Bestyrelse og Talsmands møde

Eks. Arb. Klub 28 August.

Den 27 August afholdt vi et kombineret tals og bestyrelses møde, vi var i alt repræsenteret med 33 kollegaer og vi har på den måde sikret at alle kollegaers synspunkter blev repræsenteret og hørt.

Det skal ikke være en hemmelighed, at der var meget skarpe meninger omkring firmaets valg at opsige 5 lokalaftaler, forud for de lokale lønforhandlinger, ligesom der var markante synspunkter på udsigten til  Swissport som ejer.

Talsmænd og bestyrelse udtrykte ligeledes en stor bekymring over kollegaernes voksende stress symptomer, på det stadig stigende arbejdspres og opfordrer meget kraftigt at alle kollegaer overholder alle sikkerhedskrav, som er krævet af vores arbejdsgiver.

I forbindelse med den tydelige underbemanding konstaterede tals og bestyrelse et dilemma i at kollegaerne tager på div uddannelses tilbud, uden der kommer erstatning for de manglende hænder, det er klart at vi ønsker så meget udd. som muligt men det skal ikke være på bekostning af at de resterende bliver overbelastede. Hvis det er firmaets hensigt at få flere hænder på dagen, ved at ændre vagterne, er det vel mere hensigtsmæssig at firmaet i stedet suspenderede uddannelse tilbuddene, indtil vi igen kan følge med.