Forhandlingerne fortsætter

Eks. Arb. Klub 16 sep.

Som nævnt i HOT NEWS er SGH´s ultimative krav blevet annuleret, det betyder foreløbig 2 ting :

  1. Vi forhandler videre om en ny lokal OK
  2. Samtidig er de 5 opsagte aftaler, som udløb med udgangen af september md. blevet forlænget så de forløbig og tidligst udløber med udgangen af oktober md. ( nuværende tørne fortsætter i denne periode )

Traditionen tro informerer vi ikke om evt. resultater, men sætter et evt. resultat til urafstemning.

( tirsdag 16 sep.- torsdag 18 sep. og fredag 19 sep. er klubkontoret lukket )