General forsamling

Ekspeditions Arbejdernes Klub

Ordinær generalforsamling

Tirsdag 5 November 2013 kl. 16.15

3F Kastrup Saltværksvej 68 2770 Kastrup

 Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab

4. Kontingent

5. Orientering fra miljøassistenten

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

 Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, lønnummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6 dage før generalforsamlingen.

 Der serveres mad og øl efter GF, tilmelding til spisning på mail til : Stig.brenoe@sas.dk