Div. Meddelser

Eks. Arb. Klub 9 Dec.

På onsdag afholder klubben årets pensionist julefrokost, derfor er klubkontoret lukket. Stemmeudvalget er på klubkontoret fra kl. 10.00 -12.00, hvor det er her er sidste chance for at afgive sin stemme.

Når stemmeudvalget på onsdag har færdig optalt, offentliggøres her på siden, afstemningsresultatet for rammeaftalen, samt navne på de 3 bestyrelsesmedlemmer som er valgt.

På Torsdag afholdes bestyrelses møde, derfor er klubkontoret lukket.

På Fredag offentliggøres resultatet af den elektroniske afstemning blandt deltidskollegaerne om den konstituerede bestyrelses post.