Info lokal rammeaftale

Eks. Arb. Klub 26 nov.

For dem som ikke nåede informations møderne eller gennemgang af rammeaftalen på GF, er velkomne til at få informationen på klubkontoret.