Formandsvalg og Lønaftale

resultatet af formandsvalget:

Bo Larsen         456 stemmer

Stig Brenøe       197 stemmer

ugyldige                 8

blanke                   15

afgivne stemmer : 676 ud af 775 stemmeberrettigede

stemmeprocnt : 87,22%

Dermed er Bo Larsen genvalgt som formand.

 

Lønaftalen:

ja stemmer      499

nej stemmer    157

ugyldige  :          13

blanke :                7

676 afgivne stemmer ud af 775 stemmeberretigede

stemmeprocent : 87,22

hermed er lønaftalen vedtaget, og lølnkontoret ajourfører lønen så hurtigt som muligt.