GENERALFORSAMLING 7/11/2017

Indkaldelse til Ekspeditions Arbejdernes Klubs
ordinære generalforsamling 2017.
Tid: Tirsdag 7/11 kl. 16.15.
Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Kontingent.
5. Orientering fra Miljøassistenten.
6. Indkomne forslag.
7. Valg.
8. Evt.
Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før
generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn,
løn nummer og afdeling.
Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til
gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før
generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.
Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6
dage før generalforsamlingen.
Der serveres mad og øl efter GF, seneste tilmelding til spisning vil
være fredag den 3/11 kl. 12.00 dette skal foregå på mail til:
ole.johansson2@sas.dk