Belastning og retfærdig fordeling på dagen

Det er ingen hemmelighed at vi meget tit bringer problemstillingen omkring belastningen samt fordeling på dagen op med vores ledelse.

Ledelsen erkender, (som vi opfatter det), at de aktuelle belastnings tal ikke altid er i overenstemmelse med virkeligheden, idet der ikke tages hensyn til et stadig stigende antal håndbag – maskinbyt – bagudpegnig – indgående fly med ukorekte kg på osv osv. Vi har haft nogle gode kollegaer som for klubben, igennem længere tid har indsamlet belastnings tal, som i nogle tilfælde har understøttet, de forkerte belastningstal.

Nu er det besluttet en gang for alle, at vi får de korrekte tal at arbejde ud fra, det er derfor aftalt med firmaet at der nedsættes to grupper der skal arbejde med problemstillingerne

Gruppe 1. Den korrekte belastning målt i kg / antal fly både individuel og et gennemsnit tal

Gruppe 2. Retfærdigt fordeling på dagen.

Henrik Jespersen vil være klubben´s koordinator for begge grupper.

Firmaet udpeger selv deres repræsentanter til grupperne.

Vi har indtil videre udpeget kollegaernes repræsentanter til disse to grupper, hvis du ønsker at være med i arbejdet, skal du henv. dig i klubben eller til Henrik Jespersen.

Gruppe 1 BELASTNING GRUPPEN : Søren Gaarn – Erik Sørensen – Henrik RT – Søren Hansen – Kim Viggo – Michael ( Pyrus ) Marstrand – Ole Johansson

Gruppe 2 PLANNER GRUPPEN : Bo Larsen – Kim Lind – Tom Pintos – Michael Johansson – Johnny Merkelsen – Rene Bærthelsen – Casper Christensen – Dennis Christensen – Thomas Henriksen – Lars Madsen