General Forsamling

Eks.Arb.Klub 5 November 2013

Beslutnings referat af GF 5 November 2013

Det fulde referat ligger til gennemsyn på Klubkontoret om kort tid

TR / Formand Bo Nielsen genvalgt

Bestyrelsesmedlem i KR-R Helge Henriksen genvalgt

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer :

Der blev 5 opstillede til de 3 pladser :

Nuværende bestyrelsesmedlem Bo Larsen

Nuværende bestyrelsesmedlem Michael ( Pyrus) Marstrand

Nuværende bestyrelsesmedlem Paw Karlslund

Kandidat bestyrelsesmedlem Claes Hansen

Kandidat bestyrelsesmedlem Michael Wilson

Der vil om kort tid blive afviklet urafstemning af stemmeudvalget på arbejdspladsen

Bestyrelsesmedlem supleant Crewcar Villy Bondesen genvalgt

Bestyrelsesmedlem supleant Toilet og vand Kim Buchholdt genvalgt

Bestyrelsesmedlem supleant Cargo kørelsen Sten petersen genvlgt

Forslag 1 : Ændring af antallet af krydser på stemmeseddel ved bestyrelsesvalg : Nedstemt

Forslag 2 : Online afstemning ved bestyrelsesvalg : Nedstemt

Forslag 3 : Fordeling af klubbens midler med max. 700.000 kr i hver sin bank : vedtaget

Forslag 4 : Nedlæggelse af 12 timers hold : Nedstemt med stemmer 94 mod 13 ( 3 blanke )

Valg som bilags kontrolant :

Claus Delasson og Michael Holm , supleant Tommy Svenson

Valg til stemmeudvalg :

Claus Delasson, Michael Nord, Brian Holm, Jesper Nielsen, Søren Poulsen, Tommy Svenson, supleanter . Shahid But, Ole Lussenburg, Jeff Olander, Nicolaj Petersen