General forsamlingen

Eks. Arb. Klub 18 November.

Ekspeditions Arbejdernes Klub ordinære General forsamling den 18 November

Stig Brenøe valgte efter 16 år i bestyrelsen at træde tilbage som kasserer

Ole Johansson blev nyvalgt som kasserer

Jørgen Westerberg blev genvalgt som næstformand.

Steen Petersen genvalgt som bestyrelses suppleant

Kim Buchholdt genvalgt som bestyrelses suppleant

Villy Bondesen genvalgt som bestyrelses suppleant

Til de 3 bestyrelses poster, blev der opstillet 4 kandidater, derfor foretages der nu, i følge lovende urafstemning.

Afstemningen afvikles af stemmeudvalget, som vil være til stede på klubkontoret i perioden 18 november til den 10 december i tidsrummet, alle hverdage kl. 11.13 ( onsdage 13 – 16 ) Natholdene vil blive besøgt særskilt.

Der kan vælges mell. 4 kandidater

Henrik Jespersen

Ivan Als

Søren Hansen

Søren Poulsen

I samme periode stemmes der om den lokale rammeaftale.

Det blev på GF besluttet at konstituere en bestyrelses post til en deltidskollega, i nærmeste fremtid vil deltidskollegaerne modtage en mail, hvor det bliver muligt at opstille en kandidater, hvis der er flere kandidater foretages der en afstemning.