Overenskomst stridig arbejdsnedlæggelse

 

5 Juni

Kollegaerne valgte kl. 19.00 Fredag den 5 Juni at gå til faglig møde, på dette faglige møde fortalte kollegaerne at der er en alt for stor stadig stigende fysisk belastning, specielt på aftenskiftet, samt uhensigtsmæssige tørne.

Klubben billiger ikke overenskomst stridige arbejdsnedlæggelser, men foretrækker forhandling.

6 Juni

Arbejdet genoptages kl. 6.00, bestyrelsen er rundt på stuer og hal for at informere og hører hvad kollegaerne siger til gårds dagens overenskomst stridige strejke.

6 Juni kl.  9.45

Bestyrelsen har nu været rundt på stuer og hal og informeret kollegaerne om hvad der skete i går, samt høre hvad resten af kollegaerne havde at sige.

Rundturen startede kl. 6.00 i hallen, hvor en stor gruppe kollegaer var samlet, en meget stor del af disse kollegaer, ønskede at fortsætte det faglige møde, indtil problemstillingerne var løst.

Kollegaerne siger samstemmende at en stadig større belastning generelt og specielt på aftenskiftet, betyder at deres krop er begyndt at reagerer negativ med smerter i bevægeapparatet og dette bliver mere og mere udtalt.

Kollegaerne fortæller også at deres nye tørn skift er skruet sammen på en  sådan måde, der igen betyder at de får større udfordringer på hjemmefronten, med børne pasning og samvær med familien m.m.

Kollegaerne beretter ligeledes om et dårligt overlap der betyder at når et nyt hold møder ind, starter man vagten med et totalt kaos, således at man allerede fra vagt start,  får en stresset dag.

Kollegaerne fortæller at der er store problemer med frokostafvikling.

Klubben informerede kollegaerne om at overenskomst stridige arbejdsnedlæggelser ikke er vejen frem og ikke noget vi anbefaler.

Ledelsen har meddelt at de ønsker at forhandle om ovenstående problemer på mandag kl. 9.00. Med denne viden besluttede kollegaerne at genoptage arbejdet og håber meget, og følger nøje, at forhandlingerne på mandag kan give tilfredsstillende resultater.