Bestyrelses post

4 maj.
Konstitueret Bestyrelsespost.

På Ekspeditions arbejdernes klub seneste generalforsamling, blev der i bestyrelsens beretning nævnt, at bestyrelsen ønskede at konstituere en deltidskollega i bestyrelsen og ved næste GF ( Nov. 2015 ) at fremsætte et forslag om en ordinær bestyrelses post til en deltidskollega.

Som bekendt blev Michael Wilson valgt til denne post, Michael Wilson var en af de 17 kollegaer der permanent blev fuldtid, pr. 1 maj, derfor udtrådte han, den 30 April af Eks. Arb. Klub bestyrelse.

Vi vil i bestyrelsen sige et stort tak til Michael, for hans store arbejde og kamp for sine deltidskollegaer.

Vi søger derfor nu, en ny kandidat som konstitueret bestyrelsen medlem.

Hvis det har din interesse, skal du henvende dig til klubkontoret inden Fredag den 29 maj kl. 12.00.

Alle fastansatte deltidskollegaer kan opstille ! ( alle deltidskollegaer fastansatte og kontraktansatte kan stemme. )

Det er obligatorisk at den der bliver valgt som minimum skal gennemføre G1 og G2.