3f-kastrup


Arkiver


Brugere

online: 1

STATUS

Der har været en del forespørgsler på kontoret hvornår de 0,7 %  på fritvalgskontoen og 1,6 % på genetillæg (aften/helligdag) fra Industriens Overenskomst 2017-20 kommer til udbetaling. Dette vil hurtigst muligt blive udbetalt.

 I forhold til Lokal løn forhandling, er uenigheden omkring dette sendt ind til Forbundet som en hastesag, vi har ikke modtaget en indkaldelse endnu.

Klubben har været i konstruktiv dialog med firmaet vedr. differentierede tørne. Vi har afholdt flere møder med firmaet, som har meddelt, at alle også fremover skal have samme ind møde frekvens, når man arbejder på samme tørn princip. 

Overenskomststridig Arbejdsnedlæggelse

Kollegerne valgte her til formiddag at nedlægge arbejdet. Arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, og klubben opfordrede straks kollegerne til at genoptage arbejdet.

Det var utilfredshed med de strandede lokale lønforhandlinger, og ændringer i vagtplaner, der blev givet som grund til arbejdsnedlæggelsen.

Der er nu aftalt en fremgangsmåde med ledelsen, så der bliver lokal forhandling sammen med 3F forbundet og Dansk Industri.

Det er vores forventning at vi kommer i realitetsforhandlinger og vi håber meget at vi kan lande en ny aftale.

Når der er et resultat, bliver det sendt til afstemning blandt kollegerne.

 Mvh Klubben

OK 17 –  Lokalforhandlinger

 Firmaet og klubben har mødtes flere gange i løbet af sommeren.

Som omtalt i plan KBH 2016, er de fleste aftaler låst til og med april 2018. Men vi har krav på en lokal lønforhandling, og dette har vi benyttet os af. Men uden et resultat.

Kort fortalt, vil firmaet have øget fleksibilitet og vi har bare ville tale om løn. Firmaet vil have noget for at give noget.

Vi er gået konstruktivt til forhandlingerne. Men afstanden mellem os har været for stor, og der er ikke aftalt nye forhandlingsmøder.

Klubben har meddelt, at vi forventer, at der nu hurtigst muligt bliver tilskrevet de punkter som er aftalt i hovedoverenskomsten. Dette omhandler 0,7 % på Fritvalgskontoen og 1,6 % på genetillæg (aften/helligdag).

 

Klubben er ærgerlige over, at det ikke er lykkedes, at lande en aftale!

 

 

TØRNE W17/18

Klubben har overfor drift ledelsen gjort opmærksom på, at vi ikke kan bakke op om den måde man laver differentierede vagtplaner på.

Dette vil sige at man har færre ind møder som formand, end man har som chauffør i det samme arbejdsområde.

Klubben mener, dette er at dele kollegaer op i A og B hold

mvh Klubben

OK 17

Klubben har igen i dag været til OK forhandling, og vi skal snakke sammen igen allerede på mandag. Vi håber vi kan melde noget ud snarest.

Mvh klubben

OK 17

Vi har igen i dag været til møde om lokal lønforhandlinger.
Det har været en langsommelig og lang proces. I dag øjnede vi dog en lille åbning, som vi bliver nødt til at forfølge.
Vi skal mødes igen næste uge, mere info vil følge

Mvh Bo, Pyrus og Ole

UDTRÆDELSE

Stig Brenøe har i dag valgt at udtræde af klubbens bestyrelse.

BÆRETILLADELSER

Klubben og 3F var i går til meget lange forhandlinger i Dansk Industri vedrørende de kolleger der er afskediget pga. manglende bæretilladelse.

Vi har indgået et forlig med firmaet, der medfører at vi har fået genansat tre mand, og en økonomisk kompensation til dem som har fået andet arbejde, eller som ikke ønskede at komme tilbage.

Vi er rigtigt glade for at byde de tre kolleger velkommen tilbage i firmaet, og for at de andre fik en kompensation.

Ledelsesretten medfører at firmaet beslutter hvor de tre kolleger placeres.

Det er stadig sådan, at man skal have bæretilladelse for at arbejde i SGH!

Fra 1. januar 2018 er alle omfattet SGH’s politik og hvis man ikke har bæretilladelse mister man jobbet uden varsel. Resten af 2017 vil opsigelse dog ske med fuldt  varsel og kompensation – men opsagt bliver man.

Så pas på der ude.

Hilsen klubben

OK 17

Vi har i dag været til møde med ledelsen, og vi er desværre ikke enige endnu. Vi har igen fremsat vores forventninger til et resultat, og firmaet vender tilbage i næste uge.

Indusriens Pension

Torben fra industriens pension og Mikkel fra Gjensidige forsikring vil være på klubkontoret på onsdag 6/9/2017 fra kl. 13.00-15.00

Julevin II

Grundet den stigende efterspørgsel på chokolade i stedet for julevin, som gør det svært at bestille de rigtige antal, vil vi hermed meddele at der skal meldes tilbage til undertegnede mail adresse inden den 15/10/2017 hvis man ønsker chokolade.

ole.johansson2@sas.dk

Mvh klubben

Julevin

Der vil i år være mulighed for at få indflydelse på valget af julevin til kollegaerne.

Vi skal bruge 5 kollegaer som har lyst til at hjælpe med at vælge julevinen i år.

Klubben har igen i år valgt Skovgaard Vine som vores leverandør. Der er valgt 5 rødvin og 5 hvidvin ud, som vi skal smage på, så i dette udvalg skal julevinen vælges.

Vi bliver 3 fra bestyrelsen og 5 kollegaer. Hvis der er flere interesserede end de 5 vil der blive trukket lod, de valgte vil få direkte besked. Så send en mail til Ole.johansson2@sas.dk. Denne skal senest være os i hænde 1/10 kl. 12.00.

Smagningen vil foregå fredag den 27/10 kl. 18.30 og vil vare ca. et par timer. Dette vil foregå hos Skovgaard Vine på Vallensbækvej 6 i Brøndby.

Det er op til de udvalgte selv, at sørge for at have fri.

Mvh. klubben

Is kaffe kan afhentes på kontoret.

Nikolai Riber Pedersen (formand B-området i hallen) har været i firmaet i 20 år, og derfor vil han gerne glæde sine kollegaer med en lille én. Der står en hulens masse is kaffe på klub kontoret, så kom og hent 1 kasse eller 2 til køleren på stuerne og i hallen – først til mølle princippet.

Mvh Klubben

Lokale løn forhandlinger

Vi har i dag været til lokale løn forhandlinger, vi prøver at få enderne til at mødes, så vi skal mødes igen den 4/9.

Mvh Klubben.

Lidt info

Vi har de sidste par uger oplevet hændelser vedr. salg/køb og byttevagter som ikke har været

efter reglerne, og som har medført disciplinære sanktioner, sørg for at have dokumentationen i

orden evt. sceenshot af web rooster eller billede på telefon.

Vi har været i hovedforbundet for at udfærdige klageskrift vedr. den første sag om bæretilladelse,

denne skal i afskedigelsesnævnet. Der blev også lavet udkast til klageskrift vedr. ID-Billet sagen

som skal for i Arbejdsretten.

 

Mvh Klubben

 

HEAVY TAG

Efter en del forespørgsler vedrørende heavy tag på kufferterne, kan klubben afkræfte at firmaet fremadrettet vil fjerne disse. Der er pt. et leverings problem med at skaffe disse, men det er kun midlertidigt.

Mvh klubben

 

PENSIONS OG FORSIKRINGS TJEK

Torben fra Industriens pension og Mikkel fra Gjensidige forsikring, vil være at træffe på klubkontoret, på følgende datoer:

Onsdag 2.8

Onsdag 6.9

Onsdag 4.10

Onsdag 8.11

Onsdag 6.12

Alle dage fra 13-15

Mvh klubben

STUEGANG

Vi har i den forgangne uge været rundt på samtlige stuer og i hallen. Dette var muligt da vi ikke havde mange møder, og vi tilstræber at gøre det så ofte som muligt fremover. Vi blev mødt med en del frustration omkring grej situationen, og den store belastning hen over sommeren. Vi bringer det som folk har fortalt, videre i det rette forum.

Mvh klubben

OK 17

Vi havde i går møde med ledelsen omkring OK 17 , og fortsætter drøftelserne hen over sommeren. Vi forventer stadig ikke at nå i mål før efter sommerferien.

ID-BILLETTER

Vi har i dag afholdt møde i Dansk arbejdsgiverforening, og det eneste vi blev enige om var, at vi stadig er uenige. Sagen begæres nu videre i det fagretslige system.

Mvh klubben

“RIGETS” TILSTAND

Vi er i øjeblikket i gang med de lokale lønforhandlinger, som vi først forventer afsluttet efter sommerferien. Vi vender tilbage med nyt, når der er noget at melde ud.

Der har været en del dialog omkring frokost aftalen, og vi har afholdt møde med drift ledelsen for at finde en løsning. Vi er pt. der hvor vi snakker om vi evt. kan finde en holdbar løsning.

Angående bæretilladelser er der flere medarbejdere som har fået deres tilladelser tilbage. Tillykke og på snarlig gensyn til vores gode kollegaer.

Husk altid at overholde gældende regler og procedurer.

Mvh bestyrelsen

SOMMERFEST

Grundet lav tilmelding, 9 stk,  aflyser klubben vores sommerfest onsdag d. 31/5/2017.

Vi vender tilbage med en evt. ny dato.

Hilsen

Bestyrelsen

 

Sommerfest

Til alle kollegaer

Årets forårsfest kommer I år til at foregå på en anden måde end vi plejer at gøre. Vi afholder i år arrangementet

Dato: 31/05/2017

Sted: 3F Kastrup

Tid: 12.00-18.00

Der vil i år være et fagligt tema, omhandlende og gennemgang af nogle af vores lokalaftaler.

Der vil som altid være mulighed for at få en øl, lidt vin eller sodavand. Ligeledes vil der blive serveret hjemmelavet Chili Con Carne. Maden vil blive serveret fra kl. 14.00.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.

Svar udbedes senest 30/05/2017 kl.12.00 til stig.brenoe@sas.dk

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Cargo kørsel

Klubben, de faglige fra Spirit og ledelsen har holdt det sidste møde vedrørende overgangen for de 36 kollegaer i Cargo kørslen. Det er nu besluttet hvilke fem der bliver i KR og alle er blevet orienteret af firmaet. Firmaet har fastholdt at overgangen skal effektueres pr. 1/5/2017, selvom klubben ønskede at man udskød dette, til alle ubekendte spørgsmål var blevet besvaret. De øvrige har efter eget ønske valgt at blive overført til Spirit, og der foreligger nu en del ubesvarede spørgsmål, som skal afklares af de faglige i Spirit. Det ligger dog fast at ingen går ned i løn, at planlagt ferie respekteres og at de overførte fortsætter i nuværende tørn ind til vintertørnen i november.

Derfor er det et faktum, at de mindre belastende job, fremover stort set er totalt udfasede i KR. Klubben mener ledelsen har begået brud på Samarbejdsaftalens ord og ånd og det er rejst på det først kommende SU.

Det er med stor beklagelse, at vi må sige farvel til disse gode kollegaer.

 

Hilsen klubben

OK 17

3F Kastrup gør klar til konflikt

18-04-2017

Torsdag den 20. april kl. 12.00 offentliggører Forligsmanden afstemningsresultatet.

Vi gør klar, hvis det bliver et Nej, og konflikt bliver en realitet.

Et mæglingsforslag omfatter hele LO/DA området, og statens Forligsmand har i henhold til ”Lov om mægling i arbejdsstridigheder” – den vi i daglig tale kalder forligsmandsloven, sammenkædet afstemningerne i én afstemning.

Det er altså resultatet af de samlede afstemninger i alle forbund, der er afgørende for, om mæglingsforslaget er forkastet eller vedtaget.

For at forkaste et mæglingsforslag kræves:

1. Hvis 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen: Et almindeligt flertal kan forkaste mæglingsforslaget.

2. Hvis færre end 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen: Der skal stadig være flertal i mod, men mindst 25% af alle stemmeberettigede skal have stemt imod (altså stemt nej), for at mæglingsforslaget er forkastet.

Hvis mæglingsforslaget forkastes, vil konflikten være en realitet fra tirsdag den 25. april fra normal arbejdstids begyndelse.

Vi orienterer løbende via Facebook, Hjemmeside og mails til tillidsrepræsentanterne.

 

Som en evt. konsekvens  af et nej, skal alle sørge for at gå ind på 3F Kastrups hjemmeside og rette deres kontaktoplysninger så der vil fremgå en mailadresse. Dette er meget vigtigt, for at man kam modtage evt. konfliktunderstøttelse. Det skal gøres via  MIT 3F nede i bunden af deres forside. Der skal bruges nem-id for at klare dette.

OK 17

For alle dem som ikke har stemt, kan i kontakte Karin Dinsen fra 3F Kastrup på tlf nr 22 86 04 44. Karin vil så guide jer igennem, og det tager kun ca 1 minut.  Klubkontoret er lukket i påsken.

GOD PÅSKE

mvh bestyrelsen

TALSMANDSVALG

Så er valget til talsmand i deltidsgruppen afsluttet, og stemmerne  er afgivet som følger:

Danni Merkelsen 11 stemmer

Daniel Jansen 8 stemmer

Mohammed Boudlal 17 stemmer

Kim Ryborg Marcuslund 11 stemmer

Niclas Meyer 14 stemmer

Hermed er Mohammed og Niclas valgt, og klubben ønsker tillykke med valget.

Den nye talsmandsgruppe vil blive opdateret her på siden under talsmænd.

 

OK 17

Hermed en opfordring til klubbens medlemmer om vigtigheden af at stemme om vores OK. Klubben anbefaler at man stemmer nej til forslaget.

De der ikke har nået at stemme elektronisk vil snarest modtage en stemmeseddel med posten, hvori der er angivet sidste frist for afgivelse af stemme.

Mvh bestyrelsen

Bæretilladelser og ID-billetter

Klubben har i dag været til organisationsmøde med firmaet i Dansk Industri, vedrørende bæretilladelser og midlertidig fratagelse af ID-billet rettigheder, hvor vi stadig ikke kunne nå til enighed. Sagen kører nu videre i det faglige system, og der er umiddelbart ingen tidshorisont, på hvornår der foreligger en afgørelse.

Uenigheden går på at vi fastholder, at SGH ikke behøver at opsige kolleger. I vores store firma skal der plads til få kolleger uden bæretilladelse.
Firmaet er ikke enige med os.

Hilsen Pyrus-Bo og Ole

Cargo kørsel

Klubben og repræsentanter fra kørslen, har i går holdt møde med ledelsen, omkring den eventuelle overdragelse af Cargo kørslen til Spirit.
Vi er her til eftermiddag blevet meddelt fra ledelsens side at vores forslag er blevet afvist, til trods for at vi levede op til firmaets krav om en reducering på otte fuldtids stillinger. Cargo kørslen skal altså tilgå Spirit, med virkning fra d. 1/5/2017, selv om klubben er dybt uenig.
Når ledelsen gennemfører dette, vil der formentligt ske ændringer. Men klubben vil naturligvis ikke acceptere en forringelse for den enkelte, selv om løn og tillæg i SPIRIT er sammensat på en anden måde end i KR.
Det er værd at nævne, at vi som klub først er blevet orienteret, efter beslutningen var taget af ledelsen.
Et faktum er, vi skal være længere på arbejdsmarkedet, derfor er vi også bekymrede over at de mindre belastende job, fremover er næsten udfasede i KR.

Deltids formand hallen

Klubben har dags dato fået forhandlet på plads, at deltids formænd i hallen fremover, med virkning fra 1/3/2017, får 100% tillæg, ligesom en Loading Supervisor (75%) gør på rampen.

Fagligt kontingent

Klubben har dags dato modtaget bekræftelse fra SKAT, hvori de meddeler at der er foretaget  indberetning fra ekspeditionsarbejdernes klub, af fagligt kontingent 2016  i rubrik 50.

Der vil blive sendt en besked fra SKAT til alle, når rettelsen er foretaget.

MVH Bestyrelsen

Organisationsmøde 27/3/2017

Klubben er indkaldt til organisations møde i DI vedr. behandlingen af midlertidigt fratagelse af ID-billet rettigheder og sagen om bære tilladelser mandag den 27/3/2017.

Derfor vil kontoret være lukket hele dagen.

Talsmandsvalg

Så er opstillings perioden overstået. I nogle områder er der ingen opstillede talsmænd denne gang.

Det eneste sted der vil blive foretaget valg, vil være i deltids gruppen, hvor der er fem opstillede kandidater til to pladser. Deltids folkene har fået tilsendt en besked på SAS mail, hvor der kort er beskrevet hvordan valget vil foregå. Valget vil vare til og med mandag den 3/4/2017.

Derefter vil den nye talsmands gruppe blive offentliggjort på hjemmesiden.

Cargo kørsel

Cargo kørsel mulige sammenlægning med Spirit

 

SGH har informeret klubben om at de påtænker at lade Cargo kørslen overgå til Spirit.

Driftsledelsen har afholdt to infomøder onsdag den 15. marts i afdelingen omkring tingene.

 

Der skal spares otte FTE og kvaliteten skal forbedres. De otte FTE som firmaet vil spare, forbliver i KR.

Klubben, og repræsenter fra Cargo kørslen, mødes med ledelsen onsdag den 22. marts. Klubben arbejder på, om der kan findes en løsning, så Cargo Kørslen kan forblive i KR og i Ekspeditionsarbejdernes Klub.

Hilsen Bestyrelsen

Bæretilladelser

På et bestyrelsesmøde onsdag den 22/2 besluttede en enig bestyrelse at kommentere på sagen omkring bæretilladelser.
Klubben har gennem længere tid forhandlet/diskuteret med firmaet omkring tolkning af det nye direktiv for transport af våben.
Det er nu sendt til et organisationsmøde. Firmaet bliver ved med at fastholde standpunktet, at man mister sit job i SGH hvis man ikke kan godkendes af politiet til erhvervsmæssig transport af våben. Dette til trods for at man stadig er i besiddelse af sit havnekort, som man er godkendt til af PET, men firmaet vil have at alle skal kunne hjælpe alle, samtidig med at man også vil passe på firmaets brand.
Klubben finder denne tolkning meget overilet, vi er meget chokeret over den skrappe reaktion fra firmaets side, og det er samtidig en væsentlig ændring af vores ansættelsesvilkår, som vi ikke mener firmaet har oplyst klart og tydeligt nok.
Vi har efter møder med politiet, fået klarhed for at de afventer ministerens svar på om de overfortolker direktivet.
Vi afventer nogle svar fra ministeren på spørgsmål, som er stillet i folketingssalen og som han er tvunget til at svare på skriftligt.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Midlertidig fratagelse af billetrettigheder

Der ligeledes afholdt mæglingsmøde ang.  midlertidig fratagelse af billet rettigheder, der kunne ikke opnås enighed i sagen. Vi har forbeholdt os retten til at videreføre sagen til organisations møde.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Talsmandsvalg

Så er det ved at være tid til talsmands valg i områderne.
Meld dit kandidatur hvis det har din interesse at repræsentere dine nærmeste kollegaer i området, send en mail til tom-richard-s.hjarsen@sas.dk
Strukturen vil se således ud:
2 mand fra 12 timers.
1 mand bagerhold.
2 mand B 6-10
1 mand fast aften
1 mand fast nat.
2 mand COD.
2 mand KR-R.
2 mand deltid.
4 mand hallen/indkørsel.
1 mand lærlinge.
Der vil være en opstillings periode til og med fredag 17 Marts.
Når opstillings perioden er slut, vil valget blive gennemført elektronisk pr. mail, Mere info følger.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Industriens pension og forsikring

Der vil igen i år være mulighed for at få tjekket sin pension hos Industriens Pension. Vi har også fået oprettet et samarbejde med Gjensidige forsikring, hvor der også vil være en repræsentant, Mikkel, tilstede sammen med Torben på klubkontoret mellem kl 13.00-15.00 på følgende datoer:

Onsdag 8.2

Onsdag 1.3

Onsdag 5.4

Onsdag 3.5

Onsdag 7.6

 

Bestyrelses seminar

Den 24.-26. januar afholdt den nye bestyrelse et vellykket 3-dages seminar.

Formålet var både at få lært hinanden bedre at kende, afstemme forventninger til hinanden, men også gennemgå en række emner i den koncentrerede tid, der var til rådighed.

Der blev gennemgået lokalaftaler. I forbindelse med gennemgang og arbejdet omkring tolkning af disse er det besluttet, at der i foråret vil blive meldt ud og åbnet op for tilmelding til fyraftensmøder under parolen ”Kender du dine lokalaftaler? ”. Fyraftensmøderne vil ske i samarbejde med 3F Kastrup – mere info følger på hjemmesiden.

Udover gennemgang af lokalaftaler og klubbens vedtægter har vi fået nedsat udvalg, talsmandsstruktur og kommende talsmandsvalg. Vi har fået forberedt lokalforhandling  2017, fået udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde samt opfølgning på forslag fra generalforsamlingen.

I alt nogle gode dage med masser af gåpåmod og givtige faglige diskussioner.

Med venlig hilsen

Bo, Pyrus og Ole.

JULEVIN

Sidste frist for udlevering af julevin, er tirsdag d.31/01/2017.

Evt. overskydende vin vil blive solgt til indkøbs pris fra Onsdag 01/02/2017 på klubkontoret i klubbens åbningstid.

Prisen vil være 70,-kr pr flaske. Der kan kun betales kontant og med lige penge.

Der vil max. kunne købes 6 fl. pr mand.

Det vil kun være muligt med kontant betaling, og helst med lige penge.

Statusmøde 2

Vi har i dag holdt et nyt møde med ledelsen, vi stillede en del spørgsmål som vi afventer svar på, bl.a.  om hvor  i lufthavnen vores arbejdsdag begynder og slutter.
Vi vender tilbage når der er noget mere konkret nyt.

Spørgsmålet vedrørende ID-billetter og bæretilladelse, bliver pt. behandlet i 3F regi.

Kontoret er lukket tirsdag-onsdag-torsdag i næste uge på grund af bestyrelsesseminar.

 

 

 

Dialog med ledelsen 2

Efter dagens møde, bliver der kigget på forskellige løsninger.

Nye emner i dag var ID-billetter og gå hjemtider.

I vil blive informeret i det omfang der er nyt.

Er der spørgsmål, kig over på kontoret eller se efter os på stuerne fredag, hvor vi kommer rundt.

Mvh Bo, Pyrus og Ole

 

Dialog med ledelsen

Klubben er i dialog med ledelsen. Vi havde møde i dag og der er nyt møde på torsdag.
Emnerne er forskellige forhold i KR-R, bl.a. sæsonudsving og indkaldelse til/afvikling af overtid. Vi har endvidere rejst problematikken om manglende faglig tid.
Vi holder jer orienteret.

FAGLIGT MØDE

07/01/2017

Her til aften valgte kollegerne i KR at nedlægge arbejdet, grunden til dette var frustration over bla.

Manglende faglig tid, KR-R sæson udsving, tørne og manglende afholdelse af ASO, samt OT i fri weekender.

Vi har aftalt med ledelsen her til aften, at det allerede planlagte møde mandag, vil blive udvidet, så vi kan drøfte de uenigheder der er pt.

 

Jule og nytårs hilsen 2016

Jule og nytårs hilsen 2016.
Klubben ønsker kollegerne god jul og et godt nytår med jeres familier.
Vi er nu kommet ud på den anden side med den nyvalgte bestyrelse. Der venter et spændende, men nok også hårdt 2017. Vi er rigtig glade for den store valgdeltagelse i forbindelse med valget.
Vi vil hermed samtidig sige et stort og varmt tak til de bestyrelsesmedlemmer som ikke længere er en del af bestyrelsen, og tak for det store arbejde de har lagt for dagen.
Vi skal i det nye år forhandle overenskomst, som kun kommer til at omhandle løn.
Pas på hinanden derude.
Hilsen klubben

Valget 2016 afsluttet. Bo Larsen valgt som formand.

Valget 2016 er afsluttet. 884 kunne stemme. 737 har stemt.

Bo Larsen valgt som formand med 684 stemmer

Michael ” Pyrus ” Marstrand valgt som næstformand med 574 stemmer

 

Valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år:

Stig Brenøe med 396 stemmer

Leif ” Ikast ” Petersen med 240 stemmer

Hans Olle Ejehag med 237 stemmer

 

Valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år:

Ian Nachiket Madsen med 211 stemmer

Tom Hjarsen med 188 stemmer

Paw Karslund med 179 stemmer

 

Valgt som suppleant :

Jan ” Sosse ” Sørensen med 45 stemmer

 

 

Ikke valgt:

Søren ” Melon ” Poulsen med 142 stemmer / næstformand

Ivan Als med 174 stemmer / bestyrelsesmedlem

Shahaid Butt med 135 stemmer / bestyrelsesmedlem

Søren Hansen med 132 stemmer / bestyrelsesmedlem

Erik Sørensen med 121 stemmer / bestyrelsesmedlem

Henrik Bentsen med 70 stemmer / bestyrelsesmedlem

Khalid Mbarki med 52 stemmer / bestyrelsesmedlem

Villy Bondesen med 20 stemmer / suppleant

De sidste muligheder for at stemme til vores valg til bestyrelsen.

Der kan stemmes til og med den 19 december 2016.

I dag på klubkontoret i tidsrummet kl 11-13.

På mandag på klubkontoret i tidsrummet kl 11-12 og derefter i tidsrummet kl 12.15-13 hos 3F Kastrup, Saltværksvej 68.

Derefter starter Stemmeudvalget optællingen, og her på hjemmesiden vil resultatet blive tilgængeligt så snart de er færdige.

 

Mvh Stemmeudvalget