Ryan AIR demonstration

26 feb. 2015
Demonstration i dag foran Arbejdsretten i kampen for at Ryan skal indgå overenskomst.
500-600 som repræsenterede stort set alle fagforbund : 3F – Hk – Eks. Arb.- Stilladsarb – Skraldemænd – kabine – skorstenfejer – piloter – folketings medlemmer – Cleaning m.m.var mødt op i kampen for en truende nedadgående spiral for alle lønmodtagere i Danmark, hvis Ryan får lov til at opererer uden OK, med de forhold som er kendetegnende for RYAN.
Arbejdsretten behandlede i dag det første, såkaldte forberedende retsmøde og bestemte at sagen skulle behandles som en hastesag.
En hastesag i arbejdsretten betyder at næste retsmøde behandles den 26 Marts, derefter kan man vente en doms afsigelse efter denne dato.
Ryan har som bekendt bebudet at de allerede lander den 18 marts i CPH, hvilke betyder at lovlige varslede konflikter og sympatikonflikter først kan træde i kraft, når arbejdsretten ( forhåbentlig ) har afsagt en positiv dom.