Lokal lønforhandling

Talsmandsvalg

Lokal lønforhandling 2019

Valgaften i 3F Kastrup

sommerfest

OK 19

Spørgsmål og svar

Lokal lønaftale 19

Sommerfest

OK 19

OK 19

Lokal løn aftale underskrevet

OK 19

OK 19

Lokale lønforhandlinger 2019

Spørgsmål til lønseddel

Lokal løn forhandling 2019

Industrien Pension

Lokale lønforhandlinger

Tjek af lønseddel

Indusriens Pension

Klubkontingent

Julevin

ID BILLET SAGEN

Indusriens Pension

julevin

Bestyrelsesvalg

Så er IKUF sagen afsluttet

Uddannelses cafe

Bestyrelsesvalg

bestyrelsesvalg

3F Generalforsamling

Bestyrelsesvalg

ID- BILLET SAGEN

Generalforsamling

ID-billet sag

Julevin

Ny madudbyder i CPH

Indusriens Pension

Pas på derude

Køb/salg af dele af vagt på dagen

Dødsfald

Knæpudder

Varme i hallen