Forfatternavn:Eks. Arb. Klub

Tørnaftale

Kære kollegaer Efter nogle lange dage lokalt og hos Dansk Industri, har vi landet en tørnaftale. Til at starte med kan vi meddele, at firmaet ansætter 15-20 mand. Denne proces sættes i gang øjeblikkeligt og jobopslag vil derfor blive udsendt i dag fredag. Processen speedes op i det omfang, det er muligt. Derudover vil driftschefen …

Tørnaftale Læs mere »

Møder

Kære kollegaer Vi har nu gennemgået en møderække med ledelsen. Først ved to møder lokalt og dernæst med tre møder i Dansk Industri, hvor Hovedforbundet og Dansk Industri har været med på sidelinjen. Ud fra de tilkendegivelser vi fik fra kollegaerne den 22. juli,kunne vi forholdsvis hurtigt blive enige med ledelsen om rammerne for faste …

Møder Læs mere »

Fagligt møde

Kære kolleger, Igår torsdag har der været en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse fra morgen stunden frem til kl. 21.00. Arbejdsnedlæggelsen skyldtes primært frustrationer over arbejdstidsplanlægningen. Ledelsen har indvilliget i en møderække, som allerede starter på mandag, hvor vi skal drøfte nye arbejdstidsplaner og prøve at finde nogle gode løsninger i fællesskab, som tilgodeser medarbejder ønsker samt produktionen. Når …

Fagligt møde Læs mere »

Afvikling af frokost

Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen, og denne derved udskydes over 1/2 time, betales der pr. gang herfor: Fra 1/3-2021 Kr. 29,65Fra 1/3-2022 Kr. 30,10

Ny løn til nye ansatte

Kære kolleger Klubben har modtaget et informationsbrev fra SGH vedrørende ny lønstruktur til fremtidige kolleger. Den nye løn har på ingen måde været til forhandling, men er fastlagt ensidigt af ledelsen. Nyansatte kolleger vil fra 1. juni 2021 få en permanent lavere løn samt tillæg end de medarbejdere, der er ansat i SGH i dag. Tilsyneladende …

Ny løn til nye ansatte Læs mere »

Sommerfest

Kære kollegaer Årets sommerfest vil blive afholdt den 28. maj hos 3F Kastrup på Saltværksvej.Vi vil gerne opfordre alle til at kigge forbi til en burger og et par kolde fadøl for at styrke fællesskabet. Det har vi alle brug for i denne tid. Vi tager selvfølgelig forbehold for eventuelle corona-nedlukninger. Tilmelding senest den 21. …

Sommerfest Læs mere »

Servicemeddelelse

Servicemeddelelse: De opsagte har i denne måned modtaget brev i e-boks fra SAS vedrørende udbetaling af feriefridage. Ikke alle er på de sociale medier, så kender du én, så prik dem lige på skulderen og mind dem om det.

Ferietillæg

Blot til orientering. I forhold til den nye implementerede ferie lov, vil ferie tillægget blive udbetalt over 2 gange, med maj og september lønnen. “ Ferietillæg for perioden fra den 1. September til den 30. April udbetales med lønnen for maj måned, første gang maj måned 2021.Ferietillæg for perioden fra den 1. Maj til den …

Ferietillæg Læs mere »

Fællesskriv fra de faglige

Udtalelse til SAS og DI Nødråb fra lufthavnen: Nej til trusler – ja til samarbejde Tillidsrepræsentanter fra fagforbundene i SAS sender hermed en fællesudtalelse til ledelsen i SAS og Dansk Industri. Vi oplever nemlig, at SAS bruger hjælpepakkerne fra staten som påskud for varige forringelser af løn- og arbejdsvilkår.Tillidsrepræsentanter fra 3F og HK var forleden samlet for at drøfte SAS-ledelsens …

Fællesskriv fra de faglige Læs mere »

Til info

Klubben har netop modtaget denne fra SGH, de berørte vil også modtage et personligt brev i E-boks fra SGH. Mvh Klubben “ Kære medarbejder Beklageligvis har vi konstateret, at der er sket fejl i forbindelse med den kommende lønudbetaling for marts måned. Fejlen relaterer sig til feriedifferenceberegning i indeværende måned. Det betyder, at systemet har …

Til info Læs mere »

Arbejdsfordeling

Eftersom KR-R nu også indgår i arbejdsfordeling kommer her en gentagelse af en tidligere udsendt info. Midlertidig Arbejdsfordeling Sådan søger du supplerende dagpenge Når du er medlem af en a-kasse, har du ret til supplerende dagpenge, hvis du opfylder en række krav. Her er kravene: • Du skal have været medlem af en a-kasse i …

Arbejdsfordeling Læs mere »

Kontingent

Vi har tidligere modtaget denne fra 3F Kastrup. Bring gerne meddelelsen videre til kollegaerne, eftersom mange ringer til afdelingen. —— Desværre var løntrækket i januar og februar til betaling af dit kontingent hos 3F ikke reguleret til årets nye sats. Dette kan komme til at betyde, at du måske vil modtage en rykker. Denne kan …

Kontingent Læs mere »

Hvil i fred

Det er med stor sorg, at vi er blevet informeret om, at vores kære kollega Johnny Nielsen er afgået ved døden. Der bliver afholdt begravelse torsdag d. 4/3-21 kl. 14.00 i Store Magleby kirke.Pga. restriktionerne er der desværre begrænsninger på hvor mange der må være i kirken. Alle er velkommen dog vil familien og nærmeste …

Hvil i fred Læs mere »

Arbejdsfordeling

Kære kolleger I forlængelse af den mail SGH sendte ud torsdag på kollegernes arbejdsmail vedrørende den midlertidige arbejdsfordeling, vil næste periode løbe fra 26. februar 2021 og 3 måneder frem, dog med forbehold for en yderligere forlængelse. KR-B vil blive arbejdsfordelt på 50 %, KR-T vil blive arbejdsfordelt på 30 % og KR-R vil forsat …

Arbejdsfordeling Læs mere »

G-dage

Kære kolleger Klubben er netop blevet meddelt at SGH Danmark A/S vil betale 3 hele G-DAGE, dette som vi faglige har efterlyst/rejst siden vi startede på den midlertidige arbejdsfordeling. Dette vil også blive reguleret med tilbagevirkende kraft. Vores forhåbning er at manglende betaling for disse G-dag, vil fremgå på næstkommende løn. Nærmere info om dette …

G-dage Læs mere »

Guide fra A-kassen

Vi har modtaget denne guide til udfyldning af dagpengekort fra A-kassen. Skulle der være yderligere spørgsmål, så ring til A-kassen. A-kassen oplyser yderligere, at der er folk på arbejde henover weekenden. Derfor opfordrer de til, at man udfylder sit dagpengekort hurtigst muligt. —-————-—————————————— GUIDE – Hvad skal jeg skrive på mit dagpengekort? Når jeg har: …

Guide fra A-kassen Læs mere »

Opdatering på diverse

Kære Kolleger Først vil vi ønske jer alle et godt nytår. CO og DI valgte lige inden jul at aflyse alle planlagte møder – foreløbig indtil 22/1 grundet COVID-19. Vi håber snart at disse restriktioner bliver ophævet, så vi kan få datoer på de udeståender, vi har. Følgende sager er foreløbigt rejst i det fagretslige …

Opdatering på diverse Læs mere »

Valgresultat

Valg til bestyrelsen 175 har valgt at afgive deres stemme. Af de afgivne stemmer har 12 været ugyldige eller ufuldstændige. Følgende er dermed valgt til bestyrelsen i Ekspeditionsarbejdernes Klub: Hans Olle Ejehag med 121 stemmer er valgt for 2 år. Bo Andersen med 116 stemmer er valgt for 2 år. Daniel Christopher Hirsch med 70 …

Valgresultat Læs mere »

Forlig vedrørende SIFU

Sagen om SIFU-Aftalen er afsluttet Da SGH i juni måned 2020 varslede masseafskedigelser grundet COVID-19 pandemien, blev vores daværende lokalaftale A0031 (SIFU-Aftalen) brugt i forbindelse med disse opsigelser. Klubben gjorde fra starten klart, at vi ikke var enige i den fortolkning af aftalen, firmaet præsenterede os for. Vi var ganske enkelt ikke enige i den …

Forlig vedrørende SIFU Læs mere »

Sidste chance

Så er det sidste chance for at stemme til bestyrelsesvalget i dag. Din stemmeseddel er tilgængelig på link, som du har fået tilsendt fra Ekspeditionsarbejdernes Klub på din SAS-mail. Mvh. Stemmeudvalget

Afstemning

Kære kollegaer Husk at stemme til bestyrelsesvalget gennem den tidligere udsendte mail og mind gerne din kollega om at gøre det samme.Der er sidste frist søndag. Mvh. Stemmeudvalget

Julevin

Vi starter udlevering af årets julevin torsdag den 10. december. Årets julevin udleveres på klubkontoret dagligt når der er et bestyrelsesmedlem til stede. Så hiv fat i en fra bestyrelsen når du ser dem på job og aftal nærmere. Alternativt kan man køre forbi klubkontoret og se om der er nogen på pinden. Bestyrelsesmedlemmer som …

Julevin Læs mere »

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesvalg Valget til bestyrelsen starter mandag d.30/11/2020 kl. 08:00 og løber frem til og med søndag d.20/12/2020 kl. 23:59. Valget vil i år foregå elektronisk under streng kontrol af stemmeudvalget. Der er 5 opstillede til 4 pladser i bestyrelsen. Hver stemmeberettiget kan stemme på minimum 1 og maksimum 4 af de opstillede. De 5 opstillede …

Valg til bestyrelsen Læs mere »

Overskrifter fra GF

Overskrifter fra Ordinær Generalforsamling afholdt den 18/11-2020: Bestyrelsens beretning ved formand godkendt. Regnskab godkendt. Bestyrelsens forslag “ Alle opsagte pr. 1/7 grundet COVID-19 bliver inviteret med til en af de to 75 års jubilæumsfester i 2021” vedtaget. Ole Johansson takkede af som kasserer efter 6 år, eftersom han har søgt nye udfordringer uden for SGH. …

Overskrifter fra GF Læs mere »

Fra a-kassen

MODTAGET FRA 3F KASTRUP: Kære medlem I din næste dagpengeudbetaling vil vi bruge dit bikort. Det vil sige, at du bliver trukket ren trækprocent uden skattefradrag, da SAS bruger dit hovedskattekort. Vi kan forstå, at SAS har sendt jer et brev vedrørende brug af hovedskattekort og det medfører pt. en telefon storm hos os. Derfor …

Fra a-kassen Læs mere »

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.  Tid: onsdag den 18.11 kl. 15.45 Sted: Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, Kastrup. Dagsorden: Ændring i klub vedtægter.  Indkaldelse til Ekspeditionsarbejdernes Klubs ordinære generalforsamling 2020 Tid: Onsdag 18.11 kl. 16.15. Sted: Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab. 4. Kontingent. 5. Orientering fra Miljøassistenten. 6. Indkomne forslag. 7. Valg. 8. Evt. …

Generalforsamling 2020 Læs mere »

Møde

Kære kolleger Vi har i dag været inviteret til kaffemøde med Direktøren og Forhandlingschefen. De ville sikre sig, at der ikke var nogen misforståelser mellem os og dem, i forbindelse med de strandede forhandlinger, som vedrører varige besparelser i SGH. Det kunne konstateres, at det ikke var tilfældet. Firmaet fastholder fortsat de varige, ultimative krav …

Møde Læs mere »

Regulering

Klubben har bedt firmaet om at udbetale tilgodehavender i forhold til Industriens overenskomst med tilbagevirkende kraft fra 1/3-2020. Dette gælder genetillæg og fritvalgskonto, som er blevet reguleret på oktober lønnen. Med venlig hilsen Klubben

STAR arbejdsfordeling Q & A

https://star.dk/til-virksomheder/info-virksomheder-midlertidige-aendringer-beskaeftigelsesomraadet-foelge-af-coronavirus/til-virksomheder-spoergsmaal-og-svar-midlertidige-aendringer-coronavirus/arbejdsfordeling-coronavirus/

Faglige sager

I forbindelse med den forestående arbejdsfordeling, som starter den 26/10 har firmaet tildelt kolleger flere vagter med mindre end 6 timers arbejde på tørnen pr. dag. Denne tolkning af Industriens Overenskomst er Klubben ikke enig i. Endvidere mener Klubben at frokosten skal tørnlægges, når arbejdstidsplanen bliver frigivet. Dette tolker firmaet også anderledes. Derfor har vi …

Faglige sager Læs mere »

Nyt om arbejdsfordeling

Vi har været til møde med ledelsen vedrørende den varslede arbejdsfordeling, som skulle træde i kraft den 15. oktober. Klubben har på det kraftigste anbefalet, at arbejdsfordelingen bliver lagt med hele dage fri. Dette, tror vi på, bliver efterlevet så vidt det er muligt. Startdatoen for arbejdsfordelingen er blevet rykket til den 26. oktober og …

Nyt om arbejdsfordeling Læs mere »

Feriepenge

Vi får flere henvendelser vedrørende de indefrosne ferie penge, her kommer et link som vil forklare nærmere. https://www2.3f.dk/kastrup/aktuelt/nyheder/indefrosne-feriepenge-modregnes-ikke

Arbejdsfordeling

På baggrund af den udsendte mail fra ledelsen omkring arbejdsfordeling er der her et link med spørgsmål og svar. Du kan som altid kontakte klubben, hvis du ønsker yderligere uddybning. https://fho.dk/blog/2020/09/22/vejledning-faa-svar-paa-dine-spoergsmaal-om-arbejdsfordeling-efter-trepartsaftalen-af-31-august-2020/

Sidste nyt

Kære kollegaer på 3F-overenskomst i KR Klubben var i går indkaldt til organisationsmøde i Dansk Industri. Firmaet valgte på dette møde at frigøre sig fra alle lokalaftaler pr. 1 oktober. Dette betyder, at vi som udgangspunkt overgår til Industriens overenskomst.  Hvad det betyder helt konkret er op til virksomheden indenfor rammerne af overenskomsten. Dog har vi …

Sidste nyt Læs mere »

Organisationsmøde

Kære kolleger – Nyt om lokalaftalerne Tirsdag var vi indkaldt til mæglingsmøde vedrørende de opsagte lokalaftaler. Firmaet fastholder at vi skal acceptere deres krav om 15 % lønnedgang OG at effektiviteten skal øges med 10 %, før de ønsker at tale om de opsagte aftaler. Klubben er resultatorienterede og realistiske om firmaets situation, og vil …

Organisationsmøde Læs mere »

Motionsrum

Ledelsen har besluttet at lukke motionsrummet på ubestemt tid i forhold til Covid-19. Dette blev meldt ud til kollegaerne på mail igår. Derfor sættes kontingent-indbetaling på pause hurtigst muligt. Mvh. Klubben

Mæglingsmøde

Klubben er indkaldt til mæglingsmøde vedrørende de opsagte lokal aftaler onsdag eftermiddag. Som nævnt tidligere har firmaet stillet krav om en lønreduktion på 15 % og at effektiviteten skal øges med 10 %. Klubben har hele tiden påpeget, at vi gerne deltager så længe corona-krisen raser. Vi mener og har hele tiden sagt at Covid-19 …

Mæglingsmøde Læs mere »