Generalforsamling

Klubben afholdt i går den årlige generalforsamling. Der var en lang saglig og god debat omkring bestyrelsens beretning. Beretning blev efterfølgende enstemmigt vedtaget. Regnskabet blev ligeledes godkendt. Der kommer ingen kontigent stigning. Der var herefter en orientering fra AMR Søren Gaarn. Der var ingen af de indkomne forslag der blev vedtaget, dog skal klubben kigge på en […]

ok 17

Vi har i dag været til mæglingsmøde med firmaet omkring vores uenighed vedr. vores lønforhandling om OK 17. Enighed kunne ikke opnås. Sagen videreføres nu til et organisationsmøde. Vi vender tilbage når der er nyt. Mvh klubben

GENERALFORSAMLING 7/11/2017

Indkaldelse til Ekspeditions Arbejdernes Klubs ordinære generalforsamling 2017. Tid: Tirsdag 7/11 kl. 16.15. Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab. 4. Kontingent. 5. Orientering fra Miljøassistenten. 6. Indkomne forslag. 7. Valg. 8. Evt. Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet […]

STATUS

Der har været en del forespørgsler på kontoret hvornår de 0,7 %  på fritvalgskontoen og 1,6 % på genetillæg (aften/helligdag) fra Industriens Overenskomst 2017-20 kommer til udbetaling. Dette vil hurtigst muligt blive udbetalt.  I forhold til Lokal løn forhandling, er uenigheden omkring dette sendt ind til Forbundet som en hastesag, vi har ikke modtaget en […]

Overenskomststridig Arbejdsnedlæggelse

Kollegerne valgte her til formiddag at nedlægge arbejdet. Arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, og klubben opfordrede straks kollegerne til at genoptage arbejdet. Det var utilfredshed med de strandede lokale lønforhandlinger, og ændringer i vagtplaner, der blev givet som grund til arbejdsnedlæggelsen. Der er nu aftalt en fremgangsmåde med ledelsen, så der bliver lokal forhandling sammen med 3F […]

OK 17 –  Lokalforhandlinger

 Firmaet og klubben har mødtes flere gange i løbet af sommeren. Som omtalt i plan KBH 2016, er de fleste aftaler låst til og med april 2018. Men vi har krav på en lokal lønforhandling, og dette har vi benyttet os af. Men uden et resultat. Kort fortalt, vil firmaet have øget fleksibilitet og vi […]

TØRNE W17/18

Klubben har overfor drift ledelsen gjort opmærksom på, at vi ikke kan bakke op om den måde man laver differentierede vagtplaner på. Dette vil sige at man har færre ind møder som formand, end man har som chauffør i det samme arbejdsområde. Klubben mener, dette er at dele kollegaer op i A og B hold mvh […]

OK 17

Vi har igen i dag været til møde om lokal lønforhandlinger. Det har været en langsommelig og lang proces. I dag øjnede vi dog en lille åbning, som vi bliver nødt til at forfølge. Vi skal mødes igen næste uge, mere info vil følge Mvh Bo, Pyrus og Ole

BÆRETILLADELSER

Klubben og 3F var i går til meget lange forhandlinger i Dansk Industri vedrørende de kolleger der er afskediget pga. manglende bæretilladelse. Vi har indgået et forlig med firmaet, der medfører at vi har fået genansat tre mand, og en økonomisk kompensation til dem som har fået andet arbejde, eller som ikke ønskede at komme tilbage. […]

OK 17

Vi har i dag været til møde med ledelsen, og vi er desværre ikke enige endnu. Vi har igen fremsat vores forventninger til et resultat, og firmaet vender tilbage i næste uge.

Julevin II

Grundet den stigende efterspørgsel på chokolade i stedet for julevin, som gør det svært at bestille de rigtige antal, vil vi hermed meddele at der skal meldes tilbage til undertegnede mail adresse inden den 15/10/2017 hvis man ønsker chokolade. ole.johansson2@sas.dk Mvh klubben

Julevin

Der vil i år være mulighed for at få indflydelse på valget af julevin til kollegaerne. Vi skal bruge 5 kollegaer som har lyst til at hjælpe med at vælge julevinen i år. Klubben har igen i år valgt Skovgaard Vine som vores leverandør. Der er valgt 5 rødvin og 5 hvidvin ud, som vi […]

Is kaffe kan afhentes på kontoret.

Nikolai Riber Pedersen (formand B-området i hallen) har været i firmaet i 20 år, og derfor vil han gerne glæde sine kollegaer med en lille én. Der står en hulens masse is kaffe på klub kontoret, så kom og hent 1 kasse eller 2 til køleren på stuerne og i hallen – først til mølle princippet. Mvh Klubben

Lidt info

Vi har de sidste par uger oplevet hændelser vedr. salg/køb og byttevagter som ikke har været efter reglerne, og som har medført disciplinære sanktioner, sørg for at have dokumentationen i orden evt. sceenshot af web rooster eller billede på telefon. Vi har været i hovedforbundet for at udfærdige klageskrift vedr. den første sag om bæretilladelse, […]

HEAVY TAG

Efter en del forespørgsler vedrørende heavy tag på kufferterne, kan klubben afkræfte at firmaet fremadrettet vil fjerne disse. Der er pt. et leverings problem med at skaffe disse, men det er kun midlertidigt. Mvh klubben  

STUEGANG

Vi har i den forgangne uge været rundt på samtlige stuer og i hallen. Dette var muligt da vi ikke havde mange møder, og vi tilstræber at gøre det så ofte som muligt fremover. Vi blev mødt med en del frustration omkring grej situationen, og den store belastning hen over sommeren. Vi bringer det som folk har fortalt, videre […]

OK 17

Vi havde i går møde med ledelsen omkring OK 17 , og fortsætter drøftelserne hen over sommeren. Vi forventer stadig ikke at nå i mål før efter sommerferien.

ID-BILLETTER

Vi har i dag afholdt møde i Dansk arbejdsgiverforening, og det eneste vi blev enige om var, at vi stadig er uenige. Sagen begæres nu videre i det fagretslige system. Mvh klubben

“RIGETS” TILSTAND

Vi er i øjeblikket i gang med de lokale lønforhandlinger, som vi først forventer afsluttet efter sommerferien. Vi vender tilbage med nyt, når der er noget at melde ud. Der har været en del dialog omkring frokost aftalen, og vi har afholdt møde med drift ledelsen for at finde en løsning. Vi er pt. der […]

Sommerfest

Til alle kollegaer Årets forårsfest kommer I år til at foregå på en anden måde end vi plejer at gøre. Vi afholder i år arrangementet Dato: 31/05/2017 Sted: 3F Kastrup Tid: 12.00-18.00 Der vil i år være et fagligt tema, omhandlende og gennemgang af nogle af vores lokalaftaler. Der vil som altid være mulighed for […]

Cargo kørsel

Klubben, de faglige fra Spirit og ledelsen har holdt det sidste møde vedrørende overgangen for de 36 kollegaer i Cargo kørslen. Det er nu besluttet hvilke fem der bliver i KR og alle er blevet orienteret af firmaet. Firmaet har fastholdt at overgangen skal effektueres pr. 1/5/2017, selvom klubben ønskede at man udskød dette, til alle ubekendte spørgsmål var blevet besvaret. De øvrige har […]

OK 17

3F Kastrup gør klar til konflikt 18-04-2017 Torsdag den 20. april kl. 12.00 offentliggører Forligsmanden afstemningsresultatet. Vi gør klar, hvis det bliver et Nej, og konflikt bliver en realitet. Et mæglingsforslag omfatter hele LO/DA området, og statens Forligsmand har i henhold til ”Lov om mægling i arbejdsstridigheder” – den vi i daglig tale kalder forligsmandsloven, […]

OK 17

For alle dem som ikke har stemt, kan i kontakte Karin Dinsen fra 3F Kastrup på tlf nr 22 86 04 44. Karin vil så guide jer igennem, og det tager kun ca 1 minut.  Klubkontoret er lukket i påsken. GOD PÅSKE mvh bestyrelsen

TALSMANDSVALG

Så er valget til talsmand i deltidsgruppen afsluttet, og stemmerne  er afgivet som følger: Danni Merkelsen 11 stemmer Daniel Jansen 8 stemmer Mohammed Boudlal 17 stemmer Kim Ryborg Marcuslund 11 stemmer Niclas Meyer 14 stemmer Hermed er Mohammed og Niclas valgt, og klubben ønsker tillykke med valget. Den nye talsmandsgruppe vil blive opdateret her på […]

OK 17

Hermed en opfordring til klubbens medlemmer om vigtigheden af at stemme om vores OK. Klubben anbefaler at man stemmer nej til forslaget. De der ikke har nået at stemme elektronisk vil snarest modtage en stemmeseddel med posten, hvori der er angivet sidste frist for afgivelse af stemme. Mvh bestyrelsen

Bæretilladelser og ID-billetter

Klubben har i dag været til organisationsmøde med firmaet i Dansk Industri, vedrørende bæretilladelser og midlertidig fratagelse af ID-billet rettigheder, hvor vi stadig ikke kunne nå til enighed. Sagen kører nu videre i det faglige system, og der er umiddelbart ingen tidshorisont, på hvornår der foreligger en afgørelse. Uenigheden går på at vi fastholder, at […]

Cargo kørsel

Klubben og repræsentanter fra kørslen, har i går holdt møde med ledelsen, omkring den eventuelle overdragelse af Cargo kørslen til Spirit. Vi er her til eftermiddag blevet meddelt fra ledelsens side at vores forslag er blevet afvist, til trods for at vi levede op til firmaets krav om en reducering på otte fuldtids stillinger. Cargo […]

Fagligt kontingent

Klubben har dags dato modtaget bekræftelse fra SKAT, hvori de meddeler at der er foretaget  indberetning fra ekspeditionsarbejdernes klub, af fagligt kontingent 2016  i rubrik 50. Der vil blive sendt en besked fra SKAT til alle, når rettelsen er foretaget. MVH Bestyrelsen

Talsmandsvalg

Så er opstillings perioden overstået. I nogle områder er der ingen opstillede talsmænd denne gang. Det eneste sted der vil blive foretaget valg, vil være i deltids gruppen, hvor der er fem opstillede kandidater til to pladser. Deltids folkene har fået tilsendt en besked på SAS mail, hvor der kort er beskrevet hvordan valget vil foregå. Valget vil vare til og […]

Cargo kørsel

Cargo kørsel mulige sammenlægning med Spirit   SGH har informeret klubben om at de påtænker at lade Cargo kørslen overgå til Spirit. Driftsledelsen har afholdt to infomøder onsdag den 15. marts i afdelingen omkring tingene.   Der skal spares otte FTE og kvaliteten skal forbedres. De otte FTE som firmaet vil spare, forbliver i KR. […]

Bæretilladelser

På et bestyrelsesmøde onsdag den 22/2 besluttede en enig bestyrelse at kommentere på sagen omkring bæretilladelser. Klubben har gennem længere tid forhandlet/diskuteret med firmaet omkring tolkning af det nye direktiv for transport af våben. Det er nu sendt til et organisationsmøde. Firmaet bliver ved med at fastholde standpunktet, at man mister sit job i SGH […]

Talsmandsvalg

Så er det ved at være tid til talsmands valg i områderne. Meld dit kandidatur hvis det har din interesse at repræsentere dine nærmeste kollegaer i området, send en mail til tom-richard-s.hjarsen@sas.dk Strukturen vil se således ud: 2 mand fra 12 timers. 1 mand bagerhold. 2 mand B 6-10 1 mand fast aften 1 mand […]

Industriens pension og forsikring

Der vil igen i år være mulighed for at få tjekket sin pension hos Industriens Pension. Vi har også fået oprettet et samarbejde med Gjensidige forsikring, hvor der også vil være en repræsentant, Mikkel, tilstede sammen med Torben på klubkontoret mellem kl 13.00-15.00 på følgende datoer: Onsdag 8.2 Onsdag 1.3 Onsdag 5.4 Onsdag 3.5 Onsdag 7.6 […]

Bestyrelses seminar

Den 24.-26. januar afholdt den nye bestyrelse et vellykket 3-dages seminar. Formålet var både at få lært hinanden bedre at kende, afstemme forventninger til hinanden, men også gennemgå en række emner i den koncentrerede tid, der var til rådighed. Der blev gennemgået lokalaftaler. I forbindelse med gennemgang og arbejdet omkring tolkning af disse er det […]

JULEVIN

Sidste frist for udlevering af julevin, er tirsdag d.31/01/2017. Evt. overskydende vin vil blive solgt til indkøbs pris fra Onsdag 01/02/2017 på klubkontoret i klubbens åbningstid. Prisen vil være 70,-kr pr flaske. Der kan kun betales kontant og med lige penge. Der vil max. kunne købes 6 fl. pr mand. Det vil kun være muligt med […]

Statusmøde 2

Vi har i dag holdt et nyt møde med ledelsen, vi stillede en del spørgsmål som vi afventer svar på, bl.a.  om hvor  i lufthavnen vores arbejdsdag begynder og slutter. Vi vender tilbage når der er noget mere konkret nyt. Spørgsmålet vedrørende ID-billetter og bæretilladelse, bliver pt. behandlet i 3F regi. Kontoret er lukket tirsdag-onsdag-torsdag i næste […]

Dialog med ledelsen 2

Efter dagens møde, bliver der kigget på forskellige løsninger. Nye emner i dag var ID-billetter og gå hjemtider. I vil blive informeret i det omfang der er nyt. Er der spørgsmål, kig over på kontoret eller se efter os på stuerne fredag, hvor vi kommer rundt. Mvh Bo, Pyrus og Ole