Overarbejde / mertid

 

Vi har fået spørgsmål om overarbejde og varsling.

Vi citerer hermed fra den nye aftale der blev indgået ved lokalforhandlingerne:

Indledningen:

SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejdernes Klub er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens produktionsafvikling.

Der skal altid tilbydes mertid til deltidsansatte, inden der initieres overarbejde.

Og afslutningen:

Overarbejde, bortset fra i forbindelse med dages vagt, skal ske af frivillighedens vej.

Overarbejde på dagen skal dog altid ske under hensyntagen til den enkelte medarbejders personlige forhold.