigge på en evt mulighed for elektronisk afstemning fremadrettet.

Herefter var der valg, hvor formand Bo Larsen var på valg og han modtager genvalg. Der ud over stillede Stig Brenøe op. Dette valg kommer til at foregå som urafstemning på arbejdspladsen. Stemmeudvalget melder tilbage med en start dato når de er klar. Herefter blev generalforsamlingen afbrudt, og genoptages igen når formands valget er afgjort, med de resterende punkter, valg og evt.

Referatet vil først være tilgængeligt når GF er afsluttet.

Mvh klubben