Overtid / Mertid

28 Juli

Overarbejde på ” dagen ” kan selvfølgelig ikke undgås i en branche som vores: Når der er tale om såkaldt planlagt overarbejde, dvs. at man tilbyder overarbejde dage og uger frem, foretrækker klubben at det er vores deltidskollegaer, som får tilbudt fuldtids tørne og er det ikke tilstrækkeligt : Flere ansatte.

Overenskomsten taler om at, man såvidt muligt skal undgå overarbejde.

Deltids kollagernes tørne er skruet sådan sammen, at det giver meget få eller slet ingen fridage, såfremt man skal ” ramme ” noget der ligner fuldtid, derfor er det nødvendigt og ønskeligt at det sker som mertid på dagen, eller endnu bedre at deltids kollegaerne får fuldtidstørne, enten permanet eller midlertidig.

Klubben ( og overenskomsten ) skelner derfor mell. mertid og overtid og i det øjeblik, en deltids kollega ” rammer ” et gennemsnit på 35 / 37 timer om ugen er der tale om overarbejde.!

Husk at såfremt man har brug for flere timer end sin tørn, er der rigtig mange vagter til salg, så hjælp din kollega, tag en byttevagt.