3f-kastrup


Arkiver


Brugere

online: 1

Bestyrelses Valg

10 dec.

Stemmeudvalget meddeler resultatet af valget af 3 bestyrelsesmedlemmer i Eks. Arb. Klub.

Michael Marstrand ( Pyrus ) 527 stemmer

Bo Larsen  421 stemmer

Sezer Canbaz  241 stemmer

Paw Karslund  203 Stemmer

Søren Hansen 192 Stemmer

De 3 øverste ( med Rødt ) er hermed d.d. valgt

En stor tak til Paw Karslund mangeårige arbejde for kollegaerne

Og en stor velkomst til Sezer Canbaz.

Stemmeprocent 78.3 %

 

Storm og Bombetrusler

2 dec.

En bombetrussel i terminal 3, hvor myndighederne valgte at evakuerer passager, samt en storm ved navn Gorm, hvor vi oplevede at containere og andet materiel fløj rundt lufthavnen, har kollegaerne efterspurgt at få information og action fra deres ledere i sådanne tilfælde.

Klubben var til stede i baghallen under bombetruslen, vi oplevede, at der ingen ledere var til stede og måtte selv bede kollegaer om at stoppe arbejdet i kbh. aflæsningen, da vi erfarede at OC, som ligger i den ende af hallen, var blevet evakueret. Efterfølgende  er der naturligvis opstået tvivl om det var sikkert at arbejde i baghallen, der jo deler væg op mod Terminal 3.

Under ” Gorm ” opstod der igen tvivl om hvornår det var sikkert at arbejde og hvornår det ikke var.

Klubben har sat den manglende information, på dagsorden på næstkommende  SU, med ønske om at der kommer langt bedre action og information, i sådanne tilfælde.

Vi er også vidende om at miljøsorganisationen arbejder med holdbare løsninger fremover.

Alle har pligt til at søge for sin egen og sine kollegaers sikkerhed, en leder kan i samråd med en miljø repræsentanter træffe foranstaltninger af forskellig art, der sikrer at ingen kommer til skade, herunder at meddele at der ikke må udføres arbejde, indtil andet meddeles.

Både storme og måske trusler af forskellig art er vores hverdag, og vi forlanger og forventer at der hånd om vores sikkerhed.

Hvis man næste gang ikke kan få fat på leder i lig. tilfælde, skal man altis huske på at man selv har et ansvar for ikke at udsætte sig selv eller andre for liv – ære og velfærd.

 

Opnormeringer og Byttevagter

Bestyrelsen har den 16 nov. indgået flg. aftale med firmaet og har den

17 nov. tiltrådt aftalen :

Aftalen :

Opnormeringer permanet:

Pr. 1 december opnormeres 10 stk 75% deltidskollegaer til 100% permanent, (disse 10 skal være på fast aftenskift indtil sommertørnens afslutning og kan tidligst komme på normal 2 skift derefter.

Ligeledes er aftalen at 10 stk 50 % deltidskollegaer opnormeres permanent til 75%.

Opnormeringen sker efter anciennitet.

Med denne aftale har vi ligeledes indikationer på, at der i den kommende sommertørn, arbejdes på at bevare fordelingen mell. dag og aften på alle tørne.

Det skal pointeres at det er helt frivilligt om man takker ja til denne opnormering.

Byttevagter :

Ligeledes er der indgået en aftale, at fra 1 december er byttevagter givet frit, dvs. at alle uanset kvalifikationer kan bytte frit-( LM til Chauffører og omvendt) og der vil heller ikke være restriktioner på flykunde kvalifikationer.

Eneste restriktion vil fremover være at byttet skal foretages senest 5 dage før- hvis et byt ønskes med kortere varsel, skal man have tilladelse af Skiften / Leder.

Vi håber at denne aftale vil bringe vores gode bytteordning tilbage på sporet, så vi igen i større udstrækning bestemmer vores arbejdstid.

 

Tur rundt på stuer og hal

16 November

Vi kommer en tur rundt på stuer og hal.

18 Nov.– Hallen ( opholdsstuen ) kl. 12-14

24 Nov.– B6 + B10 kl. kl. 12-14

25 Nov –12 Timer og Bager 11.30 -14

7 Dec –Toilet / vand og Cargo kørselen 12-14

8 Dec. — KR-R og COD 12-14

13 Dec. — Aften og nathold fra kl. 21.00

15 Dec — Aften og nathold fra kl.21.00

 

Valg til bestyrelsen

13 november

Valget starter mandag den 16 november og slutter 10 december kl. 13.00.

Der skal vælges 3 bestyrelses medlemmer, der vælges mellem følgende 5 kanditater :

Bo Larsen

Michael Marstrand ( Pyrus )

Paw Karslund

Sezer Canbaz

Søren Hansen

IFØLGE KLUBLOVENDE SKAL DER SÆTTES MELLEM. 1 OG 3 KRYDSER – BESTYRELSEN ANBEFALER AT MAN BRUGER ALLE SINE 3 KRYDSER.

Valget vil i ovenstående tidsrum afvikles af stemmeudvalget, som vil være på klubkontoret i tidsrummet 11-13 ( onsdage 11-16 på alle hverdage.

Natholdet vil blive besøgt særskilt.

I samme tidsrum udleveres en lille julegave på klubkontoret.

 

For sent tørn

13 november

Klubben har fremsendt en anmodning om en overenskomst mæssig betaling, for forsent fremsendelse af tørnen. ( Kr,-208.)

 Tørnen skulle være fremsendt til hver enkel kollega, (enten pr. post eller pr. mail) således at forstå at det skulle være muligt for kollegaen at åbne mailen eller modtage brevet senest Tirsdag den 3 november kl. 16.00.

Bemærk at det ikke er tidspunktet du åbnede mailen, men hvornår den er afsendt til dig !

 Hvis du mener at have modtaget mail eller brevet med din tørn senere end ovenstående dag og tidspunkt, bedes du komme her på klubkontoret og underskrive en tro og love erklæring på at du har modtaget den forsent, således at vi kan fremsende et krav om betaling.

 

Generalforsamlingen

10 November

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

Regnskabet blev godkendt med applaus

Følgende blev valgt på GF :

Formand / Tillidsmand Bo Nielsen

Helge Henriksen Bestyrelse KR-R

Toke Rubeksen Bestyrelses sup. Deltids

Villy Bondesen Bestyrelse sup. Crew- Cargo kørelsen -Toilet og vand

Steen Petersen Bestyrelses sup. Crew- Cargo kørelsen – Toilet og vand

Stemmeudvalg –  valgt er :

Formand : Claus Delasson -Tommy Svensson – Jesper Balling – Michael Nord – Shahaid Butt – Brian Holm

Stemmeudvalg sup – valgt er :

Michael Thomsen – Kim Viggo – Rahat Hammed

Billags kontrollanter :

Mikal Holm – Tommy Svensson – Claus Delasson.

Kampvalg til 3 bestyrelsesposter, opstillede er flg.:

Bo Larsen – Michael Marstrand ( Pyrus ) – Paw Karslund – Sezer Canbaz – Søren Hansen.

Stemmeudvalget meddeler hvornår valget starter. !

 

 

Kollegaerne i SGH vil SAS !

Klubben har på et S.U. ( samarbejdsudvalg ) møde i torsdags den 22 oktober, og igen på et HSU ( hovedsamarbejdsudvalg ) møde den 23 oktober udtrykt flg. :

TR. Bo Nielsen og næstformand Jørgen Westerberg, blev for ca.8 år siden kaldt til møde med daværende forhandlingschef Svend Møllenborg og dir. Henriette Ellekrog, hvor vi blev opfordret til at ” slå ring om SAS ” og på den måde sikre en overlevelse og et fremtidig stærkt  SAS.

Vi gik tilbage til kollegaerne og holdningen var, at selvfølgelig skulle vi gå pro aktivt ind for en styrkelse af SAS og på den måde sikre arbejdspladsen.

Resultatet kender vi , først indgik vi lønfrys, dernæst oplevede vi smertefulde reduktioner i mandskabet, samtidig med mere arbejde, større arbejdspres, flere fremmøder, ligesom vi hvert år i 8 år, har vi set budget besparelser efter budget besparelser.

Kollegaerne ”slog ring” om SAS, vi ser nu et styrket SAS og hvad er så resultatet : SAS ønsker en skilsmisse med SGH. !

Ekspeditions arbejdernes klub medlemmer ønsker ikke en skilsmisse med SAS, vi vil gerne vedblive med at leverer kvalitet og være med til at sætte SAS på verdenskortet, som det mest punktlige selskab, og som fortsat skal vinde priser.

Dobbelt ærgerligt er det, at det er SAS´s topledelse alene, der ønsker en skilsmisse og ikke et krav fra kreditorer / banker m.m. med den begrundelse at de ønsker variable omkostninger. Altså et fordyrende mellemled, som vel gør det dyrere ?

Set i lyset af dette fakta og set i lyset af vores lange historie sammen, tror vi desværre ikke på en lykkelig skilsmisse, vi opfordrer derfor SAS ledelse til at ”slå ring” om en kæmpe gruppe af loyale medarbejdere, der stadigvæk kæmper for et stærkt og dygtigt SAS.

Der skal 2 parter til en lykkelig skilsmisse, vi håber ikke, at SAS ” bliver en kunde blandt mange ”.

 

 

Ordinær og ekstra ordinær GF

 

23 Oktober 2015

Ekspeditionsarbejdernes Klub indkalder til

 

               Ekstraordinær generalforsamling

 

Tid:       Tirsdag 10 november 2015 kl. 16.15.  

Sted:      3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup

Dagsorden :

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til nye ændringer i klublovene

——————————————————————————————————————————

Ekspeditionsarbejdernes Klub indkalder til

               Ordinær   Generalforsamling                                                                                                                                                                                                

 Tid:       Tirsdag 10 november 2015 med start umiddelbart efter den ekstraordinære   generalforsamling.

Sted :     3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup

 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab

4. Kontingent

5. Orientering fra miljøassistenten

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, lønnummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6 dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, tilmelding til spisning på mail til : ole.johansson2@sas.dk 

 

Uenighed omkring omfanget af OT

Tirsdag den 20 Oktober

Klub / 3F – Ledelsen og Dansk Industri afholdte Mandag den 19 Oktober, første mæglingsmøde vedr. klubbens påstand om systematisk og planlagt overarbejde.

Der kunne ikke opnås enighed, klubben forbeholdt sig ret til at videre føre sagen i det fagretslige system, såfremt overarbejde fortsætter i samme omfang.

 

RyanAir opgiver den sidste retsag mod klubben

13-10

Ryan air har nu meddelt, at de trækker sagen mod klubben i arbejdsretten. Ryan havde indklaget klubben i både landsret og arbejdsret, ( for en happening i sommers /velkomsten til Ryan )

Denne samme sag blev først behandlet i fogedretten, som afviste den, Ryan appellerede til landsretten og opgav senere, den samme sag i arbejdsretten har Ryan nu opgivet at fører i arbejdsretten.

Status er derfor :

 • Ryanair tabte sagen mod klubben i fogedretten
 • Ryanair tabte sagen i Arbejdsretten
 • Ryanair tabte, (hvad de troede), de kunne anke arbejdsretsafgørelsen til EU.
 • Ryanair opgiver at føre sag mod klubben i landsretten.
 • Ryanair opgiver at føre sag mod klubben i arbejdsretten.

Den Danske model har virket, vi har stået sammen og vundet, Ryanair må konkurere som alle andre på lige fod. Ryanair´s politik og service er en sag, mellem dem der køber billet hos Ryan. Vi håber at rejsende nøje undersøger, hvad den reelle pris er på deres billetter og at de overvejer om, de få penge, de nogle gange kan spare på en billet med Ryan, er det værd.

 

Tillykke til SAS

Tillykke til SAS

SAS modtager forskellige priser, tillykke med det, kollegaerne har ligget vandret hele sommeren, vi har fået flere fly, mere volume, med mindre personale.

Vi glæder os over SAS gode resultater og håber at SAS påskynder kollegaerne på forskellig vis, b.la. ved ikke at stramme skruen i den kommende vinter.

Lidt malurt i bægret skal der desværre lyde, vi havde foretrukket flere opnormeringer/ flere ansatte i stedet har vi set overarbejdstimer i antal, vi aldrig har set i vores 70 års historie.

Når nu kollegaerne i disse travle tider er i stand til at give vores kunder topservice og vinde priser, må man vel forvente at SAS, lige stopper op og overveje om det nu også er så klogt at sælge os.

 

Første mæglingsmøde

J.nr.: 15-34312 JPC/LK                                                                                           8. oktober 2015

SAS Ground Handling Denmark A/S, Københavns Lufthavn 3, 2770 Kastrup – Systematisk overarbejde   

Der er aftalt mæglingsmøde i sagen Mandag den 19. oktober 2015 kl. 10.00

med formøde kl. 9.30 på virksomheden.

Vi skal bede jer om at deltage i mødet med en afdelingsrepræsentant og tillidsrepræsentanten.

Undertegnede forhandlingssekretær deltager som repræsentant fra forbundet.

Venlig hilsen

Jens Peter Christensen

Ole Donbæk Jensen

Faglig sekretær

 

44 skarpe

07-10-2015

Klubben har i samarbejde med Cargo spirit – SAS Prosa – HK fremført  foreløbig nedenstående 44 spørgsmål på et ekstraordinært SU møde D.D.

Vi håber at modtage uddybende svar på spørgsmålene og henviser foreløbig til referat, når referatet foreligger, sender vi det ud via Talsmænd og Bestyrelse.

 • Hvad skal sælges?
 •  Hvilke arbejdsfunktioner bliver berørt?
 • (indtjekning, crewcar, specialopgaver, de-icing mm.  Vigtigt at ledelsen svare udtømmende på spørgsmålet).
 •  Hvad er de praktiske og økonomiske konsekvenser for medarbejderne?
 •  Er alle sikret deres job?
 •  Hvem er køberen præcist?
 •  Fortsætter vores egen ledelse?
 •  Har Aviator eneret på handling af SAS? Og hvis ja, hvor længe for hvilke opgaver?
 •  Hvorfor er det lige netop Aviator der er lavet samarbejde med?
 •  Mener ledelsen at Aviator er økonomisk funderet til at overtage så stor en opgave? Hvis ja hvad mener ledelsen om de forgange års økonomiske resultat i Aviator?
 •  Skal SAS delen være i separat selskab?
 •  Bliver Spirit berørt direkte eller indirekte med f.eks. Cargo-kørsel.
 •  ID-billetter.
 •  Overdrages personalefiler – og i hvilket omgang?
 •  Medarbejderbetalte fridage (man har på forhånd ønsket en eller to ugers MBF/medarbejderbetalt Frihed) som trækkes over lønnen med lige store del hver måned i gennem et kalenderår.Ordningen er frivillig.
 •  Intern anciennitet, forstået som f.eks. ret til at få bestemte tørne eller stillinger, hvis anciennitet er et kriterium.
 •  Kapitalpensionsordninger. SAS har en særlig kapitalpension (eller et afsavnstillæg). Kan/vil det fortsætte eller vil man kapitaliseres det?
 •  Feriesystem forstået som måden man lægger folks ferie på og evt. de systemer der måtte være for at ønske bestemte ferieperioder.
 •  Seniorordning ved fratræden før pensionsalder. Der er et aftalt beløb 1800 kr. pr. mdr. op til pensionsalder.
 •  Arbejdstid og arbejdstidens tilrettelæggelse
 •  Udlevering af arbejdstøj (Mængde/Pointsystem, Selvvalgt  indkøb)
 •  Aftale for: Fleksjobbere og Arbejdsprøvning og Sygemeldt – barsel
  Arbejdsskadesag/Erstatningsansvarssag
 •  Sundhedsordning
 •  Forsikring
 •  Motionsrum, Massage, akupunktur
 •  Kaffe/vandordninger.
 •  Afskedigelsesprocedurer – hvor der må vælges dobbelt op, f.eks. skal der fyres 50, må de vælge mellem 100. (Aftale)
 •  Hvis SGH er partner i forskellige projekter.
 •  Opsigelse af goder: Hvornår er det et gode, der kan opsiges, og hvornår er det en forudsætning for ansættelse
 •  Talsmandssystemet (ud over det der er beskrevet i OK/HOA mm.):
 • Uddannelse:
 • Hvis firmaet har lovet indgåelse af aftale om uddannelse
 • Hvis medlemmet har gennemført første del af erhvervsuddannelse, men skal have lavet ny uddannelsesaftale om den sidste del af uddannelsen
 •  Har medlemmet sin anciennitet i fht. Retten til selvvalgt uddannelse med over ved en overdragelse?
 •  F.eks. hvis medlemmet ikke har forbrugt sin uddannelsesret i 2011 – 2012 – har de så anciennitet pr. 2013 på 6 uger (Industriens overenskomst)
 • Hvis der er indgået aftale om frihed til gennemførelse af selvvalgt uddannelse (jf. overenskomsten) og medlemmet har betalt for kurset, hvad så?
 • Medlemmet deltager i et længerevarende uddannelsesforløb på f.eks. 1 dag om ugen i 20 uger, kan de fortsætte kurset ?

 

Overarbejde

6 Oktober

Overarbejde

Klubben har indsendt et såkaldt uenigheds referat vedr. systematisk overarbejde, idet overenskomsten beskriver at man så vidt muligt skal undgå overarbejde.

Klubben påberåber sig systematik. firmaet har en anden argumentation, denne argumentation syntes vi. er mest reelt at de selv forklarer.

Der er intet dramatik i dette, man har lov til at være uenige, indsendelse af et uenigheds referat betyder at man i første omgang indkalder til et mæglings møde mell. parterne, hvis man ikke kan blive enige der, indkaldes til et såkaldt organisations møde, hvor det er organisationerne sammen med os, der skal forsøge at finde en løsning eller et forlig, hvis dette ikke kan lade sig gøre, har organisationerne mulighed for at sende sagen til en såkaldt faglig voldgift i arbejdsretten.

En af vores grunde til indsendelse af sagen er at vi havde foretrukket at deltids kollegaer kunne få fuldtid, istedet for at timerne er gået til overarbejde.

 

SGH / Aviator

2 Oktober

SAS PLANER OM AT OUTSOURCE SGH – ER EN DÅRLIG STRATEGI OG EN FORKERT BESLUTNING – DET GIVER USIKKERHED FOR MEDARBEJDERNE – MEN VI ER IKKE BANGE FOR FREMTIDEN !

SAS har meddelt at man har indledt et såkaldt letter of intent vedr. salg / overtagelse af SGH til Aviator.

Vi mener der er noget usikkerhed om hvorvidt der er tale om en såkaldt virksomhedsovertagelse eller et aktie salg, idet der juridisk er en forskel, omkring rettigheder og pligter.

Vi har i samarbejde med andre faglige klubber i SGH og 3F, sendt en række spørgsmål til vores ledelse, som vi beder om at få svar på ved et ekstraordinær SU, som afholdes snarest.

Spørgsmålene er omfattende og handler selvfølgelig om konsekvenser og fremtid for kollegaerne, når spørgsmålene er stillet på det ekstra ordinære SU og vi forhåbentlig har fået fyldestgørende svar, offentliggøre vi det her på hjemmesiden.

 

Talsmandsmøde omkring tørne

1 Oktober

Klubben/ Talsmændene var i dag til møde med ledelsen.

Vi fik præsenteret firmaets tørne. Talsmændene kunne ikke se nogen muligheder for forbedringer  af disse tørne, når rammerne for tørnen lå så fast som de gjorde. Derfor besluttede talsmændene at gå tilbage til kollegaerne, for at høre dem, om de kunne se muligheder i ændringsforslag der kunne give bedre tørne.

Mange ting var oppe, bla. omkring belastningerne, som vi ikke mente kunne fortsætte, vi er nødt til at have flere hænder, ligesom det blev nævnt at der var for mange aftenvagter kontra dagvagter.

Klubben havde tidligere forslået at man skruede en rigtig god aftentørn sammen på 16 mand og åbnede mulighed for at også 75% kollegaer kunne søge denne 100% tørn, for på den måde at finde 16 frivillige der kunne se en fordel i en ren aftentørn. Dette ville nemlig betyde fifty / fifty aften og dagvagter til resten. Dette ville firmaet nu gå tilbage og regne på.

Så det der sker nu er at talsmændene kommer tilbage på holdene og viser ledelses tørnen og hører hvad kollegaerne siger til dette, samtidig afventer vi om det lykkedes firmaet at skaffe 16 frivillige til aftenskiftet.

 

 

Tørne tørne tørne

30 sep.

Ledelsen præsenterede d. 29 september, et nyt tørnoplæg for klubben´s  tørnudvalg. Ledelsen mente at det var det længste de kunne strække sig og kunne ikke forhandle yderligere omkring klubbens mange oplæg/ forslag.

Det nye i tørnene var i store træk:, lidt mindre aftenvagter for den store gruppe, men stadigvæk ikke en lige fordeling af aften og dagvagter, som jo betyder en skæv fordeling af belastningen.

Et af klubbens forslag var at man udvidede det faste aftenskift, med frivillige ansøgere, dette har man tildels  gjort, men ikke i det omfang, så det kunne resulterer i en ligelig fordeling af aften og dagvagter, som vi igennem årene tidligere har set.

Vi blev også præsenteret for helt nye tørne, vagter fra 10.30 – 15.30, det er ikke acceptabelt.

Vi mener at firmaet har lænet sig op af et konsulent firma, der er kommet med løsningsmodeller for trafik dækningen, i stedet for, som vi altid har gjort, været samarbejdspartnere og løst trafikdækningen.

Lige PT har vi svært ved at se en åbning for en forhandlings løsning, vi stiller gerne op, og har kun det krav, at vi vil høres, vi vil tages alvorligt, når vi fremfører talsmændenes og kollegaernes forslag og input, samtidig med vi er parate til at løse trafikdækningen.

Så om tørn forhandlingerne er brudt sammen ved vi faktisk ikke, men et er sikkert, det nuværende tørnoplæg er ikke acceptable og bliver ikke med os som samarbejdspartnere.

Vi håber på en forhandling, ellers må firmaet dikterer tørnene og sende dem ud.

Klubben vil altid være åbne over for at producerer tørne, der dækker trafikafvikling, vi ser imidlertid en øget belastning, fordelt på kortere vagter og har faktisk indikationer på at belastningen er steget med op til 50 tons i kvartalet, med færre ansatte. Det forholder vi os til, vores prioteringer er derfor : ligelig fordeling af gode og dårlige vagter – sikring af familie mønstret og uændret belastning i forhold til belastningen i 1999.

I skrivende stund er vi ved at planlægge et møde med talsmændene i morgen torsdag den 1.10, som kan få præsenteret ledelsens tørne. Fortsætter følger !

 

Tørn nyt

24 september

Klubben har nu afholdt flere møder med ledelsen omkring tørne, vi har fremført de argumenter og forslag som er indkommet i klubben.

Det er jo ingen hemmelighed at klubben anser disse tørne, som noget af det værste vi har set. Vi er jo låst fast i at lave tørne der sikrer trafikafviklingen og behovstallene, men vi er nødt til at sikre at vi har mulighed for at få vores privatliv til at fungere.

Ændringsforslagene var så mange og omfattende at firmaet, så en mulighed i at ” ryste posen ” og starte forfra. Vi har fremlagt alt hvad vi har fået af input og vi afventer nu et nyt oplæg og vender tilbage.

Næste tørn møde er på tirsdag.

 

Tørne

22 september

Klubben har nu fået præsenteret firmaets oplæg til vintertørnen.

Tørnoplægget er sendt videre til talsmændene, ikke overraskende mener vi ikke at tørnene er tilfredsstillende, først og fremmest går vi efter rettelser, der sikrer at ” gode og dårlige vagter ” bliver retfærdigt fordelt, det mener vi ikke det nuværende oplæg sikrer.

Der bliver nu afholdt en række møder mell. klub – ledelse og talsmænd, for at sikre acceptable tørne, der tilgodeser trafik dækningen og kollegaerne. Ligesom vi håber på at der kan opnås et resultat der er ikke gør det nødvendigt at se overarbejde i den målestok vi har set over sommeren. Bemærk at vi skelner mellem overarbejde og mertid, i det, mertid til kollegaer på deltid op til fuldtid, er ønskeligt.

 

Intensions aftale

8 september

På et ekstra ordinært SU møde i dag, er det blevet os meddelt at SGH minus Spirit har indgået en intensionsaftale ( Letter of intent) med Aviator / Moderselskab med henblik om et fremtidigt salg af SGH.

 

Fysisk hårdt arbejde

28 August

Det tager virkelig hårdt på helbredet at proppe kufferter i fly i Københavns Lufthavn. Hver tredje bagageportør har smerter i lænden, hver fjerde ondt i skuldrene og et tilsvarende antal smerter i knæene. Det er betydeligt flere end andre ufaglærte, som også har løftearbejde.

Sådan lyder den håndfaste konklusion fra undersøgelse blandt 1.827 bagageportører, som videnskabsfolk fra Syddansk Universitet og Bispebjerg Hospital har lavet.

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/c71da57605b84c47995d426e6e7226ae-20150305-ny-forskning-kuffertslbere-bliver-hurtigt-slidt-ned

 

Miljø valget i hallen

18 August

Så er miljøvalget i hallen afviklet

Valgte Miljørepræsentanter i hallen for perioden 2015-2017

Erik Sørensen 48 stemmer

Martin Petersen 49 stemmer

Finn G Petersen 58 stemmer

Niels Lau Christensen 61 stemmer

Kim Jørn Olsen 61 stemmer

Ikke valgt

Henrik RT Petersen 42 stemmer

Det samlede valg resultat for samtlige miljørep. vil hurtigst muligt blive opdateret på miljøorg. egen ” bjælke ” øverst på denne side.

Massage og Akupunktur

14 August

Ivan Als tilbyder akupunktur og massage til trætte/ belastede muskler til alle i KR. Massagen er ud over at være behagligt for bevægeapparatet, medvirkende til at man kan afhjælpe en begyndende skade.

Ivan er imellem tiden blevet uddannet Akupunktur.

Har du brug for massage eller akupunktur, så skriv dig på listen som hænger ved indgangen til motionsrummet C 35, eller kik over og få en aftale med Ivan.

 

Mobil tlf. og kørsel i lufthavnen

10 Aug

En kollega har idag fået 1500 kr,- i bøde for at snakke i mobiltlf. i en Linde af en civil politipatrulje, politiet fortæller ligeledes at de i nærmeste fremtid kører en kampagne på netop dette i lufthavnen.

Hvor uretfærdigt det end lyder, er der dispensation for at snakke radio under kørelsen, dette skal dog foregå betryggende og uden gene og risiko. Hvad forskellen er på radio og mobiltlf. kan vi ikke svare på. Klubben anbefaler dog at der parkeres før der svares i radioen.

Vores kollega modtager gerne 10 kr,- i donation fra alle, for denne oplysning 🙂

 

Ryanair

30 juli

Ryanair har den 29 Juli meddelt at den ankede sag mod klubben i landsretten er opgivet.

 • Ryanair tabte sagen mod klubben i fogedretten
 • Ryanair tabte sagen i Arbejdsretten
 • Ryanair tabte, (hvad de troede), de kunne anke arbejdsretsafgørelsen til EU.
 • Ryanair opgiver at føre sag mod klubben i landsretten.

 

Byttevagt restriktioner

30 Juli

Byttevagts restriktioner.

Igennem årene har vi oplevet flere og flere restriktioner på byttevagter, som har resulteret i at kollegaer ikke kan komme af med vagter.

Tidligere har det været særdeles let, man skrev en byttevagt, fik den godkendt af en leder. SLUT.

Nu er det således, at der er restriktioner, på job funktion kvalifikationer og på kunde kvalifikationer, som igen betyder at der skal skrives mail frem og tilbage, før endelig godkendelse eller afslag.

Vi har igen den 30 Juli, løftet problematikken over for ledelsen, som modsat har lovet at vi kikker på restriktionerne på byttevagterne og kun har de restriktioner som er nødvendige for en tilfredsstillende drift.

 

 

Deltids kollegaer på overtid

30 Juli

Deltidskollegaerne har i mange tilfælde, haft mulighed for at få tildelt timer så det svarer til en fuldtids ansættelse, (trods at det er noget af et kunststykke med deres tørn) det er glædeligt.

I mange tilfælde har deltids kollegaerne fået så mange timer at  det er blevet til decideret overtid, altså flere timer end normal uge/ md. norm. (37 timer pr. uge)

De deltidskollegaer som har kontrakt udløb til efterår/vinter, skal være opmærksom på at såfremt man har overtid de sidste 13 uger, bliver de modregnet i understøttelsen.

 

Overtid / Mertid

28 Juli

Overarbejde på ” dagen ” kan selvfølgelig ikke undgås i en branche som vores: Når der er tale om såkaldt planlagt overarbejde, dvs. at man tilbyder overarbejde dage og uger frem, foretrækker klubben at det er vores deltidskollegaer, som får tilbudt fuldtids tørne og er det ikke tilstrækkeligt : Flere ansatte.

Overenskomsten taler om at, man såvidt muligt skal undgå overarbejde.

Deltids kollagernes tørne er skruet sådan sammen, at det giver meget få eller slet ingen fridage, såfremt man skal ” ramme ” noget der ligner fuldtid, derfor er det nødvendigt og ønskeligt at det sker som mertid på dagen, eller endnu bedre at deltids kollegaerne får fuldtidstørne, enten permanet eller midlertidig.

Klubben ( og overenskomsten ) skelner derfor mell. mertid og overtid og i det øjeblik, en deltids kollega ” rammer ” et gennemsnit på 35 / 37 timer om ugen er der tale om overarbejde.!

Husk at såfremt man har brug for flere timer end sin tørn, er der rigtig mange vagter til salg, så hjælp din kollega, tag en byttevagt.

 

Jubilæums løntræk

27 Juli

Vores årlige jubilæums løntræk ( 1 gang om året ) ligger denne gang i Juli md. ( plejer at være i Maj / juni md.)

 

Vi har vundet første halvleg

17 Juli

FØRSTE HALVLEG VUNDET !

Serviceforbundet ( som har hovedkonflikt retten mod Ryan ) vil i dag, træffe en afgørelse, om hvorvidt konflikten starter kl. 24.00. Såfremt konflikten starter, starter vores sympatikonflikt med øjeblikkelig virkning. Billund vil starte konflikten den 23 Juli.

Serviceforbundet vurdere i dag, om det er sandsynliggjort at Ryan som bebudet, har lukket deres base i CPH og BLL.

Basen vurderes lukket ud fra forskellige kriterier f.eks. er der et fysisk kontor / opholdsrum /telefon / personale – hvor møder deres personale ind ? møder de ind på stationen, er der en base ! hvor er personalet hjemmehørende/ hvor bor de ? osv.

Hvis serviceforbundet finder at baserne er lukket, vil der ikke være en konflikt fra kl. 24.00, men det stopper alligevel ikke der, vi vil meget nøje følge om Ryan Air senere skulle åbne/genåbne baser, i sådanne tilfælde vil konflikt igen komme på tale. !

Flyselskaber der flyver til og fra CPH uden base er i juridisk forstand uden interesse for os. Moralsk og etisk er det en anden sag !, etableres der f.eks. en konflikt i flyselskabets base /hjemland, kan en lovlig sympatikonflikt igen komme på tale.

Morten Skov Christiansen formand for LO hovedstaden er i går citeret i Information:

Solidariteten er ikke ved at uddø på arbejdsmarkedet- tværtimod. Når pengestærke udenlandske virksomheder som Ryanair vil smadre vores løn og arbejdsforhold, så står kollegaerne på tværs af fag og branche sammen. — Direktør  O`Learys arrogante optræden og tidligere Ryanair ansattes historier om horrible  arbejdsvilkår har sparket gang i græsrods aktiviteter

Klubben er fuldkommen ligeglad med hvad de hedder, de selskaber der ikke ønsker at tegne overenskomst og kun er ude på at ødelægge, (et i forvejen meget belastet fysisk og psykisk arbejdsområde) kommer til at kæmpe mod den Danske model – solidariteten og mod os.

Danmark har vundet første halvleg.

 

Ryan lukker base i CPH og BLL

14 Juli

Ryan Air har i dag meddelt at de lukker baserne i CPH og BLL.

Der er helt klare linjer for hvornår baserne rent faktisk er lukket. Det handler f.eks. om hvor personalet tjekker ind og hvor de er hjemmehørende og om Ryan har kontor / opholdsrum / kontor fysisk på basen m.m.

Der har tidligere været eksempler på at Ryan har meddelt lukkede baser og så tilsyneladende har bibeholdt basen, derfor vil vi nu og fremover nøje følge Ryans handlinger, så vi beder om opservationer fra kollegaer.

Vi afventer nu LO reaktion om de lovlige varslede konflikter og sympatikonflikter skal iværksættes. På Fredag formiddag formiddag afholdes møde i 3F Kastrup og efter dette møde, kan vi formentlig sende information ud om det videre forløb.

 

DHL stafetten 2015

13 Juli

START ONSDAG DEN 26 AUGUST KL: 18.00 – 20 SAS hold tilmeldt.  😀

Sidste tilmelding Søndag den 19 juli til brian.rieche@sas.dk eller julie.sorensen@sas.dk med oplysning om navn – pers.nr. T-shirts størrelse (s-xxl )- herre eller dame model – holdnavn.

Egenbetaling : 100 kr.-  : løbenummer – løbetrøje – grillmad – sodavand/ øl -socialt samværd.

 

Sympati konflikt

10 Juli

Sympati konflikten mod Ryan air er nu udvidet til Sverige.

Såfremt de skulle finde på at flytte produktionen til Sverige

SEKO – Service og kommunikations facket i Sverige, som repræsentere 121.000 medlemmer fordelt på 9 brancher har varslet sympati konflikt mod Ryan Air, gældende fra 18 Juli kl. 12.00

 

DK VINDER

1 Juli

Den Danske model har vundet – Danmark har vundet.

Arbejdsretten har kendt konflikt og sympatikonflikterne lovlige

Overenskomst eller konflikt fra Tirsdag den 7 juli kl. 24.00

Rettelse : Efter vi har haft lejlighed til at læse dommen, ser det ud til konflikten /sympatikonflikten først kan træde i kraft omkring den 15 Juli, det er ikke væsentligt: Danmark har sejret !  Vi er klar !

 

Afgørelsen

26 Juli

Arbejdsretten meddeler :

Onsdag den 1 juli kl.14.00
Afsiges dom om konflikt og sympatikonflikt retten mod RYANair
Konflikten kan derefter træde i kraft natten mell. den 6 og 7 juli.

 

Nyt møde og Sommer

Den 23. juni blev der afholdt et møde mellem klub og ledelsen.  Ledelsen havde ønsket at få en repræsentant med fra Dansk Industri, derfor valgte vi at have Henrik Bay 3F Kastrup og en faglig forhandler fra hovedforbundet ved vores side.

Helt naturligt handlede mødet om den uholdbare situation, der ligger i at kollegaerne inden for det sidste år har foretaget 4 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Parterne var enige om at overenskomststridige arbejdsnedlæggelser ikke er vejen frem og bestemt ikke holdbart.

Der var ligeledes enighed om at parterne, havde ”gravet” sig ned i ”skyttegrave” og at det i øvrigt ikke på nogen måde fremmede et godt arbejdsklima, og på ingen måde var med til at give os en god arbejdsplads i fremtiden, med tilfredse medarbejdere og tilfredse kunder.

Herefter gav vi hinanden mulighed for at fremfører vores synspunkter og tanker om løsningen på den situation vi har sat hinanden i.

Vi mente der skal være konkret fokus og deadlines på disse emner:

 • Stigende belastning
 • Opnormering af deltidskollegaer
 • Prisstigninger på parkering og kantine
 • Frokostafvikling og kvalitet i kantine
 • Tørne

Det første møde hvor vi skal snakke om ovenstående bliver den 1. juli. Vi møder op med optimisme og tro på at vi kan løse det i fællesskab og i et godt samarbejde, uden at parterne graver sig ned i skyttegrave.

Det blev ligeledes besluttet at de fremtidige forhandlinger foregår uden Dansk Industri og uden repræsentanter fra 3F hovedforbundet, idet at lokale problemstillinger, løses bedst lokalt.

Firmaets havde naturligvis også ønsker de fremførte, men vi syntes  at det er mest fair, at de selv kommunikerede dem ud til kollegaerne.

Nu er det sommer og vi får forhåbentlig bedre vejr, vi opfordrer jer til, trods travlhed, at overholde alle sikkerhed bestemmelser, som firmaet foreskriver, samt bruge de hjælpemidler som er til rådighed, pas godt på dig selv og endnu vigtigere pas godt på dine arbejds kollegaer.

Vi informere løbende om fremskridt i ovenstående forhandlinger.

 

Swissport droppet

18 Juni

SAS dropper Swissport – eller omvendt

Rygtet har løbet et stykke tid, men nu er det officielt: SAS outsourcer ikke groundhandlingen til Swissport!

Desværre er handlen ikke droppet fordi SAS har erkendt, at det er en dårlig idé. Tværtimod meddeler selskabet at de er i kontakt med andre.

 

Ryan taber sag mod klubben

16 Juni

Ryan tabte den anlagte sag mod Klubben og SAS.

I præmisserne mod klubben står flg.:

Spørgsmål om brug af kollektive kampskridt i en situation, hvor der ikke er overenskomst, skal bedømmes af Arbejdsretten. Hvorvidt Ryan ønsker at føre sagen i arbejdsretten afventes.

I sagen mod SAS afvises sagen af anden årsag.

 

Ryan afgørelsen nærmer sig

16 Juni

Den 15 Juni kl. 24.00 sluttede det sidste retsmøde ( 9,5 time ) i sagen mellem LO-fagbevægelsen og Ryanair, om hvorvidt LO forbundende må indlede en lovlig konflikt mod Ryan air.

Dommerne i Arbejdsretten skal bruge “et stykke tid” , før de fælder dom i sagen mellem LO-fagbevægelsen og flyselskabet Ryanair. Hvad der gemmer sig bag ” et stykke tid ” er svært at sige, et gæt kunne være mell. 7-14 dage. Dommerne er højesterets dommere og en afgørelse kan derfor ikke ankes.

Hvis dommen går LO vej, kan en konflikt starte 5 dage efter, hvilke betyder at Ryanair ikke får bla. groundhandling service af organiseret arbejdskraft, dvs. ingen baggage – fuel – ingen toilet tømning, ingen vand, ingen udskub eller andet service, før Ryan har underskrevet en overenskomst.

Det bliver i givet fald en kamp, helt i overensstemmelse med Den Danske model. Hvorvidt Ryan vil kæmpe inden for den Danske model´s regler, bliver spændende at følge og vi gør vel klogt i at forberede os på alle mulige og umulige krumspring fra Ryan´s side.

 

Sidste retsmøde Ryan

11 Juni

På Mandag den 15. juni, skal et af de større slag, om Ryan Airs uvilje til at indgå overenskomst, stå. Et slag der ikke må tabes.

Kl. 14.00 foran Arbejdretten i København Sankt Annæs plads
15.00 Gåtur fra Arbejdsretten til folkefest på Bryggen – Den Irske folkefest slutter ca. kl. 21.00

( Vi forventer ikke domsafsigelse denne dag – sandsynligvis 8 dage – 14 dage efter. )

 

Nyt bestyrelses medlem

11 juni

Toke Rubeksen er af deltidskollegaerne blevet valgt som bestyrelses medlem i Eks. Arb. Klub

Tillykke til Toke, som indtræder d.d.

Bestyrelsen afholder ordinære møder den sidste onsdag i md.

Klubben har åbent alle hverdage 11-13 ( onsdage 11-16 ) tlf. 3232 4096.

 

Mertid

10 juni

Klubben kæmper for at deltids kollegaerne får mertid, i form af forlængelse af vagter på dagen og kan det ikke dække trafikken, ser vi gerne flere permanente opnormeringer.

Pas godt på jer selv derude og husk at rette jer efter alle sikkerheds forskrifter, brug det hjælpegrej som firmaet har indkøbt.

 

Nyt fra møde med ledelsen

8 juni

I dag den 8. juni var klubbens forhandlingsudvalg til møde med ledelsen.

Ikke overraskende meddelte vores ledelse, at det er fuldkommen uacceptabelt at foretage overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Klubben går naturligvis heller ikke ind for overenskomststridige handlinger, hverken fra den ene eller den anden side.

Ledelsen konstaterede videre, at der inden for det sidste år har været fire overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, hvorfor de føler at de bliver mødt med en ”pistol for panden ”.

Ledelsen meddelte, at de i denne situation ikke ville forhandle omkring løsningen af de tre problemstillinger som kollegaerne har fremført.

De var åbne for at se på konkrete forslag til, hvordan trafikken kan dækkes bedre.

Vi vælger at se det som en mulighed, og vi vil naturligvis forsøge med forslag til forbedringer.

Samtidig meddelte de, at såfremt der igen forekommer overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, vil billetrettighederne blive fjernet!

Resten af mødet gik med at berette og fortælle om kollegaernes frustrationer, men altså på ingen måde en forhandling.

Der er aftalt møde på fredag omkring fortolkningen af lokalaftaler, med deltagelse af Dansk Industri og 3F.

Selv om det er fortolkning, og ikke forhandling, satser klubben på at det kan bringe parterne nærmere hinanden – til gavn for både medarbejdere, ledelse og kunder.

 

Overenskomst stridig arbejdsnedlæggelse

 

5 Juni

Kollegaerne valgte kl. 19.00 Fredag den 5 Juni at gå til faglig møde, på dette faglige møde fortalte kollegaerne at der er en alt for stor stadig stigende fysisk belastning, specielt på aftenskiftet, samt uhensigtsmæssige tørne.

Klubben billiger ikke overenskomst stridige arbejdsnedlæggelser, men foretrækker forhandling.

6 Juni

Arbejdet genoptages kl. 6.00, bestyrelsen er rundt på stuer og hal for at informere og hører hvad kollegaerne siger til gårds dagens overenskomst stridige strejke.

6 Juni kl.  9.45

Bestyrelsen har nu været rundt på stuer og hal og informeret kollegaerne om hvad der skete i går, samt høre hvad resten af kollegaerne havde at sige.

Rundturen startede kl. 6.00 i hallen, hvor en stor gruppe kollegaer var samlet, en meget stor del af disse kollegaer, ønskede at fortsætte det faglige møde, indtil problemstillingerne var løst.

Kollegaerne siger samstemmende at en stadig større belastning generelt og specielt på aftenskiftet, betyder at deres krop er begyndt at reagerer negativ med smerter i bevægeapparatet og dette bliver mere og mere udtalt.

Kollegaerne fortæller også at deres nye tørn skift er skruet sammen på en  sådan måde, der igen betyder at de får større udfordringer på hjemmefronten, med børne pasning og samvær med familien m.m.

Kollegaerne beretter ligeledes om et dårligt overlap der betyder at når et nyt hold møder ind, starter man vagten med et totalt kaos, således at man allerede fra vagt start,  får en stresset dag.

Kollegaerne fortæller at der er store problemer med frokostafvikling.

Klubben informerede kollegaerne om at overenskomst stridige arbejdsnedlæggelser ikke er vejen frem og ikke noget vi anbefaler.

Ledelsen har meddelt at de ønsker at forhandle om ovenstående problemer på mandag kl. 9.00. Med denne viden besluttede kollegaerne at genoptage arbejdet og håber meget, og følger nøje, at forhandlingerne på mandag kan give tilfredsstillende resultater.

 

Valg til bestyrelsen

29 maj

Vedr. valg til en konstitueret bestyrelses plads i Ekspeditions Arbejdernes Klub.

Ved den sidste ordinære general forsamling i klubben, foreslog bestyrelsen at deltidskollegaerne skulle tildeles en konstitueret plads i klubben, dette blev vedtaget enstemmigt, efterfølgende blev Wilson valgt.

Bestyrelsen meddelte derefter at man ved næste ordinære general forsamling ville fremsætte forslag om en fast bestyrelses post til deltidskollegaerne, vi håber at dette forslag bliver vedtaget. Så indtil general forsamlingen har talt, foretages der nu et valg mell. kandidaterne. Deltidskollegaerne vil i dag 29 maj, få tilsendt en stemmeseddel.

Da Wilson for kort tid siden blev ansat som fuldtidskollega, kunne han derfor ikke fortsætte i bestyrelsen som deltidskollegaernes repræsentant, derfor har der været en opstillingsperiode som kandidat til den konstituerede bestyrelses medlems post. Vi mener bestemt at det er et sundhedstegn at der foretages et kampvalg til vores faglige klub og anser derfor resultatet som et tilvalg, mere end et fravalg, så der bliver ingen tabere.

 

Ryan retsag mod klubben, sidste retsmøde 26 maj

26 maj

Ryan har som bekendt indklaget klubben i fogedretten, med påstand at der skal en retslig afgørelse i form af et påbud eller forbud, at klubben, skal sikre at klubbens medlemmer ikke laver actioner mod Ryan.

Denne fogedretsag løber sideløbende med arbejdsrets sagen hvor arbejdsretten dels  skal afgøre om vi lovligt må konflikte og sympati konflikte, i en kamp for at få overenskomst og så dels en afgørelse i arbejdsretten, som i virkeligheden er den samme som fogedretssagen.

Dagen i dag (26 maj) var det 3 retsmøde i rækken og dagen idag var forbeholdt advokaternes proces fremlægning.

Formiddagen var det Ryan Airs advokater tur, de fastholdte deres krav om påstand mod at klubben skal tildeles et påbud eller forbud, med den begrundelse at det var overvejende sandsynligt for at vi igen ville lave lign aktioner, advokaterne kunne efter spørgsmål fra vores advokater ikke uddybe eller begrunde hvor de så denne fare og hvorfor de mente det var overvejende sandsynlig for det.

Eftermiddagen var det vores advokaters tur, de procederede for en afvisning af sagen, idet sagen ligeledes bliver behandlet sideløbende i arbejdsretten og man der venter en afgørelse den 15 juni. (Arbejdsretten afgøres af højesteretsdommere og kan derfor ikke ankes ) og arbejdsretten er derfor er højere rets instans end fogedretten.

Efter de to parters proces fremlægning, var det tid til såkaldte genreplikker, dvs. korte uddybende bemærkninger, Ryan advokater brugte deres genplik til at fremlægge og omdele nye argumentationer i sagen!!!!!. Det kunne vi forstå på vores advokaters reaktion var helt utilstedeligt og ikke god advokatskik i en dansk retssag ( måske i en Irsk ) ihvertilfælde kom der bemærkninger fra vores advokater i en tone vi ikke havde hørt før såsom : COME ON GUY – DET ER DÅRLIG STIL- DET VIDNER OM AT I ER DESPERATE. DIREKTØREN FOR RYAN HAR UDTALT AT DISSE RETSAGER ER SOM SENDT FRA HIMLEN OG GIVER GOD REKLAME, det er misbrug af den danske ret.

Kort efter blev tilhører pladserne efter anmodning fra en af ryan advokaterne, bedt om at forlade retten, idet han skulle fortælle noget fortroligt ! dette gik dommeren med til ! 5 min efter kom vi ind igen, hvorefter den ene af RYAN advokaterne rejste sig og forlod retten for ikke at vende tilbage.

Dommeren meddelte kort efter at sagen var slut for idag og at vi vil få fremsendt en retsafgørelse den 16 juni ( dagen efter arbejdsrets afgørelsen )

Vi påstår ikke at vi har stor erfaring i retsager, men for os bære det præg af at Ryan gerne vil udnytte og bruge det danske retssamfund, men ikke har til hensigt at respekterer den selvsamme ret.

OK Ryan air i skal være velkomne i Danmark, men det bliver med overenskomter og ordnede forhold for de ansatte, endnu en dag og oplevelse med Ryan der giver os så meget kampvilje.

 

Ryan Air

20 maj

I dag blev det 3 retsmøde afholdt i arbejdsretten i sagen om konflikt retten mod Ryan Air

Ventetiden er ulidelig, men det er betingelserne ! Ryan udnytter alle muligheder for at trække afgørelsen i langdrag og benytter sig af de muligheder Den Danske Model giver dette utiltalende selskab. ( sjovt nok den Danske Model som Ryan ikke anderkender)

Ryan Air advokater stævner gud og hvermand,  b.la. andet er klubben stævnet i byretten og kører selvstændigt.

Et selskab med deres moral, giver os ikke søvnløse nætter.

Dagens arbejdsrets møde, var i den positive afd. Retten afgjorde at Ryan ikke får lov til at få afgjort deres sag i EU, men skal afgørelses i arbejdretten og som vi har forstået, falder afgørelsen den 15 Juni. Vi har fået oplyst at i en så stor principiel sag er der mulighed for at arbejdsrettens 3 højesterets dommere den 15 juni ønsker at fremsende afgørelsen skriftligt, sådanne skriftlige afgørelser kan normalt trække ud i op i 5 dage. Afgørelsen i arbejdsretten afgives af højesterets dommere og kan derfor ikke appelleres.

Når en positiv dom er afsagt kan en lammende konflikt mod Ryan Air indledes, ligeledes kan de varslede sympatikonflikter indledes. Det bliver en kamp, som vi kommer til at vinde, vi har den danske lønmodtager, kommuner og amter og politikkere på vores side. Vi forventer og forbereder os på alle mulige krumspring fra Ryans side.

Klubben skal den 21 maj til møde med vores advokater og fremkommer der nye oplysninger, offentligører vi det her på siden.

 

20 maj

20 maj

Efter en række møder mell. klub og ledelse, omkring problemerne med normeringen, dels generelt og dels specielt på aftenskiftet, samt uhensigtsmæssige tørne, frokostafviklingen, kvaliteten af mad, har resulteret i at ledelsen nu har valgt at sende en gruppemail ud til alle, omkring ledelsens planer for at løse ovenstående problemer.

Det hilser vi velkommen, idet vi på den måde kan følge med i om de gode planer, rent faktisk løser problemerne.

Den omtalte gruppemail, fortæller dog ikke så meget omkring uhensigtsmæssige tørne, dette skyldes sikkert at der er problemer af vidt forskellige art, på en række forskellige tørne, f.eks. manglende tørn overlap, tørne hvor man går fra aftenvagt, direkte på morgenvagt, ulig fordeling af ” gode og dårlige ” vagter, tørne hvor det umuliggøre en fornuftig frokost afvikling osv osv.

Vi håber at vi i nærmeste fremtid, i samarbejde med område talsmænd og ledelsen kan få “repareret” på sommertørnen.

Vi har overfor ledelsen, gjort opmærksom på at klubben fremover ønsker at være med i planlægningen af tørne og ikke som sidste gang, hvor vi og talsmændene oplevede det som en præsentation af tørne og ikke en ønsket forhandling af tørne.

Vi er selvfølgelig som klub altid låst fast i at al trafik skal dækkes hensigtsmæssigt og fornuftigt, det har vi altid gjort og en forhandling om at dele “gode og dårlige ” vagter retfærdigt, kommer man altid længst med.

Idag den 20 maj lukker vi klubben kl. 13 og tager til demofest foran arbejdsretten. Desværre forventes der ikke et resultat om den varslede hoved konflikt erklæres lovlig, det er en del af den Danske model ( som Ryan ikke vil anerkende ) at ting af denne kaliber tager tid, men datoen for en afgørelse, nærmer sig og en arbejdskamp om overenskomst eller flybye Ryan. En kollega brugte forleden en lidt mere kontant retorik : PLAY WHIT US RYAN – OR FUCK OFF.