Demo- fest 26 marts

Vi er i Arbejdsretten i dag torsdag den 26 marts kl. 14-16

Hundredevis af bekymrede lufthavnsansatte, med lige så mange Dannebrogsflag, modtog i sidste uge Ryanairs første landing i Kbh.

Ryanair mente at vores happening forstyrrede deres flyvning, således at der blev 3 timer forsinkelse. Vi ved, at de kollager der tog mod Ryanair, fulgte enhver henvisning fra CPH og politiet!

Helt i tråd med den Danske Model, indklagede Ryan via LO vores klub og forbund for arbejdsretten. Arbejdsretten er en del af den Danske model og det er fint at Ryanair benytter sig af den. En anden del af Den  Danske Model er overenskomster, der sikrer deres ansatte ordnede forhold. Den del kniber det som bekendt gevaldigt med.

Det altså også denne tvist der er for arbejdsretten i dag.

Endnu vigtigere er der, sideløbende med denne tvist, et retsmøde, hvor man behandler om de varslede konflikter kan erklæres som lovlige og dermed træde i kraft. Denne sag afgøres ikke endeligt i dag!

Vi håber at arbejdsretten på et tidspunkt afsiger, en for os positiv dom,  der kan få 3 mulige konsekvenser

1. Ryan underskriver en overenskomst ( alle vinder )

2. Vi vinder (vi varsler konflikt – og vinder)

3. Ryan vinder (sagen sendes til EU eller noget i den stil, og vi afskæres fra lovlig konflikt som man ellers har brugt her i landet mere end 100 år)

Vores prioritet 1 er mulighed nummer 1 :nemlig en underskrevet overenskomst, selvfølgelig som en hjælp til vores kollegaer i Ryan, men lige så meget som en sejr for Danske lønmodtagere, for den Danske model og for det Danske velfærdssamfund.

Vi er af den overbevisning, at kommer Ryan ud som sejrherre, vil det give en afsmittende virkning på alle Danske lønmodtagere.

Vi bliver fra alle sider mødt af meget sympati,fagforbund, foreninger, grupper af ansatte i hele Europa sender os støtte erklæringer, vi har ligeledes fået varme støtte erklæringer fra Ryanair Cockpit Group. De er nødt til at arbejde hemmeligt men har over halvdelen af alle Ryans piloter som medlem. Alle følger os og håber på vores sejr.

Ærgerligt at vi skal oplever noget så udansk, at en forening skal være hemmelig, men det er forståeligt. Vi ved  Ryans

ansatte ikke tør nævne ordet fagforening, fordi de frygter det kan koste deres job.

Klubben har været aktive i at lave demonstrationen i dag foran arbejdsretten. , for en fest. Vi skal feste for vores forældres tilkæmpede rettigheder om forsamlings frihed, ytringsfrihed og den Danske model.

Derfor skal det være en fest idag, vi demonstrer ikke mod Arbejdsretten, for det er en del af Den Danske Model, derfor anerkender vi til en hver tid Arbejdsrettens afgørelser.

Forskellige faglige har oplevet at vi bliver overvåget: Hvad vi slår op på Facebook og hjemmeside  , hvor vi befinder os, hvem vi holder møder med, vi bliver fotograferet, når vi går til og fra møder, når vi konfrontere 2 fotografer, fremviser de et Irsk pressekort, det er da for sjovt at det har interesse for den Irske befolkning,hvor vi er og hvem vi holder møder med.,

Men vi holder møder med dem vi vil og hvornår vi vil, fordi det må man i Danmark.

Velkommen til Danmark O’leary!