3f-kastrup


Arkiver


Brugere

online: 1

Tillæg til vores senior lokalaftale

Vi har lavet et tillæg til vores lokale senior ordning som træder i kræft 1/3-2018

Medarbejdere der ansættes under seniorordning, kan vælge at få det beløb der tilskrives fritvalgskontoen, udbetalt løbende pr. måned. Dette skal meddeles i forbindelse med indgåelse af senior ordningen og træder i kraft sammen med denne.

Hilsen klubben

Seminar

Klubben afholder 28/2/2018 seminar for talsmænd og bestyrelse i 3F Kastrup.

Formålet med seminaret er at styrke samarbejdet mellem bestyrelsen og talsmændene, samt at kigge lidt i krystalkuglen, og se på samt gennemgå vores lokal aftaler.

Mvh Klubben

Ny deltids aftale

Ny aftale er indgået for at sikre søgne/helligdags kompensation for mertids (løn kode 119) arbejde.

Det vil sige at mertimer (løn kode 119)  forhøjes med 4%.

Denne aftale er gældende fra 1/1/2018.

Mvh Klubben

IP og Gjensidige

I morgen onsdag kommer Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Gjensidige på klubkontoret i mellem kl. 13.00-15.00.

Mvh Klubben

Salg af julevin

Udlevering af julevin er overstået, og der er forsat lidt gode druer tilbage.  

Derfor vil der igen i år være mulighed for at kollegaerne kan købe den resterende vin til indkøbs pris. Vinen koster 70 kr. pr. flaske og man kan maximalt købe 6 flasker pr mand, og vi modtager kun kontant betaling, og det vil være først til mølle princippet.  

Mvh Klubben

Ferietimer

Klubben har indgået et forlig med firmaet ,vedr. manglende træk af ferietimer i 2015 og  2016, imens nogle kollegaer var i portvagten.

De timer der kommer retur er opdateret pr 31/1-18 i web rooster. Du vil kunne se timerne på din februar 2018 lønseddel som lønart 0117.

De implicerede har fået direkte besked.

Mvh Klubben

IKUF

3F har vundet en principiel sag vedrørende IKUF midler.

Sagen omhandler ferie afregning når man er på selvvalgt uddannelse.

Firmaet skal stadig betale fuld ferie godtgørelse i det efterfølgende ferie år, og ikke som hidtil at hvor de ikke har indbetalt ferie timer når man har været på IKUF.

Mere info vil følge

  Mvh Klubben

Bestyrelsesvalg

Så er der talt stemmer op til bestyrelsesvalget.

Følgende er blevet valgt for 2 år

Nikolaj Riber Pedersen                  237 stemmer

Ian Nachiket Madsen                     208 stemmer

Claus DeLasson                               168 stemmer

følgende er valgt for 1 år

Kim Buchholdt                                 132 stemmer

Følgende kom ikke ind i denne omgang

Paw Karslund                                    130 stemmer

Johnny Merkelsen                           118 stemmer

Okan Canbaz                                    109 stemmer

Patrick Hifling Petersen                  85 stemmer

Rasmus Ingemann                           71 stemmer

Danni Merkelsen                             68 stemmer

Blanke 1

Ugyldige 6

Områdevalgt i KR-R

Jesper Balling Nielsen                      64 stemmer

Helge henriksen                                 14 stemmer

Blanke 2

Hermed er Jesper Balling Nielsen valgt.

80 ud af 97 har stemt.

Suppleant post for vand og toilet og crew car

Villy Bondesen                                    18 stemmer

Jan Sosse Sørensen                            15 stemmer

hermed er Villy Bondesen Valgt

33 ud af 40 har stemt.

Der er afgivet 454 stemmer totalt ud af 770 stemmeberettiget hermed er stemmeprocenten 58,98.

Klubben takker de opstillede kandidater, og ønsker tillykke til de valgte, og tak for et godt samarbejde til dem som ikke blev genvalgt.

 

 

Indusrien Pension

Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Gjensidige forsikring, kommer på kontoret på følgende datoer

Onsdag   7.2

Onsdag   7.3

Onsdag 11.4

Onsdag   9.5

Onsdag  13.6

Alle dage vil de være på kontoret fra kl. 13.00-15.00

Mvh Klubben

OK 17

Til info skal det oplyses, at der på januar lønnen er reguleret for vores lønstigning, som der er stemt ja til via urafstemning. Der er efterreguleret fra 01/03/2017 med 412,- kr om måneden for en fuldtidsansat.

Mvh Klubben

JULEVIN

Sidste frist for udlevering af julevin på klubkontoret er 31/01/2018.

Herefter vil det overskydende vin blive solgt til indkøbspris. Mere info tilgå senere.

MvH Klubben

Kom og stem til bestyrelsesvalget

Kom og gør din stemme gældende.

Der kan stemmes dagligt på kontoret mellem kl. 11.00-13.00.

Onsdage kan der stemmes mellem kl. 11.00-17.00.

Aften og nathold vil der blive lavet seperate afstemningstider som følger senere.

Der er en lille lodtrækning i forbindelse med afstemningen, hvor der er mulighed for at vinde en god flaske vin.

Valg til SGH bestyrelsen

Valg af medarbejderrepræsentanter samt suppleanter til bestyrelsen i SAS Ground Handling Denmark A/S

 

Valget er nu afsluttet, og vi har hermed fornøjelsen at offentliggøre resultatet:

Malena Andersen, KP                                                                  83 stemmer (ikke valgt)                                                    

Kim John Christiansen, FH                                                        68 stemmer (ikke valgt)

Tony Bügel Jensen, KL                                                                53 stemmer (ikke valgt)

Henrik Jeppesen, KE-S                                                                81 stemmer (ikke valgt)

Morten Jørn Larsen, FH-M                                                          25 stemmer (ikke valgt)

Michael Marstrand, KR-B                                                            271 stemmer (Medarbejderrepræsentant)

Henrik Meiner, KL                                                                         115 stemmer (2. suppleant)

Susanne Arthaber Offenberg, KL                                             114 stemmer (ikke valgt)

Nikolaj Kristian Riber-Pedersen, KR-B                                   272 stemmer (Medarbejderrepræsentant)

Malene Schioldan, KL                                                                   127 stemmer (1. suppleant)

Bestyrelsesvalg

Husk at det er i dag bestyrelsesvalget starter.

Der kan stemmes dagligt på kontoret mellem kl. 11.00-13.00.

Onsdage kan der stemmes mellem kl. 11.00-17.00.

Aften og nathold vil der blive lavet seperate afstemningstider som følger senere.

Jule og nytårshilsen

Kære kollegaer

 Julen står for døren og året er ved at rinde ud, så klubben vil lige sende jer en hilsen.

Kollegerne har netop genvalgt vores nuværende tillidsmand, og den lokale lønaftale blev også stemt hjem med stort flertal.

Vi kan være stolte af vores klub og det store engagement ved afstemningen. Stemme procenten var hele 87,22

Valget til bestyrelsen starter først i det nye år, vi glæder os til at se resultatet af afstemningen.

Vi må også se om vores lokalaftaler kommer under pres i foråret 2018, men klubben er klar hvis dette skulle være tilfældet.

I og jeres familier ønskes god jul og godt nytår.

Pas på jer selv og kollegerne derude!

 

Klubben ??

 

 

 

Bestyrelsesvalg

Følgende er på valg til bestyrelsen:

Områdevalg i KR-R : Helge Henriksen og Jesper Balling Nielsen  ( kun KR-R) vælges for 2 år

Suppleant Crew Car : Jan Sosse Sørensen og Villy Bondesen  (vælges af kollegaerne i Crew Car og KR-T) vælges for 1 år.

ordinære bestyrelsesmedlemmer :

Claus DeLasson

Ian Nachiket Madsen

Paw Karslund

Rasmus Ingemann

Danni Merkelsen

Okan Canbaz

Johnny Merkelsen

Kim Buchholdt

Nikolaj Riber Pedersen

Patrick Hifling Petersen

Her skal vælges 3 for 2 år og 1 for 1 år.

Valget kommer til at foregå på klubkontoret fra d. 2/1/2018-23/1/2018

Mvh klubben

Medarbejdervalg til SGH bestyrelsen

Der er i dag udsendt en mail fra firmaet vedrørende valg af medarbejder repræsentanter til SGH bestyrelsen i Danmark.

Der skal vælges 2 repræsentanter. Der er 2 kandidater fra ekspeditionsarbejdernes klub:

Michael Marstrand

Nikolaj Kristian Riber-Pedersen

klubben anbefaler kollegaerne at stemme på disse 2.

Valget foregår elektronisk.

Genoptagelse af generalforsamling

Generalforsamlingen genoptages Onsdag d.13/12/2016 kl 16.15 i 3F Kastrup

Dagsorden:

  1. Valg til øvrige poster:

– bestyrelsesmedlemmer

– suppleanter

– bilagskontrol

– stemmeudvalg

  1. Eventuelt

 

Hvis man ikke kan deltage, men ønsker at stille op, kan det ske skriftligt på kontoret eller på e-mail til formand, næstformand eller kasserer. Det skal fremgå hvilken post man ønsker at opstille til samt fulde navn og lønnummer.

Der er ikke spisning til denne generalforsamling, men klubben sørger for en juleøl når mødet er slut ?

Formandsvalg og Lønaftale

resultatet af formandsvalget:

Bo Larsen         456 stemmer

Stig Brenøe       197 stemmer

ugyldige                 8

blanke                   15

afgivne stemmer : 676 ud af 775 stemmeberrettigede

stemmeprocnt : 87,22%

Dermed er Bo Larsen genvalgt som formand.

 

Lønaftalen:

ja stemmer      499

nej stemmer    157

ugyldige  :          13

blanke :                7

676 afgivne stemmer ud af 775 stemmeberretigede

stemmeprocent : 87,22

hermed er lønaftalen vedtaget, og lølnkontoret ajourfører lønen så hurtigt som muligt.

Sidste chance til afstemning

Så er det ved at være sidste udkald, hvis man skal stemme til formands valget og til den nye lokale lønaftale. Man kan stemme på følgende tidspunkter:

Onsdag 6/12 fra 11.00-16.00

Torsdag 7/12 fra 11.00-13.00

Fredag 8/12 fra 11.00-12.00

Hvorefter stemmeudvalget kører i 3f og stemmerne bliver optalt. Man kan nå at stemme i 3f fredag direkte hos stemmeudvalget, fra 12.00 til 13.00 samtidig med de tæller stemmer op.

 Der vil foreligge et resultat fredag eftermiddag, som vil blive publiceret på klubbens hjemmeside.

Mvh Klubben

Vedr. regulering af Industriens Overenskomst.

Klubben har modtaget denne information fra firmaet.

 

 vedr. regulering i forhold Industriens overenskomst 2017-2020

 Fritvalgskonto bliver reguleret med denne måneds lønudbetaling med tilbagevirkende kraft til 01. marts 2017.

 Skiftholds-/genetillæg bliver reguleret med lønudbetaling for december, da de ikke har kunnet nå at få det med i denne måneds lønudbetaling. Retroaktiv regulering vil ligeledes ske med tilbagevirkende kraft til 01. marts 2017.

 

Mvh Klubben

 

 

 

Forsat ordinær generalforsamling 2017

Fortsat Ordinær generalforsamling

 

Ekspeditionsarbejdernes Klub

SGH-Ekspeditionsarbejdernes klub indkalder til fortsættelse af den ordinære generalforsamling

Onsdag den 13. december 2017 kl. 16.15.

3F Kastrup, Saltværksvej 68

 

Dagsorden:

  1. Valg til øvrige poster:

– bestyrelsesmedlemmer

– suppleanter

– bilagskontrol

– stemmeudvalg

  1. Eventuelt

 

Hvis man ikke kan deltage, men ønsker at stille op, kan det ske skriftligt på kontoret eller på e-mail til formand, næstformand eller kasserer. Det skal fremgå hvilken post man ønsker at opstille til samt fulde navn og lønnummer.

Der er ikke spisning til denne generalforsamling, men klubben sørger for en juleøl når mødet er slut ?

Kastrup, den 17. november 2017

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

Valg af tillidsmand kræver at flere end 50% af SAMTLIGE medlemmer stemmer for vedkommende. Stemmerne optælles 8. december.

 

Hvis ingen af de to kandidater (Stig og Bo) får stemmer nok, bliver der en ny afstemning.

I en evt. ny afstemning, er det kun den ene kandidat med flest stemmer der er med, og som så skal have over 50%.

 

Hvis det bliver nødvendigt med en ny afstemning udskydes den fortsatte generalforsamling.

Klubben sender besked ud hurtigst muligt efter afstemningsresultatet kendes.

 

Valg til formand og afstemning om ny lokal løn aftale.

Valget vil starte tirsdag den 14/11 og slutter 8/12 kl. 12.00

Hvor stemmerne derefter vil blive talt op

.Stemme udvalget vil være til stede på kontoret mandag til fredag i tidsrummet 11.00-13.00 dog vil der kunne stemmes onsdag fra 11.00-16.00

Det er stemmeudvalget som udleverer julevin sammen med afstemningerne.

 I weekenderne vil stemmeudvalget komme rundt på stuer og hal.

Aften og natholdet vil blive besøgt af stemme udvalget separat.

Vel mødt…

 

 

Info om ny lønaftale

Klubben vil på mandag d. 13/11/2017 komme rundt på stuerne, og gennemgå den nye lokale lønaftale.

Afstemningen om lønaftalen vil foregå samtidig med formandsvalget. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til lønaftalen, inden man afgiver sin stemme på klubkontoret.

Opstart på valget følger hurtigst muligt.

Klubben anbefaler at man stemmer ja til den nye lønaftale.

OK 17/18

Klubben har i dag lavet en lokal lønaftale med firmaet for 2017 og 2018.

Det første år får vi 412,- kr om måneden og det andet år får vi 278,- om måneden på grundlønnen.

Oveni kommer fritvalg og genetillæg fra byen.

Tredje år skal vi forhandle 1/3/2019.

Denne aftale er lavet uden nogen form for modydelser.

Dette kommer selvfølgelig til urafstemning blandt kollegaerne.

Mvh klubben

Generalforsamling

Klubben afholdt i går den årlige generalforsamling.

Der var en lang saglig og god debat omkring bestyrelsens beretning. Beretning blev efterfølgende enstemmigt vedtaget.

Regnskabet blev ligeledes godkendt. Der kommer ingen kontigent stigning. Der var herefter en orientering fra AMR Søren Gaarn.

Der var ingen af de indkomne forslag der blev vedtaget, dog skal klubben kigge på en evt mulighed for elektronisk afstemning fremadrettet.

Herefter var der valg, hvor formand Bo Larsen var på valg og han modtager genvalg. Der ud over stillede Stig Brenøe op. Dette valg kommer til at foregå som urafstemning på arbejdspladsen. Stemmeudvalget melder tilbage med en start dato når de er klar. Herefter blev generalforsamlingen afbrudt, og genoptages igen når formands valget er afgjort, med de resterende punkter, valg og evt.

Referatet vil først være tilgængeligt når GF er afsluttet.

Mvh klubben

 

 

ok 17

Vi har i dag været til mæglingsmøde med firmaet omkring vores uenighed vedr. vores lønforhandling om OK 17.

Enighed kunne ikke opnås.

Sagen videreføres nu til et organisationsmøde.

Vi vender tilbage når der er nyt.

Mvh klubben

GENERALFORSAMLING 7/11/2017

Indkaldelse til Ekspeditions Arbejdernes Klubs
ordinære generalforsamling 2017.
Tid: Tirsdag 7/11 kl. 16.15.
Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Kontingent.
5. Orientering fra Miljøassistenten.
6. Indkomne forslag.
7. Valg.
8. Evt.
Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før
generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn,
løn nummer og afdeling.
Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til
gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før
generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.
Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6
dage før generalforsamlingen.
Der serveres mad og øl efter GF, seneste tilmelding til spisning vil
være fredag den 3/11 kl. 12.00 dette skal foregå på mail til:
ole.johansson2@sas.dk

STATUS

Der har været en del forespørgsler på kontoret hvornår de 0,7 %  på fritvalgskontoen og 1,6 % på genetillæg (aften/helligdag) fra Industriens Overenskomst 2017-20 kommer til udbetaling. Dette vil hurtigst muligt blive udbetalt.

 I forhold til Lokal løn forhandling, er uenigheden omkring dette sendt ind til Forbundet som en hastesag, vi har ikke modtaget en indkaldelse endnu.

Klubben har været i konstruktiv dialog med firmaet vedr. differentierede tørne. Vi har afholdt flere møder med firmaet, som har meddelt, at alle også fremover skal have samme ind møde frekvens, når man arbejder på samme tørn princip. 

Overenskomststridig Arbejdsnedlæggelse

Kollegerne valgte her til formiddag at nedlægge arbejdet. Arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, og klubben opfordrede straks kollegerne til at genoptage arbejdet.

Det var utilfredshed med de strandede lokale lønforhandlinger, og ændringer i vagtplaner, der blev givet som grund til arbejdsnedlæggelsen.

Der er nu aftalt en fremgangsmåde med ledelsen, så der bliver lokal forhandling sammen med 3F forbundet og Dansk Industri.

Det er vores forventning at vi kommer i realitetsforhandlinger og vi håber meget at vi kan lande en ny aftale.

Når der er et resultat, bliver det sendt til afstemning blandt kollegerne.

 Mvh Klubben

OK 17 –  Lokalforhandlinger

 Firmaet og klubben har mødtes flere gange i løbet af sommeren.

Som omtalt i plan KBH 2016, er de fleste aftaler låst til og med april 2018. Men vi har krav på en lokal lønforhandling, og dette har vi benyttet os af. Men uden et resultat.

Kort fortalt, vil firmaet have øget fleksibilitet og vi har bare ville tale om løn. Firmaet vil have noget for at give noget.

Vi er gået konstruktivt til forhandlingerne. Men afstanden mellem os har været for stor, og der er ikke aftalt nye forhandlingsmøder.

Klubben har meddelt, at vi forventer, at der nu hurtigst muligt bliver tilskrevet de punkter som er aftalt i hovedoverenskomsten. Dette omhandler 0,7 % på Fritvalgskontoen og 1,6 % på genetillæg (aften/helligdag).

 

Klubben er ærgerlige over, at det ikke er lykkedes, at lande en aftale!

 

 

TØRNE W17/18

Klubben har overfor drift ledelsen gjort opmærksom på, at vi ikke kan bakke op om den måde man laver differentierede vagtplaner på.

Dette vil sige at man har færre ind møder som formand, end man har som chauffør i det samme arbejdsområde.

Klubben mener, dette er at dele kollegaer op i A og B hold

mvh Klubben

OK 17

Klubben har igen i dag været til OK forhandling, og vi skal snakke sammen igen allerede på mandag. Vi håber vi kan melde noget ud snarest.

Mvh klubben

OK 17

Vi har igen i dag været til møde om lokal lønforhandlinger.
Det har været en langsommelig og lang proces. I dag øjnede vi dog en lille åbning, som vi bliver nødt til at forfølge.
Vi skal mødes igen næste uge, mere info vil følge

Mvh Bo, Pyrus og Ole

UDTRÆDELSE

Stig Brenøe har i dag valgt at udtræde af klubbens bestyrelse.

BÆRETILLADELSER

Klubben og 3F var i går til meget lange forhandlinger i Dansk Industri vedrørende de kolleger der er afskediget pga. manglende bæretilladelse.

Vi har indgået et forlig med firmaet, der medfører at vi har fået genansat tre mand, og en økonomisk kompensation til dem som har fået andet arbejde, eller som ikke ønskede at komme tilbage.

Vi er rigtigt glade for at byde de tre kolleger velkommen tilbage i firmaet, og for at de andre fik en kompensation.

Ledelsesretten medfører at firmaet beslutter hvor de tre kolleger placeres.

Det er stadig sådan, at man skal have bæretilladelse for at arbejde i SGH!

Fra 1. januar 2018 er alle omfattet SGH’s politik og hvis man ikke har bæretilladelse mister man jobbet uden varsel. Resten af 2017 vil opsigelse dog ske med fuldt  varsel og kompensation – men opsagt bliver man.

Så pas på der ude.

Hilsen klubben

OK 17

Vi har i dag været til møde med ledelsen, og vi er desværre ikke enige endnu. Vi har igen fremsat vores forventninger til et resultat, og firmaet vender tilbage i næste uge.

Indusriens Pension

Torben fra industriens pension og Mikkel fra Gjensidige forsikring vil være på klubkontoret på onsdag 6/9/2017 fra kl. 13.00-15.00

Julevin II

Grundet den stigende efterspørgsel på chokolade i stedet for julevin, som gør det svært at bestille de rigtige antal, vil vi hermed meddele at der skal meldes tilbage til undertegnede mail adresse inden den 15/10/2017 hvis man ønsker chokolade.

ole.johansson2@sas.dk

Mvh klubben

Julevin

Der vil i år være mulighed for at få indflydelse på valget af julevin til kollegaerne.

Vi skal bruge 5 kollegaer som har lyst til at hjælpe med at vælge julevinen i år.

Klubben har igen i år valgt Skovgaard Vine som vores leverandør. Der er valgt 5 rødvin og 5 hvidvin ud, som vi skal smage på, så i dette udvalg skal julevinen vælges.

Vi bliver 3 fra bestyrelsen og 5 kollegaer. Hvis der er flere interesserede end de 5 vil der blive trukket lod, de valgte vil få direkte besked. Så send en mail til Ole.johansson2@sas.dk. Denne skal senest være os i hænde 1/10 kl. 12.00.

Smagningen vil foregå fredag den 27/10 kl. 18.30 og vil vare ca. et par timer. Dette vil foregå hos Skovgaard Vine på Vallensbækvej 6 i Brøndby.

Det er op til de udvalgte selv, at sørge for at have fri.

Mvh. klubben

Is kaffe kan afhentes på kontoret.

Nikolai Riber Pedersen (formand B-området i hallen) har været i firmaet i 20 år, og derfor vil han gerne glæde sine kollegaer med en lille én. Der står en hulens masse is kaffe på klub kontoret, så kom og hent 1 kasse eller 2 til køleren på stuerne og i hallen – først til mølle princippet.

Mvh Klubben

Lokale løn forhandlinger

Vi har i dag været til lokale løn forhandlinger, vi prøver at få enderne til at mødes, så vi skal mødes igen den 4/9.

Mvh Klubben.

Lidt info

Vi har de sidste par uger oplevet hændelser vedr. salg/køb og byttevagter som ikke har været

efter reglerne, og som har medført disciplinære sanktioner, sørg for at have dokumentationen i

orden evt. sceenshot af web rooster eller billede på telefon.

Vi har været i hovedforbundet for at udfærdige klageskrift vedr. den første sag om bæretilladelse,

denne skal i afskedigelsesnævnet. Der blev også lavet udkast til klageskrift vedr. ID-Billet sagen

som skal for i Arbejdsretten.

 

Mvh Klubben

 

HEAVY TAG

Efter en del forespørgsler vedrørende heavy tag på kufferterne, kan klubben afkræfte at firmaet fremadrettet vil fjerne disse. Der er pt. et leverings problem med at skaffe disse, men det er kun midlertidigt.

Mvh klubben

 

PENSIONS OG FORSIKRINGS TJEK

Torben fra Industriens pension og Mikkel fra Gjensidige forsikring, vil være at træffe på klubkontoret, på følgende datoer:

Onsdag 2.8

Onsdag 6.9

Onsdag 4.10

Onsdag 8.11

Onsdag 6.12

Alle dage fra 13-15

Mvh klubben

STUEGANG

Vi har i den forgangne uge været rundt på samtlige stuer og i hallen. Dette var muligt da vi ikke havde mange møder, og vi tilstræber at gøre det så ofte som muligt fremover. Vi blev mødt med en del frustration omkring grej situationen, og den store belastning hen over sommeren. Vi bringer det som folk har fortalt, videre i det rette forum.

Mvh klubben

OK 17

Vi havde i går møde med ledelsen omkring OK 17 , og fortsætter drøftelserne hen over sommeren. Vi forventer stadig ikke at nå i mål før efter sommerferien.

ID-BILLETTER

Vi har i dag afholdt møde i Dansk arbejdsgiverforening, og det eneste vi blev enige om var, at vi stadig er uenige. Sagen begæres nu videre i det fagretslige system.

Mvh klubben