Opnormering på aftenskiftet

Eks. Arb. Klub 24 Oktober

Aftenvagten har i lang tid været ramt af høj belastning, idag den 24 Oktober blev det aftalt at opnormere aftenholdet med 4 mand ( 2 Strenge ).

Indtil videre bliver den ekstra bemanding dækket ind af mertid hos deltidskollegaerne, normeringen bliver på sigt fundet ved at der løftes et antal 42% kollegaer til 75%.

Kollegaerne bliver fysisk placeret hos de fast aftenvagt på C32, stillingerne bliver “slået op” og som sædvanligt udvalgt efter kvalifikationer og anciennitet.

Skiften har oprettet en sms liste til deltidskollegaerne, hvor der sendes sms ud når der er behov for mertid på dagen, eller som ekstra vagter. Husk at meddele skiften, hvis du har skiftet tlf. nummer !

Samtidig med løsningen med den permanente opnormering på aftenskiftet, bliver der kikket på den skæve indmøde på holdene ( hold hvor der mangler kollegaer ) således at det skulle give en roligere afvikling af trafikken, uanset hvad dag man møder.