3f-kastrup


Arkiver


Brugere

online: 3

Organisationsmøde 27/3/2017

Klubben er indkaldt til organisations møde i DI vedr. behandlingen af midlertidigt fratagelse af ID-billet rettigheder og sagen om bære tilladelser mandag den 27/3/2017.

Derfor vil kontoret være lukket hele dagen.

Talsmandsvalg

Så er opstillings perioden overstået. I nogle områder er der ingen opstillede talsmænd denne gang.

Det eneste sted der vil blive foretaget valg, vil være i deltids gruppen, hvor der er fem opstillede kandidater til to pladser. Deltids folkene har fået tilsendt en besked på SAS mail, hvor der kort er beskrevet hvordan valget vil foregå. Valget vil vare til og med mandag den 3/4/2017.

Derefter vil den nye talsmands gruppe blive offentliggjort på hjemmesiden.

Cargo kørsel

Cargo kørsel mulige sammenlægning med Spirit

 

SGH har informeret klubben om at de påtænker at lade Cargo kørslen overgå til Spirit.

Driftsledelsen har afholdt to infomøder onsdag den 15. marts i afdelingen omkring tingene.

 

Der skal spares otte FTE og kvaliteten skal forbedres. De otte FTE som firmaet vil spare, forbliver i KR.

Klubben, og repræsenter fra Cargo kørslen, mødes med ledelsen onsdag den 22. marts. Klubben arbejder på, om der kan findes en løsning, så Cargo Kørslen kan forblive i KR og i Ekspeditionsarbejdernes Klub.

Hilsen Bestyrelsen

Bæretilladelser

På et bestyrelsesmøde onsdag den 22/2 besluttede en enig bestyrelse at kommentere på sagen omkring bæretilladelser.
Klubben har gennem længere tid forhandlet/diskuteret med firmaet omkring tolkning af det nye direktiv for transport af våben.
Det er nu sendt til et organisationsmøde. Firmaet bliver ved med at fastholde standpunktet, at man mister sit job i SGH hvis man ikke kan godkendes af politiet til erhvervsmæssig transport af våben. Dette til trods for at man stadig er i besiddelse af sit havnekort, som man er godkendt til af PET, men firmaet vil have at alle skal kunne hjælpe alle, samtidig med at man også vil passe på firmaets brand.
Klubben finder denne tolkning meget overilet, vi er meget chokeret over den skrappe reaktion fra firmaets side, og det er samtidig en væsentlig ændring af vores ansættelsesvilkår, som vi ikke mener firmaet har oplyst klart og tydeligt nok.
Vi har efter møder med politiet, fået klarhed for at de afventer ministerens svar på om de overfortolker direktivet.
Vi afventer nogle svar fra ministeren på spørgsmål, som er stillet i folketingssalen og som han er tvunget til at svare på skriftligt.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Midlertidig fratagelse af billetrettigheder

Der ligeledes afholdt mæglingsmøde ang.  midlertidig fratagelse af billet rettigheder, der kunne ikke opnås enighed i sagen. Vi har forbeholdt os retten til at videreføre sagen til organisations møde.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Talsmandsvalg

Så er det ved at være tid til talsmands valg i områderne.
Meld dit kandidatur hvis det har din interesse at repræsentere dine nærmeste kollegaer i området, send en mail til tom-richard-s.hjarsen@sas.dk
Strukturen vil se således ud:
2 mand fra 12 timers.
1 mand bagerhold.
2 mand B 6-10
1 mand fast aften
1 mand fast nat.
2 mand COD.
2 mand KR-R.
2 mand deltid.
4 mand hallen/indkørsel.
1 mand lærlinge.
Der vil være en opstillings periode til og med fredag 17 Marts.
Når opstillings perioden er slut, vil valget blive gennemført elektronisk pr. mail, Mere info følger.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Industriens pension og forsikring

Der vil igen i år være mulighed for at få tjekket sin pension hos Industriens Pension. Vi har også fået oprettet et samarbejde med Gjensidige forsikring, hvor der også vil være en repræsentant, Mikkel, tilstede sammen med Torben på klubkontoret mellem kl 13.00-15.00 på følgende datoer:

Onsdag 8.2

Onsdag 1.3

Onsdag 5.4

Onsdag 3.5

Onsdag 7.6

 

Bestyrelses seminar

Den 24.-26. januar afholdt den nye bestyrelse et vellykket 3-dages seminar.

Formålet var både at få lært hinanden bedre at kende, afstemme forventninger til hinanden, men også gennemgå en række emner i den koncentrerede tid, der var til rådighed.

Der blev gennemgået lokalaftaler. I forbindelse med gennemgang og arbejdet omkring tolkning af disse er det besluttet, at der i foråret vil blive meldt ud og åbnet op for tilmelding til fyraftensmøder under parolen ”Kender du dine lokalaftaler? ”. Fyraftensmøderne vil ske i samarbejde med 3F Kastrup – mere info følger på hjemmesiden.

Udover gennemgang af lokalaftaler og klubbens vedtægter har vi fået nedsat udvalg, talsmandsstruktur og kommende talsmandsvalg. Vi har fået forberedt lokalforhandling  2017, fået udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde samt opfølgning på forslag fra generalforsamlingen.

I alt nogle gode dage med masser af gåpåmod og givtige faglige diskussioner.

Med venlig hilsen

Bo, Pyrus og Ole.

JULEVIN

Sidste frist for udlevering af julevin, er tirsdag d.31/01/2017.

Evt. overskydende vin vil blive solgt til indkøbs pris fra Onsdag 01/02/2017 på klubkontoret i klubbens åbningstid.

Prisen vil være 70,-kr pr flaske. Der kan kun betales kontant og med lige penge.

Der vil max. kunne købes 6 fl. pr mand.

Det vil kun være muligt med kontant betaling, og helst med lige penge.

Statusmøde 2

Vi har i dag holdt et nyt møde med ledelsen, vi stillede en del spørgsmål som vi afventer svar på, bl.a.  om hvor  i lufthavnen vores arbejdsdag begynder og slutter.
Vi vender tilbage når der er noget mere konkret nyt.

Spørgsmålet vedrørende ID-billetter og bæretilladelse, bliver pt. behandlet i 3F regi.

Kontoret er lukket tirsdag-onsdag-torsdag i næste uge på grund af bestyrelsesseminar.

 

 

 

Dialog med ledelsen 2

Efter dagens møde, bliver der kigget på forskellige løsninger.

Nye emner i dag var ID-billetter og gå hjemtider.

I vil blive informeret i det omfang der er nyt.

Er der spørgsmål, kig over på kontoret eller se efter os på stuerne fredag, hvor vi kommer rundt.

Mvh Bo, Pyrus og Ole

 

Dialog med ledelsen

Klubben er i dialog med ledelsen. Vi havde møde i dag og der er nyt møde på torsdag.
Emnerne er forskellige forhold i KR-R, bl.a. sæsonudsving og indkaldelse til/afvikling af overtid. Vi har endvidere rejst problematikken om manglende faglig tid.
Vi holder jer orienteret.

FAGLIGT MØDE

07/01/2017

Her til aften valgte kollegerne i KR at nedlægge arbejdet, grunden til dette var frustration over bla.

Manglende faglig tid, KR-R sæson udsving, tørne og manglende afholdelse af ASO, samt OT i fri weekender.

Vi har aftalt med ledelsen her til aften, at det allerede planlagte møde mandag, vil blive udvidet, så vi kan drøfte de uenigheder der er pt.

 

Jule og nytårs hilsen 2016

Jule og nytårs hilsen 2016.
Klubben ønsker kollegerne god jul og et godt nytår med jeres familier.
Vi er nu kommet ud på den anden side med den nyvalgte bestyrelse. Der venter et spændende, men nok også hårdt 2017. Vi er rigtig glade for den store valgdeltagelse i forbindelse med valget.
Vi vil hermed samtidig sige et stort og varmt tak til de bestyrelsesmedlemmer som ikke længere er en del af bestyrelsen, og tak for det store arbejde de har lagt for dagen.
Vi skal i det nye år forhandle overenskomst, som kun kommer til at omhandle løn.
Pas på hinanden derude.
Hilsen klubben

Valget 2016 afsluttet. Bo Larsen valgt som formand.

Valget 2016 er afsluttet. 884 kunne stemme. 737 har stemt.

Bo Larsen valgt som formand med 684 stemmer

Michael ” Pyrus ” Marstrand valgt som næstformand med 574 stemmer

 

Valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år:

Stig Brenøe med 396 stemmer

Leif ” Ikast ” Petersen med 240 stemmer

Hans Olle Ejehag med 237 stemmer

 

Valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år:

Ian Nachiket Madsen med 211 stemmer

Tom Hjarsen med 188 stemmer

Paw Karslund med 179 stemmer

 

Valgt som suppleant :

Jan ” Sosse ” Sørensen med 45 stemmer

 

 

Ikke valgt:

Søren ” Melon ” Poulsen med 142 stemmer / næstformand

Ivan Als med 174 stemmer / bestyrelsesmedlem

Shahaid Butt med 135 stemmer / bestyrelsesmedlem

Søren Hansen med 132 stemmer / bestyrelsesmedlem

Erik Sørensen med 121 stemmer / bestyrelsesmedlem

Henrik Bentsen med 70 stemmer / bestyrelsesmedlem

Khalid Mbarki med 52 stemmer / bestyrelsesmedlem

Villy Bondesen med 20 stemmer / suppleant

De sidste muligheder for at stemme til vores valg til bestyrelsen.

Der kan stemmes til og med den 19 december 2016.

I dag på klubkontoret i tidsrummet kl 11-13.

På mandag på klubkontoret i tidsrummet kl 11-12 og derefter i tidsrummet kl 12.15-13 hos 3F Kastrup, Saltværksvej 68.

Derefter starter Stemmeudvalget optællingen, og her på hjemmesiden vil resultatet blive tilgængeligt så snart de er færdige.

 

Mvh Stemmeudvalget

Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Nykredit Forsikring er på klubkontoret på onsdag kl 13-15

Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Nykredit Forsikring er på klubkontoret onsdag d 7 december fra kl 13-15

Medbring Nem-Id og så dig selv, så skal Torben nok rådgive om din pension og Mikkel kan give dig et tilbud på forsikringer.

 

I morgen er stemmeudvalget klar til at udlevere stemmesedler og julevin fra kl 11-16.

 

Mvh Klubben

 

Udlevering af julevin og afgivelse af stemmer til valget.

Der vil i perioden 21 nov 2016 – 19 dec 2016 være mulighed for at hente julevin og at stemme på de opstillede kandidater.

Det foregår på klubkontoret man-tir-tor-fre kl 11-13 og onsdag 11-16.

Der vil snarest muligt komme ekstra tider, så jer der arbejder f.eks på nathold også vil kunne få julevin og afgive stemmer.

 

Mvh Klubben

 

Valg til Ekspeditionsarbejdernes Klub’s bestyrelse.

  1. Valg til Ekspeditionsarbejdernes Klub’s bestyrelse.

 

Valgt til bestyrelsen:

Ole Johansson / Kasserer.

Sten Petersen / suppleant til bestyrelsen ( områdevalgt )

Toke Rubeksen / suppleant til bestyrelsen ( deltid )

 

Valgt til Bilagskontrollanter:

Claus de Lasson og Tommy Svensson er valgt som bilagskontrollanter med Jesper Balling som suppleant.

 

Valgt til Stemmeudvalg:

Claus de Lasson.

Tommy Svensson.

Brian Holm.

Michael Thomsen.

Rahat Hameed.

Michael Nord.

Suppleant

Jesper Balling.

Morten Lazzarotto.

 

 

På valg til følgende poster er: 

Formand: Bo Larsen, der var ingen modkandidat. Men skal stadig have 50 % +1 af alle stemmeberettigede kollegaer ifølge Industriens OK. for at denne er valgt som Tillidsmand.

 

Næstformand: Michael ”Pyrus” Marstrand og Søren ”Melonen” Nybo Poulsen.

 

Valg til ordinært medlem af bestyrelsen:

Ivan Als.

Henrik Bentsen.

Stig Brenøe.

Shahid Butt.

Hans Olle Ejehag.

Søren Hansen.

Tom Hjarsen.

Paw Karslund.

Ian Nachiket Møhring Madsen.

Khalid Mbarki.

Leif  ” Ikast ” Petersen.

Erik Sørensen.

Der er 6 ledige pladser til bestyrelsen, 3 pladser for 2 år og 3 pladser for 1 år.De 3 der opnår flest stemmer vælges for 2 år. De næste 3 vælges for 1 år.

 

 

Suppleant til bestyrelsen:

Villy Bondesen.

Jan Sørensen.

De 3 mindretals beskyttede områder, Vand & Toilet, Crew Car og Cargo Kørsel skal vælge en af de opstillede kandidater.

 

Mvh Klubben

Generalforsamling tirsdag 15 november 2016

Ekspeditions Arbejdernes Klub indkalder til ordinær generalforsamling 2016.

 

Tid: Tirsdag 15/11 kl. 16.15

 

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

 

  1. Regnskab.

 

  1. Kontingent.

 

  1. Orientering fra Miljøassistenten.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Valg.

 

  1. Evt.

 

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6 dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, tilmelding til spisning skal ske senest fredag 11/11 kl. 12.00 på mail: ole.johansson2@sas.dk

Links til billeder fra vores fester 27 aug og 3 sep 2016.

4 september 2016

 

Så er der links til billederne fra vores fester.

 

27 august:

https://www.dropbox.com/sh/s1au44ar3io078y/AAAXj2fUG9u2Fml_Aq6QFh95a?dl=0

 

3 september:

https://www.dropbox.com/sh/22ujggt2e1nb5z6/AAA_uxoynMW2kBVMinfY1veaa?dl=0

 

I løbet af uge 36 burde samtlige billeder være tilgængelige på disse links.

Nye åbningstider på klubkontoret.

1 september 2016

 

Kære kolleger

Fra mandag den 5/9 vil der være nye åbnings tider på kontoret.

Åbningstider mandag til fredag fra 09.00-11.00

Dog onsdag også fra 13.00-16.00

Der vil nok være dage hvor kontor tiden ikke kan overholdes pga. møde aktivitet, dette vil fremgå på tavlen den pågældende dag.

Der vil fremover kun være en stilling på 37 timer ( 1 FTE ) på kontoret ifølge aftalen fra Maj 2016.

 

Fradrag klubkontingent 2015

14 juli 2016

 

Hej kolleger

Efter en meget lang kamp med SKAT og vores egne IT-systemer, er det endelig lykkedes at få sendt filen af sted til SKAT.

Der vil, så hurtigt som muligt, blive lavet en korrektion på vores årsopgørelser, hvilket vil blive oplyst i folks E-boks.

Bøbet vil blive reguleret med 1320,- kr ( man kan max fratrække 6.000,- kr )

 

Reception d. 29/7/2016

Mandag d 13-6-2016

Hej kollegaer

I anledning  af Ekspeditionsarbejdernes klub’s 70 års fødselsdag, inviteres I hermed til reception d 29/7/2016 mellem kl 13.00-18.00

Dette finder sted : 3F Kastrup Saltværksvej 68 2770 Kastrup.

Der vil denne dag være mulighed for at sige farvel til Bo Nielsen og Jørgen Westerberg.

 

Formanden og næstformanden trækker sig

25 maj 2016

At blive tillidsvalgt, for sine kollegaer og dermed stå i spidsen for Eks. Arb. Klub opfatter vi som det fineste man kan opnå.

De sidste, 11 år, har været utroligt spændende og ansvarsfuldt.

I starten var det med gode afsluttende lokaloverenskomster, senere blev der i takt med at vores branche, oplevede skærpet konkurrence, også et voldsomt pres på økonomien, på lønninger og på belastning.

Vi oplevede ligeledes luft pirater, der satte vores overenskomster under pres, alligevel lykkedes det 1000 kollegaer at ”rykke sammen” og bevare sammenholdet og dermed vores faglige styrke.

De seneste år har vi forhandlet, vi har presset, vi har argumenteret, med alt hvad vi formåede, på dels at beholde vores overenskomster intakte, og dels med et stort ønske/krav, for at vores afdeling, bliver ved med at være en del af SAS familien.

Det viste sig at være det hele værd og d. 4 Maj 2016 lykkedes det os at skrive en aftale, der betyder at vores afdeling bliver i SAS familien, i mindst 4 år.

Det pres og den usikkerhed, om hvad en ny ejer, betyder for vores daglige arbejdsliv, er dermed overstået, og vi ser nu en mulighed, for at vi alle kan starte på en frisk og genopleve den gamle SAS ånd, der igen kan gøre det sjovt at komme på arbejde.

I alle årene har vi haft en dejlig og god kontakt og mange oplevelser med kollegaerne og vi har forsøgt, efter bedste evne, at løse dagligdags udfordringer.

Det har været stort, og vi har nydt hvert øjeblik, men vi skal også være ærlige, det har været hårdt og når man har stået i spidsen og været ”på i over 11 år” er der et tidspunkt, hvor man må vurdere og erkende, om det ikke er nu at ”MISSIONEN er LYKKEDES” og vi er kommet til den erkendelse, at det nu er på tide, at nye kræfter tager over.

Vi har derfor den 25 maj, meddelt bestyrelsen, at vi trækker os fra vores poster og bestyrelse, med virkning fra torsdag d. 30 juni.

Tak for debatterne, tak for støtten, pas godt på hinanden og klubben, støt den nye formand, næstformand og bestyrelse og husk at tillidsvalgte kun er lige, netop så stærke, som kollegaerne gør dem til.

Bestyrelsen har enstemmigt den 25 maj valgt at konstituerer Bo Larsen som formand – Bo vil således fungerer som formand fra den 30 juni.

Bestyrelsen har ligeledes valgt at konstituere Søren Poulsen som næstformand – Søren vil således fungere som næstformand fra den 30 juni.

Begge poster vil således være på valg ved den ordinære generalforsamling til november 2016

 

aften åben

9 maj

Klub kontoret har aften åbent søndag d. 15/5 og Søndag 22/5 mellem kl 21.30 og 23.30, for afhentning af festbilletter.

 

KR bliver i SAS

4 Maj

KR fortsætter i SAS familien. Det er med stor glæde og tilfredshed at vi kan meddele at KR / Ekspeditions Arbejderne, vedbliver med at være en del af SAS, som vi kender det i dag. Ved meget hurtige og meget intense forhandlinger er det blevet muligt for Formanden og Næstformanden i klubben, på kollegaernes vegne, at indgå ny lokal overenskomst, der tilfredsstiller både klubben og SGH / SAS.

En del af Aftalen er at KR fortsætter i SAS familien.

Aftalen er uopsigelig indtil 1 marts 2020, hvilke ikke skal tolkes således at KR, så skal sælges i 2020, men det er så langt frem, som der kan planlægges i SAS, for den del.. En anden del af den samlede aftale indeholder en fleksibilitet aftale,  hvor “overskriften” er :

ALLE HJÆLPER HINANDEN.

Aftalen indeholder også en lønpakke, med en mindre lønstigning frem til 1 marts 2017, hvor der derefter skal aftales en ny løndel. ( lokaloverenskomst ) Andre lokalaftaler er låst fast til 1 marts 2018.

Aftalen indeholder ligeledes en reduktion af tillidsmands timer på klubkontoret.

Hele aftalen er en pakke aftale og det har været en ” Take it or leave it “, aftale, som vi er både stolte og tilfredse med. Forhandlingerne har været reelle og vi er ikke, på nogen måde blevet presset til en aftale, forhandlingerne har været åbne og i en venlig tone og vi har fået overbevist SAS, om at KR er bedre, både hvad angår kvalitet og pris, end noget andet fordyrende mellemled kan præstere. Vi har ikke som vi plejer at gøre ved lokalforhandlinger, haft mulighed for involvering af bestyrelse og forhandlingsudvalg, men har kun haft mulighed for at rådføre os med 3F Kastrup.

 

70 års fødselsdag

Klubbens 70 års Jubilæumsfester 27/8/2016 og 3/9/2016

Kære kollegaer og andet godtfolk, så er der gået 5 år siden sidste fest og nu er det tid igen. Det kommer igen til at foregå på hotel Scandinavia.
Det er som altid muligt at få sin ægtefælle/samlever/kæreste med mod en symbolsk betaling på 250,- kr. Det er ikke tilladt at tage en kammerat med……
Billetsalget starter 2/5/2016 kl. 11.00 på klubkontoret.
Der vil være billetsalg hver dag i klubbens åbningstid 11.00-13.00 dog er der åbent til kl 16.00 hver onsdag. Aften og nathold vil få mulighed for at købe billetter på specielt aftalte tidspunkter.
Der er selvfølgelig dresscode, pænt festtøj, da det er en stor fødselsdagsfest.
Hvis der er yderligere spørgsmål så kontakt klubben på 32324096 i klubbens åbningstid, eller kom over forbi kontoret.
Der er aftalt med hotellet at der vil være mulighed for at booke en overnatning, links til bestilling kommer snarest. Prisen for værelset er 620,- kr. Og vi har fået 50 værelser, og kan ikke få flere da alle øvrige værelser er lejet ud. Så det er først til mølle princippet der gælder her. Der er ligeledes en frist for hvornår værelset skal være booket. Parkering er gratis for dem som kører selv.

Ved afhentning af billetter for kollegaer, kræves en underskrevet fuldmagt, med navn og lønnummer på både den der afhenter og den pågældende kollega man henter for.

Hilsen festudvalget.

Fællesklubben af Ekspeditionsarbejdere

21 April

Ved et seminar den 20 og 21 April 2016, mellem bestyrelserne i Eks. Arb. Klub og Aviator klubben, blev det besluttet at oprette en fællesklub.

Fællesklubben formål er at styrke samarbejdet og fælleskabet mell. de 2 klubber og evt. andre faglige klubber i lufthavnene.

De to bestyrelsers seminar, var både starten og udbygningen af et allerede godt fagligt samarbejde, hvor vi erkendte at vi har samme udfordringer og interesser, vi laver det samme og arbejdet er vores.

Eks. Arb. Klub og Aviator klubben fortsætter som suveræne bestyrelser, valgt direkte af vores kollegaer, med selvstændig forhandlings ret og i øvrigt ejer af egne lokalaftaler.

Styregruppen i  fællesklubben er udpeget af de to klubbers bestyrelser.

Styregruppen for fællesklubben består af :

Michael ( Pyrus ) Marstrand / Eks. Arb. Klub

Bo Larsen / Eks. Arb. Klub

Ole Johansson / Eks Arb. Klub

Daniel Andersen / Aviator

Nick Melrose / Aviator

Leo Michelsen / Aviator

 

KR 70 års festen

6 April

Festerne kommer til at ligge den 27 August og den 3 september.

En af dagene, kommer der flere informationer – billetter – menu- reservationer m.m.

 

Miljø assistent

30 Marts

Miljø repræsentanterne har i dag genvalgt Søren Gaarn som miljø assistent

Valget forløb som flg :

Søren Gaarn 11 stemmer

Erik Sørensen 4 stemmer

Hans Olle Ejehag 3 stemmer

 

Frasalg af SGH

30 Marts

Som bekendt meddelte firmaet for nylig, at de havde modtaget et købstilbud fra Aviator, som de nu vil nærlæse og vurdere.

Vi ville ønske, vi kunne give noget information til kollegaerne, omkring udviklingen i denne proces, men vi får ingen oplysninger omkring dette tilbud.

Til gengæld er der dog lidt nyheder:

Omkring involveringen kravet fra klubben, mener SAS at de først vil involverer os, når der er taget endelig beslutning om hvilke vej de skal gå, dette mener vi er for sent.

Vores faglige kollegaer i Aviator har for nylig fremsendt de samme spørgsmål til deres ledelse, men har heller ikke her fået svar.

Aviator Chef i CPH udtaler i øvrigt, at såfremt der bliver tale om en virksomheds overtagelse af KR, skal han være chef, han kunne dog ikke svare på, om der bliver tale om et eller to selskaber ved en evt. overtagelse af KR.

Vi har som tidligere nævnt fremsendt en række spørgsmål til SAS, som vi mener vi både fagretslig og lovgivnings mæssigt har krav på at få svar på, det er spørgsmål om mulige konsekvenser for kollegaer ved en evt. virksomheds overtagelse, det er spørgsmål om ID billet rettigheder osv. osv.

Indtil videre har vi ikke fået svar, men vi holder fast og bliver ved med at kræve svar, samt retten til involvering i en evt. frasalgs situation.

Det er ikke noget nyt i at Klubben anser, at et del salg af SGH,( her KR), som en forkert disposition, både hvad angår pris og kvalitet til kunderne.

51% af SAS (og dermed KR) ejes af det Skandinaviske folk, vi er modstandere af frasalg – outsorsing og andre narrestreger af Scandinaviske værdier, vi har set nok af ” ulykker ” når private investorer overtager statens guldæg.

Klubben kommer til, med alle lovlige og overenskomstmæssige midler at kæmpe mod et frasalg, vi vil beskytte vores arbejde, og vi vil kæmpe mod den udvikling der hedder løndumpning, vi vil på alle måder råbe politikere og befolkningen op, vi vil som klubben har gjort det sidste 70 år, lytte og samarbejde med ledelsen omkring, til stadighed at, bevare vores konkurrence dygtighed, være omstillings parate og fleksible med variable lønudgifter.

Vi er ikke bange for en ny arbejdsgiver, vi anser arbejdet for vores og vi vil kæmpe for fornuften.

 

Nyuddannede

18Marts

Nyuddannede lufthavnsoperatører !!!

Tillykke 🙂

Oliver Bech

Samir Bohammouch

Mohammed Boudlal

Okan Canbaz

Alexander Lusty

Paw Nielsen

Morten Reseke

Thomas Thyrsgaard

Der afholdes reception for de nyuddannede Torsdag den 31 Marts kl. 14.30 – 16.30 Amager Strandvej 392 ( kantinen )

 

Møde med Norge og Sverige faglige

18 Marts

Klubben´s bestyrelse holdt møde med faglige fra Norge og Sverige

Fælles fremtid kræver Skandinavisk samarbejde!

Faglige repræsentanter i SAS Ground Handling fra Norge, Sverige og Danmark, har i dag drøftet vores fælles fremtid.

Vi vil gerne en fælles fremtid med SAS, for de er den naturlige samarbejdspartner, siger tillidsrepræsentanterne der er fra Fellesforbundet (NO), Transport (SV) og 3F (DK).

Men vil SAS være en del af den fælles fremtid??

Repræsentanterne vil både nu og i fremtiden havde et stærkt fælles fokus, for at sikre et seriøst Groundhandlingmiljø i Skandinavien.

 

Lidt div. nyt

11 mats

Klubben har været nede og hilse på de nye kollegaer, de er ansat på 50% med kontrakt til 1 Oktober, det er nogle rigtig gode og friske kollegaer og skal i af med nogle vagter, er de friske til at hjælpe.

Den 10 Marts blev det aftalt at minimum 10 stk 75% kollegaer bliver opnormeret til fuldtid.

HOT NEWS, vores sms service, med aktuelle nyheder fra klubben, har nu over 500 brugere, hvis du vil tilmeldes servicen, så kik over på klubkontoret ved lejlighed.

Klubbestyrelsen afholder på torsdag 17 marts, med vores faglige kollegaer i Norge og Sverige, dagsorden bliver et evt. fremtidig frasalg af SGH.

Klubbestyrelsen har afholdt indledende møde med vores faglige kollegaer i Aviator. Vi har bedt Aviator faglige kollegaer, (og det er allerede sket), om at stille de samme 48 spørgsmål til deres ledelse, som vi har stillet til vores ledelse.

Klubben har indkøbt et ultralyd / laser / strøm apparat og Ivan kan derfor udvide og forbedre sit arbejde med f.eks. behandling af småskader / muskelømhed / pollen allergier / hælsporer / tennis albuer og en del andre ulemper. Omtalte apparat som er indkøbt er top professionel udstyr og er for alle i KR. ( man behøver ikke at have nøgle til motionen). Kik over og skriv jer på behandlings listen. Vel mødt.

 

Status

1 Marts

Aviator / KR

Som tidligere nævnt har vi ved flere lejligheder overbragt, (foreløbig 48 relevante spørgsmål), til SAS ledelsen omkring hvilke situation vi kan havne i, ved et evt. salg af KR til Aviator. SAS har indtil videre svaret at de ikke kan svare på alle spørgsmål, men at de med rette skal stilles til Aviator.

Uanset hvad, er resultatet at SAS ikke har svaret på nogen som helst af de foreløbige 48 spørgsmål, det er ikke tilfredsstillende og efter vores mening, ikke noget man byder loyale medarbejdere. Vi mener derfor, at vores relevante spørgsmål, nu går fra at være spørgsmål, hvor vi beder om et svar, til de spørgsmål vi stiller, med et fagretslig krav om svar.

Variable udgifter

SAS ledelsen fortsætter med at fortælle at et evt. salg af KR, sker med henblik på at kunne opnå variable udgifter !. Vi konstatere blot

2 ting :

For det første  : Vi er allerede meget flexible, vi har et velfungerende bytte system, vi har et velfungerende sæsonudsving system, vi har et meget stort antal medarbejder betalt ferie ( jobdeling ) vi har et velfungerende uddannelses system, hvor vi til alles glæde dygtiggøre os i mindre travle perioder og

For det andet har vi tilbudt yderligere flexibilitet, samtidig med vi fortsætter med at levere 1 klasses service ( punktlighed og sikkerhed ) af loyale medarbejdere, det har desværre ikke afstedkommet, at ledelsen har interesseret sig det mindste for det, vi har derfor ikke haft mulighed for at fremfører vores bud på mere ”variable udgifter”

Vi fortsætter dog med at byde ind til forhandlinger, der vil betyde mere fleksibilitet, bedre økonomi og kvalitet, end et andet selskab nogensinde kan tilbyde og opnå.

SAS og dele af SAS

Er ejet af det skandinaviske folk ( 51% ejerskab ) derfor starter klubben nu med en dialog med relevante politikere, for at undgå at den danske befolkning, kommer til at opleve et nyt DONG- Nets og andre guldæg der i sælges fra.

Klubben

Holder i øjeblikket møder med vores faglige kollegaer i SGH Sverige og Norge, ligesom vi er i tæt kontakt med faglige tillidsfolk fra Aviator, samt med vores bagland 3F, så vi har mulighed for at forberede os maximalt, på en hvilke som helst afgørelse.

Lokale OK for 2016/17

Vi er startet med lokal OK forhandlinger og har indtil videre afholdt 2 møder, da vi ikke kender resultatet af KR / Aviator, er det nok tvivlsomt om at vi ser et hurtigt resultat, på disse forhandlinger.

 

Hacket

27 Feb.

Siden har været lukket pga. et hackerangreb, men vi er tilbage og kan igen give informationer.

 

Aviator giver bud på SAS-KR

9 feb.

SAS meddeler nu at Aviator har givet et ”bud” på KR, altså et delvis salg af SGH.
At Aviator giver et tilbud, er måske ikke så overaskende, det nye er, at
der er tale om et delvist salg af SGH, altså en opslitning af
landside og airside.
SAS meddeler ligeledes at de vil granske tilbuddet og kan / vil således
ikke give en endelig deadline på en mulig overtagelse.
Ved bud af denne type, er der tale om en virksomhedsovertagelse, og dermed at
de rettigheder og pligter der findes i virksomhedsoverdragelsesloven skal overholdes,
fx at parterne er forpligtiget til at overholde alle eksisterende aftaler.
Det er altså en lovgivning, der giver en delvis beskyttelse af
lønmodtageren, men ikke en fuldstændig beskyttelse,
da der er uklarheder og dermed mulighed for fortolkning af hvad der skal virksomhedsovertageles.
Klubben har igennem længere tid, i samarbejde med baglandet, været
forberedt på de mange forskellige senarier, og vi har også vurderet og undersøgt denne mulighed .
Vi afventer nu hvad SAS næste tiltag/ beslutning bliver og benytter
igen lejligheden til at nævne at sådan beslutning ikke er til SAS
bedste. Mange års loyalitet er mange penge værd.
Vi er på ingen måde bange for en ny arbejdsgiver, men beklager at SAS
ikke har villet lyttet til de mange alternative muligheder vi har forslået for at
imødekomme SAS ønske om variable udgifter, som er mantraet for SAS i
dette tilfælde.

 

SAS Mantraet er variable udgifter

Fredag den 29 jan.

At vi har en gennemsnits anciennitet alder i  KR på 19 år.

At vi har 8 stk. KR gutter har 40 års jubilæum i 2016.

At vi gang på gang bliver kåret som Europas og Verdens mest punktlige fly selskab.

At vi er verdens ældste flyselskab

At vi er det største handlingsselskab i CPH

At vi er fleksible med overarbejde i ferie perioder ( variable udgifter )

At vi dygtig gøre os, i mindre travle perioder ( variable udgifter )

At vi har indledt aftaler om medarbejder betalt ferie ( variable udgifter )

At vi har indgået aftaler om sæson udsving ( variable udgifter )

At vi har vendt en underskuds forretning til en overskuds forretning

At vi har været positive medspillere i 17 års skiftende spare runder

At vi har indgået aftaler om løntilbagehold

At vi har indgået aftaler løn stop

At vi har tilkendegivet at vi er parat til flere forhandlinger om variable udgifter

Er det vi kalder de ansattes ubetinget loyalitet over for sit firma

NU er spørgsmålet bare om SAS også er loyale over for deres ansatte

 

Outsourcing til Aviator

Outsourcing til Aviator

20 jan 2016

Processen med at lade Aviator overtage handlingen af SAS fly fortsætter.

På det seneste har klubben været til flere møder om emnet. Det er møder hvor vi er pålagt 100 % fortrolighed. Det er dødfrustrerende, men vi håber på jeres forståelse.

Vi søger naturligvis viden og støtte i vores bagland om hvad strategien skal være. Alt i det det omfang vi kan.

Klubben, og vores bagland, er stadig af den opfattelse at al Groundhandling bør blive i SAS – både for firmaets og medarbejdernes bedste.

Men vi søger naturligvis max. Indflydelse på jeres vegne – uanset hvilken model det måtte blive.

Variable omkostninger er den strategi ledelsen har som begrundelse for et frasalg!

I ved, at vi har midlertidige ansatte, deltidsansatte, købe/sælge vagter samt en enorm vilje til at holde MBF og tage uddannelse, hvis der er overtal af mandskab. Så vi er i den grad variable allerede. Skulle der være behov for mere, taler vi gerne med ledelsen igen!

Når vi kan, vil vi naturligvis informere. Vi forventer at der i februar eller marts indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i klubben.

Vi har set det med DONG, Scandlines, Nets/Dankort og flere endnu. Man sælger ud af guldæggene for at skaffe lidt penge her og nu.

DET ER ALTSÅ EN DÅRLIG IDE!

 

Diverse Info

19 Januar

Motions rummet : Ivan Als blev for et par år siden færdiguddannet som akupunktør, og vi får rigtig mange rigtig gode tilbagemeldinger fra kollegaer om hans virksomme behandlinger.

Husk ! man ikke behøver at være medlem af motionsklubben for at modtage akupunktur og massage. Hvis man ønsker at bruge motionen, er Ivan behjælpelig med et opstartsprogram, kik over og få en snak og reserver tid til Aku. eller massage.

Vi afventer SAS udspil / information om et evt. salg inden månedens udgang.

Tirsdag den 19 jan.11.00 -12.00 har vi et mæglingsmøde omkring uenighed om “timeopgørelse”

Onsdag den 20 Jan. : Bestyrelses møde – klubben lukket

Torsdag den 21 jan. : Møde fra 8.00 – 11.00

Onsdag den 27 Jan : Talsmandsmøde fra 11.00 – 15.00

Onsdag den 10 feb. : Torben Risager fra Industriens pension er igen på klubkontoret fra 13 -15, hvis nogen ønsker hjælp eller spørgsmål til sin pension.

 

Med ønske om et fantastisk 2016

23 december

Klubben takker kollegaerne, for et fantastisk / udfordrere 2015.

Et år hvor vi er rykket mere og mere sammen,i takt med besparelser og sorte skyer i form af salg, Outsourcing og / eller salg af aktier.

Vi kæmper for SAS, vores arbejdsplads, trods mange års konstante nedskæringer på alt muligt, så kæmper vi fortsat for SAS, vi kæmper fortsat mod social dumpning, i form af amoralske flyselskaber, hvis aktiviteter resulterer i en underminering af det Danske model.

Vi bliver støttet af flertallet af arbejdspladser i hele Europa, vi bliver støttet af flertallet af politikker, i kampen for at bevare danske værdier på danske hænder.

Senest har SAS meddelt at de ønsker et delsalg af SAS, i form af salg af vores arbejdsplads SGH,som vi desværre allerede har set resultatet af andre steder og dette til trods for, at hverken vores politikkere eller andre aktie ejere forlanger det.

Når vi igen og igen sætter spørgsmåls tegn til dette, til vores øverste ledelse, er det eneste svar : Vi ønsker variable omkostninger !

Variable omkostninger, hvad er det, der ønskes? vi har i årene med store vanskeligheder, rykket sammen om SAS, vi har indledt aftaler om medarbejder betalt ferie uden limit ( i virkeligheden arbejdsdeling ) vi har uddannet os i sløje perioder, og vi har arbejdet over, når SAS har ønsket dette.

Ønsker SAS flere variable omkostninger, så snak med os ! Vi er klar !

Vi er en arbejdsplads med ansatte der bliver her et helt arbejdsliv, vi har set ledelse komme og gå, tit med forskellige strategier, nu er det salg af værdier, der er ” oppe i tiden ”

Vi lever af vores kunder, vi arbejder på højtryk når resten af Danmark holder ferie, det gør vi gerne og det fortsætter vi gerne med, men værdsæt vores indsats SAS ledelse, istedet for at se os som en belastning.

Kunder kan kun blive tilfredse, hvis firmaets ansatte har et trygt og godt arbejdsliv.

Med denne “hilsen” till SAS ledelsen, siger vi bare :Vi er klar,! tag i mod det, for vores arbejdsplads skyld – for Danmarks skyld – for vores kunders skyld

For os der i dagligdagens betjener alle vores kunder, med de udfordringer vi ser hver dag :

Øget belastning – korte connection tider –  kantinens åbningstid – afvikling af frokost,- Aros – dårlig familie mønster – uhensigtsmæssige tørne – ombygninger af lufthavnen – trange forhold – trods dette og meget andet, er vi fortsat ekstrem omstillings parate, Det får vi ikke kredit for ved at frasalg, men det vil klubben gerne takke jer for og med dette ønsker vi jer  en dejlig jul med familien og et fantastik 2016.

Klubben fylder 70 år, dette er ikke tilfældigt, det er resultatet af kammeratskab og sammenhold.

.

Bestyrelses Valg

10 dec.

Stemmeudvalget meddeler resultatet af valget af 3 bestyrelsesmedlemmer i Eks. Arb. Klub.

Michael Marstrand ( Pyrus ) 527 stemmer

Bo Larsen  421 stemmer

Sezer Canbaz  241 stemmer

Paw Karslund  203 Stemmer

Søren Hansen 192 Stemmer

De 3 øverste ( med Rødt ) er hermed d.d. valgt

En stor tak til Paw Karslund mangeårige arbejde for kollegaerne

Og en stor velkomst til Sezer Canbaz.

Stemmeprocent 78.3 %

 

Storm og Bombetrusler

2 dec.

En bombetrussel i terminal 3, hvor myndighederne valgte at evakuerer passager, samt en storm ved navn Gorm, hvor vi oplevede at containere og andet materiel fløj rundt lufthavnen, har kollegaerne efterspurgt at få information og action fra deres ledere i sådanne tilfælde.

Klubben var til stede i baghallen under bombetruslen, vi oplevede, at der ingen ledere var til stede og måtte selv bede kollegaer om at stoppe arbejdet i kbh. aflæsningen, da vi erfarede at OC, som ligger i den ende af hallen, var blevet evakueret. Efterfølgende  er der naturligvis opstået tvivl om det var sikkert at arbejde i baghallen, der jo deler væg op mod Terminal 3.

Under ” Gorm ” opstod der igen tvivl om hvornår det var sikkert at arbejde og hvornår det ikke var.

Klubben har sat den manglende information, på dagsorden på næstkommende  SU, med ønske om at der kommer langt bedre action og information, i sådanne tilfælde.

Vi er også vidende om at miljøsorganisationen arbejder med holdbare løsninger fremover.

Alle har pligt til at søge for sin egen og sine kollegaers sikkerhed, en leder kan i samråd med en miljø repræsentanter træffe foranstaltninger af forskellig art, der sikrer at ingen kommer til skade, herunder at meddele at der ikke må udføres arbejde, indtil andet meddeles.

Både storme og måske trusler af forskellig art er vores hverdag, og vi forlanger og forventer at der hånd om vores sikkerhed.

Hvis man næste gang ikke kan få fat på leder i lig. tilfælde, skal man altis huske på at man selv har et ansvar for ikke at udsætte sig selv eller andre for liv – ære og velfærd.