Demokrati og Fællesskab

 

3F Avisen: LEDER ved Henrik Bay-Clausen

Demokrati og fællesskab

Undskyld mit „franske”: Men jeg havde fanden mig ikke troet, jeg igen skulle skrive om SAS/Swissport her på bladets lederplads.

Ved forelæggelse af kvartalsregnskabet i begyndelsen af september, kom SAS med den tredje eller fjerde begrundelse for frasalg af SGH.Nu hedder det sig: Outsourcing af groundhandling skal ses som en strategisk forretning, hvor groundhandlingen får bedre muligheder for at vokse sig større.

Outsourcingen er måske sådan en særlig venlig gestus, så SGH kan vokse sig stor og stærk – uden for SAS vel at mærke? En nogenlunde sikker formodning er vel nærmest det modsatte: Først vil cleaning og siden en række eksterne kunder forsvinde, og SGH vil blive mindre, i hvert fald i den overskuelige fremtid.

Vi takker på kollegernes vegne for al omsorg, men ikke lige denne slags. Nu er det hele så udsat på noget nær ubestemt tid. Til gengæld ser Swissport ud til at blive medejer af den seneste selskabskonstruktion.

3F prøver, som altid, at tage Ja-hatten på først og siger: Partnerskaber kan være en god ide. Nye kompetencer, nye ideer osv. i et SAS-ejet selskab har potentiale.

Men Swissport har så stadig tillgode at vise, at det er det, selskabet kan bidrage med. Realiteten er vel, at et egentligt frasalg ikke er en god ide for SAS. Og at ledelsen godt ved det. Præcis som ansatte, tillidsfolk og fagforeninger har påpeget det igen og igen.

Og så over til noget helt andet: I dagligdagen tænker man måske ikke så meget over det, men én af forskellene på en fagforretning og en fagforening er, at vi i vores forening har demokrati.

Demokratiet har lige udfoldet sig på 3F’s kongres, hvor flere end 800 medlemmer mødtes i flere dage og tog beslutninger om organisationens fremtid, valg osv.

Der var spænding, først om formandsvalget og siden om andre ledende poster, men også om de mange forslag, der var stillet fra 3F afdelinger over hele landet.

Vi fik medvind på nogle punkter og kom ikke igennem på andre. Men det vigtige er, at vi i rigtige fagforeninger har et demokrati. Mange medlemmer rundt i landet har brugt tid på at lave forslag, slås for dem, slås for kandidater osv.

Det er sådan noget, der gør os til en levende organisme – fra den fælles kongres til den enkelte klub på arbejdspladsen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, når din faglige klub har generalforsamling, og den 26. november, når 3F Kastrup inviterer DIG til generalforsamling.