Uenighed om Byttevagts aftalen

2 feb. 2015

Ved et møde mell. klub og ledelsen den 2 feb. kunne der ikke opnås enighed om fortolkningen af byttevagtsaftalen, det betyder at vi har indsendt et såkaldt uenigheds referat, som skal behandles mellem Klub / ledelsen – Dansk Industri / 3 F. Vi forventer at mæglingsmødet holdes inden for 14 dage.

Uenigheden består i at vi ikke mener at byttevagter kan afvises, hvis man har kvalifikationer på specifikke flykunder.

Ledelsen forbeholder sig fortolkningens retten, hvilke betyder at indtil der ligger en afgørelse, vil man tolke aftalen som vi ser i øjeblikket, nemlig at specifikke flyselskabs kvalifikationer kan risikere at få afvist sin byttevagt.