ID- BILLET SAGEN

Så er der kommet en ny dato for mødet i arbejdsretten. Det sker Mandag d. 29/1/2019 kl. 14.30. Vi håber at der kommer en endelig afgørelse denne dag, men det er ikke sikkert, at man kan nå at afsige dom denne dag.  Mvh Klubben

Generalforsamling

Indkaldelse til Ekspeditions Arbejdernes Klubs ordinære generalforsamling 2018.   Tid: Tirsdag 13/11 kl. 16.15.   Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.   Dagsorden:   Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Regnskab. Kontingent. Orientering fra Miljøassistenten. Indkomne forslag. Valg. Evt.   Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, […]

ID-billet sag

I dag, den 29/10, var sagen om ID-Billetter berammet i arbejdsretten. Klubben blev kontaktet i går aftes af vores advokat, der måtte meddele os, at sagen er udskudt. Baggrunden for dette er, at to af de udpegede dommere fra DA, som skulle medvirke i hovedforhandlingen beklageligt har meddelt, at de er inhabile i sagen, og […]

Julevin

Klubben har igen i år valgt Skovgaard Vine som vores vin leverandør. Der vil også i år være mulighed for at få indflydelse på valget af julevin til kollegaerne. Vi skal bruge 5 kollegaer som har lyst til at hjælpe med at vælge julevinen i år. Der vil blive valgt 5 rødvine og 5 hvidvine […]

Ny madudbyder i CPH

Der er fra mandag d. 1/10 mulighed for at købe mad fra en ny levenradør. Det er IFKL/SAS inkøbsring der står for dette. Maden skal bestilles på internettet, og vil så blive leveret på stuerne i dertil opsatte køleskabe. Tag et kig på dette hjemmeside: www.ifkl.dk/catering Der ydes ikke tilskud til dette fra firmaets side. […]

Pas på derude

Der er i dag meget aktivitet fra politiets side, og de stopper rigtigt mange. Sørg derfor for at have sele på i de køretøjer hvori der er monteret seler, samt overhold, som altid færdselsloven som også gælder indenfor hegnet. Det kan påregnes at der er meget fokus på dette det næste stykke tid. Ligeledes kan […]

Knæpudder

Klubben vil gerne høre fra vores kollegaer, om hvorvidt der er mange som har problemer med tilpasningen  af vores udleverede knæpudder. Vi vil rigtigt gerne have en tilbagemelding på hvor mange som har problemer med disse knæpudder. Skriv tilbage til ole.johansson2@sas.dk Mvh Klubben

Varme i hallen

Hedeslag. Der har i dag været en ubehagelig episode i hallen, hvor en kollega kollapsede i varmen. Han er blevet kørt på hospitalet. Vi er blevet oplyst om at kollegaen efter omstændighederne har det godt. Miljø afdelingen arbejder på højtryk for at skaffe flere blæsere, som skal stilles op i hallen. Klubben, har i samarbejde […]

Vand

Firmaet har orienteret os om, at der vil være flaskevand til rådighed på Driftkontoret i hallen 25-26-27. Juli. Det er samme sted der udleveres is. Hilsen Klubben.

Kontrol af kørekort

Hermed en opfordring til alle. Politiet er begyndt at kontrollere, at folk har deres kørekort på sig, når man fører et køretøj i CPH. Er der seler i køretøjet, skal disse ligeledes anvendes. Brud på dette kan medføre bøder, som skal betales af egen lomme.

Driftchefer i jobtræning

Driftledelsen ( Jens Jensen og Jesper Hansen ) har forespurgt hvad vi ville sige til at de en dag/aften/nat i løbet af sommeren deltog i produktionen. Dette har vi sagt ja til. Vi mener de har godt af at mærke det arbejds pres og ikke mindst den belastning vi udsættes for i dagligdagen. Vi har […]

ID-BILLET SAG

Klubben har netop modtaget en indkaldelse til arbejdsretten, i forbindelse med sagen om vores ID-billetter. Sagen kommer for retten d. 29/10/2018. Ja vi ved godt det er lang tid sagen har kørt, men nu har vi endelig fået en dato. Vi håber at der så endelig kommer en afgørelse. God sommer

Indusriens Pension

Så har Torben sendt nye datoer for hans besøg i efteråret. Han vil være på kontoret følgende dage: Onsdag den 15.8 Onsdag den 12.9 Onsdag den 10.10 Onsdag den 14.11 Onsdag den 12.12 Alle dage er fra kl. 13.00-15.00 Det er vigtigt at i har jeres nem-id med. fortsat god sommer. Mvh klubben

Enkeltmans disponering

Der har den seneste tid kørt et par tests af 1 mands disponering i KR. Klubben er blevet orienteret af firmaet, om at de har planlagt at køre en længerevarende test over sommeren, omhandlende enkeltmands disponering. Denne disponeringsopgave vil blive lagt hos planneren i KR-B/KR-R. Det er ikke noget klubben ser som en styrkelse af […]

Klubkontigent 2017

Der er desværre sket en fejl da jeg har indberettet klubkontigentet for 2017 til skat. Der er ikke blevet indberettet for dem som er født den 1.  2. eller 3. i måneden. De er ved en eller anden fejl røget ud af den fil som jeg har sendt til skat. Dette vil selvfølgelig blive rettet, men […]

Hastigheds kontrol på airside

Politiet foretager oftere og oftere hastigheds kontrol på Airside, husk at færdsels reglerne også gælder i lufthavnen. en kollega var så uheldig at ryge ind i en sådan hastigheds kontrol i dag, det resulterede i en bøde på 3000 kr. og et klip i kørekortet. Så pas på derude. hilsen Klubben

Vin

Vi har stadig lidt julevin tilbage, så kom og køb til indkøbs pris, de koster 70 Kr. stykket og vi tager kun kontant betaling.   Hilsen klubben

Tillæg til vores senior lokalaftale

Vi har lavet et tillæg til vores lokale senior ordning som træder i kræft 1/3-2018 Medarbejdere der ansættes under seniorordning, kan vælge at få det beløb der tilskrives fritvalgskontoen, udbetalt løbende pr. måned. Dette skal meddeles i forbindelse med indgåelse af senior ordningen og træder i kraft sammen med denne. Hilsen klubben

Seminar

Klubben afholder 28/2/2018 seminar for talsmænd og bestyrelse i 3F Kastrup. Formålet med seminaret er at styrke samarbejdet mellem bestyrelsen og talsmændene, samt at kigge lidt i krystalkuglen, og se på samt gennemgå vores lokal aftaler. Mvh Klubben

Ny deltids aftale

Ny aftale er indgået for at sikre søgne/helligdags kompensation for mertids (løn kode 119) arbejde. Det vil sige at mertimer (løn kode 119)  forhøjes med 4%. Denne aftale er gældende fra 1/1/2018. Mvh Klubben

Salg af julevin

Udlevering af julevin er overstået, og der er forsat lidt gode druer tilbage.   Derfor vil der igen i år være mulighed for at kollegaerne kan købe den resterende vin til indkøbs pris. Vinen koster 70 kr. pr. flaske og man kan maximalt købe 6 flasker pr mand, og vi modtager kun kontant betaling, og det vil […]

Ferietimer

Klubben har indgået et forlig med firmaet ,vedr. manglende træk af ferietimer i 2015 og  2016, imens nogle kollegaer var i portvagten. De timer der kommer retur er opdateret pr 31/1-18 i web rooster. Du vil kunne se timerne på din februar 2018 lønseddel som lønart 0117. De implicerede har fået direkte besked. Mvh Klubben

IKUF

3F har vundet en principiel sag vedrørende IKUF midler. Sagen omhandler ferie afregning når man er på selvvalgt uddannelse. Firmaet skal stadig betale fuld ferie godtgørelse i det efterfølgende ferie år, og ikke som hidtil at hvor de ikke har indbetalt ferie timer når man har været på IKUF. Mere info vil følge   Mvh Klubben

Bestyrelsesvalg

Så er der talt stemmer op til bestyrelsesvalget. Følgende er blevet valgt for 2 år Nikolaj Riber Pedersen                  237 stemmer Ian Nachiket Madsen                     208 stemmer Claus DeLasson                               168 stemmer følgende er valgt for 1 år Kim Buchholdt                                 132 stemmer Følgende kom ikke ind i denne omgang Paw Karslund                                    130 stemmer Johnny Merkelsen                           118 stemmer Okan Canbaz                                    109 stemmer […]

Indusrien Pension

Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Gjensidige forsikring, kommer på kontoret på følgende datoer Onsdag   7.2 Onsdag   7.3 Onsdag 11.4 Onsdag   9.5 Onsdag  13.6 Alle dage vil de være på kontoret fra kl. 13.00-15.00 Mvh Klubben

OK 17

Til info skal det oplyses, at der på januar lønnen er reguleret for vores lønstigning, som der er stemt ja til via urafstemning. Der er efterreguleret fra 01/03/2017 med 412,- kr om måneden for en fuldtidsansat. Mvh Klubben

JULEVIN

Sidste frist for udlevering af julevin på klubkontoret er 31/01/2018. Herefter vil det overskydende vin blive solgt til indkøbspris. Mere info tilgå senere. MvH Klubben

Kom og stem til bestyrelsesvalget

Kom og gør din stemme gældende. Der kan stemmes dagligt på kontoret mellem kl. 11.00-13.00. Onsdage kan der stemmes mellem kl. 11.00-17.00. Aften og nathold vil der blive lavet seperate afstemningstider som følger senere. Der er en lille lodtrækning i forbindelse med afstemningen, hvor der er mulighed for at vinde en god flaske vin.

Valg til SGH bestyrelsen

Valg af medarbejderrepræsentanter samt suppleanter til bestyrelsen i SAS Ground Handling Denmark A/S   Valget er nu afsluttet, og vi har hermed fornøjelsen at offentliggøre resultatet: Malena Andersen, KP                                          –                         83 stemmer (ikke valgt)                                                     Kim John Christiansen, FH                               –                          68 stemmer (ikke valgt) Tony Bügel Jensen, KL                                       –                          53 stemmer (ikke valgt) Henrik Jeppesen, KE-S                                       –                          81 stemmer (ikke […]

Bestyrelsesvalg

Husk at det er i dag bestyrelsesvalget starter. Der kan stemmes dagligt på kontoret mellem kl. 11.00-13.00. Onsdage kan der stemmes mellem kl. 11.00-17.00. Aften og nathold vil der blive lavet seperate afstemningstider som følger senere.

Jule og nytårshilsen

Kære kollegaer  Julen står for døren og året er ved at rinde ud, så klubben vil lige sende jer en hilsen. Kollegerne har netop genvalgt vores nuværende tillidsmand, og den lokale lønaftale blev også stemt hjem med stort flertal. Vi kan være stolte af vores klub og det store engagement ved afstemningen. Stemme procenten var […]

Bestyrelsesvalg

Følgende er på valg til bestyrelsen: Områdevalg i KR-R : Helge Henriksen og Jesper Balling Nielsen  ( kun KR-R) vælges for 2 år Suppleant Crew Car : Jan Sosse Sørensen og Villy Bondesen  (vælges af kollegaerne i Crew Car og KR-T) vælges for 1 år. ordinære bestyrelsesmedlemmer : Claus DeLasson Ian Nachiket Madsen Paw Karslund Rasmus Ingemann […]

Medarbejdervalg til SGH bestyrelsen

Der er i dag udsendt en mail fra firmaet vedrørende valg af medarbejder repræsentanter til SGH bestyrelsen i Danmark. Der skal vælges 2 repræsentanter. Der er 2 kandidater fra ekspeditionsarbejdernes klub: Michael Marstrand Nikolaj Kristian Riber-Pedersen klubben anbefaler kollegaerne at stemme på disse 2. Valget foregår elektronisk.

Genoptagelse af generalforsamling

Generalforsamlingen genoptages Onsdag d.13/12/2016 kl 16.15 i 3F Kastrup Dagsorden: Valg til øvrige poster: – bestyrelsesmedlemmer – suppleanter – bilagskontrol – stemmeudvalg Eventuelt   Hvis man ikke kan deltage, men ønsker at stille op, kan det ske skriftligt på kontoret eller på e-mail til formand, næstformand eller kasserer. Det skal fremgå hvilken post man ønsker […]

Formandsvalg og Lønaftale

resultatet af formandsvalget: Bo Larsen         456 stemmer Stig Brenøe       197 stemmer ugyldige                 8 blanke                   15 afgivne stemmer : 676 ud af 775 stemmeberrettigede stemmeprocnt : 87,22% Dermed er Bo Larsen genvalgt som formand.   Lønaftalen: ja stemmer      499 nej stemmer    157 ugyldige  :          13 blanke :                7 676 afgivne stemmer ud af 775 stemmeberretigede stemmeprocent : 87,22 […]

Sidste chance til afstemning

Så er det ved at være sidste udkald, hvis man skal stemme til formands valget og til den nye lokale lønaftale. Man kan stemme på følgende tidspunkter: Onsdag 6/12 fra 11.00-16.00 Torsdag 7/12 fra 11.00-13.00 Fredag 8/12 fra 11.00-12.00 Hvorefter stemmeudvalget kører i 3f og stemmerne bliver optalt. Man kan nå at stemme i 3f fredag direkte hos […]

Vedr. regulering af Industriens Overenskomst.

Klubben har modtaget denne information fra firmaet.    vedr. regulering i forhold Industriens overenskomst 2017-2020  Fritvalgskonto bliver reguleret med denne måneds lønudbetaling med tilbagevirkende kraft til 01. marts 2017.  Skiftholds-/genetillæg bliver reguleret med lønudbetaling for december, da de ikke har kunnet nå at få det med i denne måneds lønudbetaling. Retroaktiv regulering vil ligeledes ske […]

Forsat ordinær generalforsamling 2017

Fortsat Ordinær generalforsamling   Ekspeditionsarbejdernes Klub SGH-Ekspeditionsarbejdernes klub indkalder til fortsættelse af den ordinære generalforsamling Onsdag den 13. december 2017 kl. 16.15. 3F Kastrup, Saltværksvej 68   Dagsorden: Valg til øvrige poster: – bestyrelsesmedlemmer – suppleanter – bilagskontrol – stemmeudvalg Eventuelt   Hvis man ikke kan deltage, men ønsker at stille op, kan det ske […]

Valg til formand og afstemning om ny lokal løn aftale.

Valget vil starte tirsdag den 14/11 og slutter 8/12 kl. 12.00 Hvor stemmerne derefter vil blive talt op .Stemme udvalget vil være til stede på kontoret mandag til fredag i tidsrummet 11.00-13.00 dog vil der kunne stemmes onsdag fra 11.00-16.00 Det er stemmeudvalget som udleverer julevin sammen med afstemningerne.  I weekenderne vil stemmeudvalget komme rundt […]

Info om ny lønaftale

Klubben vil på mandag d. 13/11/2017 komme rundt på stuerne, og gennemgå den nye lokale lønaftale. Afstemningen om lønaftalen vil foregå samtidig med formandsvalget. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til lønaftalen, inden man afgiver sin stemme på klubkontoret. Opstart på valget følger hurtigst muligt. Klubben anbefaler at man stemmer ja til den nye lønaftale.

OK 17/18

Klubben har i dag lavet en lokal lønaftale med firmaet for 2017 og 2018. Det første år får vi 412,- kr om måneden og det andet år får vi 278,- om måneden på grundlønnen. Oveni kommer fritvalg og genetillæg fra byen. Tredje år skal vi forhandle 1/3/2019. Denne aftale er lavet uden nogen form for modydelser. Dette […]