Opnormering af deltid

Eks. Arb. Klub 29 Nov.

9 deltids kollegaer kan nu midlertidig ( vinteren over ) opnormeres til 100% på fast aften.

(SAS sender mail ud om dette om kort tid, hvorefter man søger, på normal vis)

Udover det, er der fundet 8 kollegaer på 42%, der opnormeres til 75%, på ABC skift, fast aften, ligeledes vinteren over.

COD 12 timers skal supleres med 4 kollegaer.