3F Superliga

Tillidsmandsvalg 2019

Valg af tillidsrepræsentant

Generalforsamling

Ekstraordinær samt ordinær generalforsamling

September måneds hændelser

Arbejdsretten

Arbejdsnedlæggelser

ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse

Resultat af afstemning.

Afstemning lokal lønforhandling 2019

Lokal lønforhandling

Den er god nok ?

Lokale lønforhandlinger

Saftevand

Lokal lønforhandling

Talsmandsvalg

Lokal lønforhandling 2019

Valgaften i 3F Kastrup

sommerfest

OK 19

Spørgsmål og svar

Lokal lønaftale 19

Sommerfest

OK 19

OK 19

Lokal løn aftale underskrevet

OK 19

OK 19

Lokale lønforhandlinger 2019

Spørgsmål til lønseddel

Lokal løn forhandling 2019

Industrien Pension

Lokale lønforhandlinger

Tjek af lønseddel

Indusriens Pension

Klubkontingent

Julevin

ID BILLET SAGEN