3f-kastrup


Arkiver

Brugere
online: 1

Eks. Arb. Klub

1 2 3 7

Så er IKUF sagen afsluttet

Til dig i SGH/KR der har været på IKUF i perioden 2013 til 2016.

I forbindelse med din deltagelse på IKUF kurser i perioden 2013 til 2016, har du fået udbetalt 1% i feriegodtgørelse, idet du har afkrydset dig som funktionær. Dette har ikke været korrekt og du skulle have haft 12,5% i feriegodtgørelse af de beløb der er udbetalt til dig fra IKUF.

Derfor vil du blive efterreguleret med et samlet engangsbeløb på de resterende 11,5% på lønnen for december.

Efter 2016 og fremadrettet, er reguleringen opdateret efter gældende regler.

Er der tvivl eller spørgsmål til ovenstående, kan man henvende sig på klub kontoret.

Mvh Klubben

Uddannelses cafe

Der er i morgen uddannelses cafe kl. 9.30-12.00 i cafeen på C32.

Klubben vil være repræsenteret sammen med Michael Friis og en repræsentant for skiften. Kom og brug din ret til selvvalgt uddannelse.

Mvh klubben

 

Bestyrelsesvalg

Så er afstemningen til klubbestyrelsen startet. Kom og afgiv din stemme, så du har indflydelse på bestyrelses sammensætningen. 

Stemmeudvalget er til stede på kontoret hver dag mellen 11.00-13.00.

Onsdage er de her mellem 11.00-17.00.

mvh Klubben

PS der er samtidig udlevering af julevin.

bestyrelsesvalg

Michael Marstrand blev genvalgt som Næstformand for 2 år, uden mod kandidat.

Ole Johansson blev genvalgt som Kasserer for 2 år, uden mod kandidat.

Villy Bondesen og Kim Buchholt blev valgt for 1 år i deres respektive områder.

 

Der er 4 opstillede til 3 pladser i bestyrelsen, som skal vælges af alle

De opstillede er:

Toke Rubeksen.

Hans Olle Ejehag.

Leif ”Ikast” Petersen.

Daniel Christopher Hirsch.

Til deltids suppleant posten er der 2 kandidater til 1 post, som kun bliver valgt af deltids kollegerne.

De opstillede er:

Andreas Bendtsen.

Danni Merkelsen

Valget til bestyrelsen starter mandag d.26/11/2018 kl.11.00-13.00, og løber frem til torsdag d.20/12/2018.

Der kan stemmes dagligt mellem kl.11.00-13.00, dog er der åbent til kl.17.00 om onsdagene.

Aften og nathold vil blive besøgt udover de nævnte tidspunkter, som vil blive offentligtgjort her senere.

Der vil samtidigt blive udleveret julevin, når man stemmer.

Klubben ønsker tillykke til de valgte.

Held og lykke til dem som er på valg.

Mvh Klubben

 

3F Generalforsamling

3F Kastrup

Kom til generalforsamling i DIN fagforening.

Tirsdag d.27/11/2018 kl.16.00-19.00
Fagligt samvær, debat, beslutninger og god mad 🙂

Tilmelding til mad kan ske på tlf:70300950 eller på mail:kastrup@3f.dk

Vel mødt

 

Bestyrelsesvalg

Valget til bestyrelsen starter mandag d.26/11/2018 kl.11.00-13.00, og løber frem til torsdag d.20/12/2018.

Der kan stemmes dagligt mellem kl.11.00-13.00, dog er der åbent til kl.17.00 om onsdagene.

Aften og nathold vil blive besøgt udover de nævnte tidspunkter, som vil blive offentligtgjort her senere.

Der vil samtidigt blive udleveret julevin, når man stemmer.

Mvh Klubben

ID- BILLET SAGEN

Så er der kommet en ny dato for mødet i arbejdsretten. Det sker Mandag d. 29/1/2019 kl. 14.30. Vi håber at der kommer en endelig afgørelse denne dag, men det er ikke sikkert, at man kan nå at afsige dom denne dag. 

Mvh Klubben

Generalforsamling

Indkaldelse til Ekspeditions Arbejdernes Klubs

ordinære generalforsamling 2018.

 

Tid: Tirsdag 13/11 kl. 16.15.

 

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Kontingent.
  5. Orientering fra Miljøassistenten.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg.
  8. Evt.

 

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før

generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

 

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til

gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før

generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

 

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6

dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, seneste tilmelding til spisning vil være fredag den 9/11 kl. 12.00 dette skal foregå på mail til:

ole.johansson2@sas.dk

 

Denne vil også være på klubbens facebookside.

Mvh Klubben

ID-billet sag

I dag, den 29/10, var sagen om ID-Billetter berammet i arbejdsretten.

Klubben blev kontaktet i går aftes af vores advokat, der måtte meddele os, at sagen er udskudt.

Baggrunden for dette er, at to af de udpegede dommere fra DA, som skulle medvirke i hovedforhandlingen beklageligt har meddelt, at de er inhabile i sagen, og derfor trækker sig.

Advokaten er blevet oplyst, at det ikke var muligt at udpege nye dommere med så kort varsel, derfor udsættes sagen. Vi vender tilbage, når der en ny dato.

Mvh Klubben

Julevin

Klubben har igen i år valgt Skovgaard Vine som vores vin leverandør.

Der vil også i år være mulighed for at få indflydelse på valget af julevin til kollegaerne.

Vi skal bruge 5 kollegaer som har lyst til at hjælpe med at vælge julevinen i år.

Der vil blive valgt 5 rødvine og 5 hvidvine ud, som vi skal smage på, så i dette udvalg skal julevinen vælges.

Vi bliver 3 fra bestyrelsen og max. 5 kollegaer, Hvis der er flere interesserede end de 5 vil der blive trukket lod. De valgte vil få direkte besked. Så send en mail til ole.johansson2@sas.dk. Denne skal senest være os i hænde 26/10 kl. 12.00.

Man skal selv sørge for frihed og vil ikke blive kompenseret.

Smagningen vil foregå fredag den 2/11 kl. 16.45 og vil vare ca. et par timer.

Derefter vil det være muligt at deltage i vinmessen som starter kl. 18.00-20.00 hvor der bliver præsenteret ca. 200 vine som man kan smage på.

Dette vil foregå hos Skovgaard Vine på Vallensbækvej 6 i Brøndby.

Mvh klubben

Nye elever og fastansættelse af sommerfugle

 

I dag onsdag 3/10/2018 byder vi velkommen til det næste hold elever i SGH-KR. Der starter 10 nye elever, som vi håber at alle vil tage godt imod. Det skal tilføjes at mange af de nye elever er fundet i blandt vores sommerfugle.

Vi har udover de nye elever også fået fastansat 60 af vores kollegaer, der havde kontrakt udløb 31/10/2018.

Mvh Klubben

Ny madudbyder i CPH

Der er fra mandag d. 1/10 mulighed for at købe mad fra en ny levenradør. Det er IFKL/SAS inkøbsring der står for dette. Maden skal bestilles på internettet, og vil så blive leveret på stuerne i dertil opsatte køleskabe. Tag et kig på dette hjemmeside: www.ifkl.dk/catering

Der ydes ikke tilskud til dette fra firmaets side. Dette er en service oplysning, og ikke en reklame.

Mvh Klubben

Indusriens Pension

Torben fra Industriens Pension er på klub kontoret i morgen onsdag d. 12/9 fra kl. 13.00-15.00. Husk at medbringe nem-id. Mvh Hilsen klubben.

Pas på derude

Der er i dag meget aktivitet fra politiets side, og de stopper rigtigt mange. Sørg derfor for at have sele på i de køretøjer hvori der er monteret seler, samt overhold, som altid færdselsloven som også gælder indenfor hegnet.

Det kan påregnes at der er meget fokus på dette det næste stykke tid. Ligeledes kan man risikere at  ryge ind i § 55 check.

Mvh klubben

Køb/salg af dele af vagt på dagen

Klubben har arbejdet hård og længe på at få aftalen vedr. køb/salg af dele af vagt på dagen tilbage, da vi ved hvor stor betydning den har for kollegerne.

 Det er nu endelig lykkedes.

 denne aftale har ikke tidligere været nedskrevet, men det arbejder vi på at den bliver, så den bliver en del af lokalaftalen byttevagtordningen KR-A008.

 Det vil fra Mandag den 20/8 igen være muligt at købe eller sælge dele af en vagt på dagen til en kollega.

 Reglerne vil se sådan ud:

 Der skal laves en bytteseddel som afleveres til drift lederen på vagt.

 Købet eller salget skal være af minimum 2 timers varighed.

 Du kan ikke sælge dele af mertids og overtids vagter.

 Der kan kun foretages 1 byt om dagen som er beskrevet i lokalaftalen byttevagtordningen KR- A008.

 Der skal mindst være 8 timer til næste vagt som er beskrevet i lokalaften byttevagtordningen KR- A008.

 Som udgangspunkt skal kvalifikationer være ens ved dele af køb/salg, men hvis driften tillader det, kan der ses bort for reglen om kvalifikationer.

 

Mvh Klubben

 

 

 

 

denne aftale har ikke tidligere været nedskrevet, men det arbejder vi på at den bliver, så den bliver en del af lokalaftalen byttevagtordningen KR-A008.

 

Det vil fra Mandag den 20/8 igen være muligt at købe eller sælge dele af en vagt på dagen til en kollega.

 

Reglerne vil se sådan ud:

 

Der skal laves en bytteseddel som afleveres til drift lederen på vagt.

 

Købet eller salget skal være af minimum 2 timers varighed.

 

Du kan ikke sælge dele af mertids og overtids vagter.

 

Der kan kun foretages 1 byt om dagen som er beskrevet i lokalaftalen byttevagtordningen KR- A008.

 

Der skal mindst være 8 timer til næste vagt som er beskrevet i lokalaften byttevagtordningen KR- A008.

 

Som udgangspunkt skal kvalifikationer være ens ved dele af køb/salg, men hvis driften tillader det, kan der ses bort for reglen om kvalifikationer.

 

Mvh Klubben

Klubben har arbejdet hård og længe på at få aftalen vedr. køb/salg af dele af vagt på dagen tilbage, da vi ved hvor stor betydning den har for kollegerne.

 

Det er nu endelig lykkedes.

 

denne aftale har ikke tidligere været nedskrevet, men det arbejder vi på at den bliver, så den bliver en del af lokalaftalen byttevagtordningen KR-A008.

 

Det vil fra Mandag den 20/8 igen være muligt at købe eller sælge dele af en vagt på dagen til en kollega.

 

Reglerne vil se sådan ud:

 

Der skal laves en bytteseddel som afleveres til drift lederen på vagt.

 

Købet eller salget skal være af minimum 2 timers varighed.

 

Du kan ikke sælge dele af mertids og overtids vagter.

 

Der kan kun foretages 1 byt om dagen som er beskrevet i lokalaftalen byttevagtordningen KR- A008.

 

Der skal mindst være 8 timer til næste vagt som er beskrevet i lokalaften byttevagtordningen KR- A008.

 

Som udgangspunkt skal kvalifikationer være ens ved dele af køb/salg, men hvis driften tillader det, kan der ses bort for reglen om kvalifikationer.

 

Mvh Klubben

Klubben har arbejdet hård og længe på at få aftalen vedr. køb/salg af dele af vagt på dagen tilbage, da vi ved hvor stor betydning den har for kollegerne.

 

Det er nu endelig lykkedes.

 

denne aftale har ikke tidligere været nedskrevet, men det arbejder vi på at den bliver, så den bliver en del af lokalaftalen byttevagtordningen KR-A008.

 

Det vil fra Mandag den 20/8 igen være muligt at købe eller sælge dele af en vagt på dagen til en kollega.

 

Reglerne vil se sådan ud:

 

Der skal laves en bytteseddel som afleveres til drift lederen på vagt.

 

Købet eller salget skal være af minimum 2 timers varighed.

 

Du kan ikke sælge dele af mertids og overtids vagter.

 

Der kan kun foretages 1 byt om dagen som er beskrevet i lokalaftalen byttevagtordningen KR- A008.

 

Der skal mindst være 8 timer til næste vagt som er beskrevet i lokalaften byttevagtordningen KR- A008.

 

Som udgangspunkt skal kvalifikationer være ens ved dele af køb/salg, men hvis driften tillader det, kan der ses bort for reglen om kvalifikationer.

 

Mvh Klubben

 

Dødsfald

Det er med beklagelse at klubben må meddele, at vores tidligere kollega John “skotten” Spence er sovet ind.

Der vil efter skottens eget ønske, ikke blive afholdt nogen begravelse.

Æret være hans minde.

 

Knæpudder

Klubben vil gerne høre fra vores kollegaer, om hvorvidt der er mange som har problemer med tilpasningen  af vores udleverede knæpudder.

Vi vil rigtigt gerne have en tilbagemelding på hvor mange som har problemer med disse knæpudder.

Skriv tilbage til

ole.johansson2@sas.dk

Mvh Klubben

Varme i hallen

Hedeslag.

Der har i dag været en ubehagelig episode i hallen, hvor en kollega kollapsede i varmen. Han er blevet kørt på hospitalet. Vi er blevet oplyst om at kollegaen efter omstændighederne har det godt. Miljø afdelingen arbejder på højtryk for at skaffe flere blæsere, som skal stilles op i hallen.

Klubben, har i samarbejde med ledelsen, sørget for at der er blevet indkøbt noget saftevand, som skulle være fordelt på stuerne af en god kollega. Det er yderst vigtigt at få en vis mængde sukker, udover at man skal sørge for at drikke en masse vand. Der vil også være vand på driftkontoret i hele weekenden, så pas på jer selv, og tænk jer godt om når i er ude.

Mvh klubben

Vand

Firmaet har orienteret os om, at der vil være flaskevand til rådighed på Driftkontoret i hallen 25-26-27. Juli. Det er samme sted der udleveres is.
Hilsen Klubben.

Kontrol af kørekort

Hermed en opfordring til alle. Politiet er begyndt at kontrollere, at folk har deres kørekort på sig, når man fører et køretøj i CPH. Er der seler i køretøjet, skal disse ligeledes anvendes. Brud på dette kan medføre bøder, som skal betales af egen lomme.

Driftchefer i jobtræning

Driftledelsen ( Jens Jensen og Jesper Hansen ) har forespurgt hvad vi ville sige til at de en dag/aften/nat i løbet af sommeren deltog i produktionen. Dette har vi sagt ja til. Vi mener de har godt af at mærke det arbejds pres og ikke mindst den belastning vi udsættes for i dagligdagen. Vi har dog betinget os at de følger en gruppe på en hel vagt, så billedet bliver retvisende.

Det vil foregå i arbejdstøj og de vil selvfølgelig ikke tælle med på dagen ?

Fortsat god sommer

Mvh klubben

 

ID-BILLET SAG

Klubben har netop modtaget en indkaldelse til arbejdsretten, i forbindelse med sagen om vores ID-billetter. Sagen kommer for retten d. 29/10/2018. Ja vi ved godt det er lang tid sagen har kørt, men nu har vi endelig fået en dato. Vi håber at der så endelig kommer en afgørelse.

God sommer

Indusriens Pension

Så har Torben sendt nye datoer for hans besøg i efteråret.

Han vil være på kontoret følgende dage:

Onsdag den 15.8

Onsdag den 12.9

Onsdag den 10.10

Onsdag den 14.11

Onsdag den 12.12

Alle dage er fra kl. 13.00-15.00

Det er vigtigt at i har jeres nem-id med.

fortsat god sommer.

Mvh klubben

Enkeltmans disponering

Der har den seneste tid kørt et par tests af 1 mands disponering i KR.

Klubben er blevet orienteret af firmaet, om at de har planlagt at køre en længerevarende test over sommeren, omhandlende enkeltmands disponering. Denne disponeringsopgave vil blive lagt hos planneren i KR-B/KR-R.

Det er ikke noget klubben ser som en styrkelse af dagligdagen, da det går ud over familie mønsteret.

Fortsat god sommer, og pas på jer selv derude.

Mvh klubben

Skattefradrag

Så er de sidste inberetninger til skat foretaget. Beklager den opståede fejl.

Mvh klubben

Klubkontigent 2017

Der er desværre sket en fejl da jeg har indberettet klubkontigentet for 2017 til skat. Der er ikke blevet indberettet for dem som er født den 1.  2. eller 3. i måneden. De er ved en eller anden fejl røget ud af den fil som jeg har sendt til skat. Dette vil selvfølgelig blive rettet, men dette vil først ske den 11/4, for ellers vil folk modtage deres eventuelle overskydende skat senere end d. 10/4, som lovet af skat.

God påske

Ole

 

Hastigheds kontrol på airside

Politiet foretager oftere og oftere hastigheds kontrol på Airside, husk at færdsels reglerne også gælder i lufthavnen.

en kollega var så uheldig at ryge ind i en sådan hastigheds kontrol i dag, det resulterede i en bøde på 3000 kr. og et klip i kørekortet.

Så pas på derude.

hilsen Klubben

Vin

Vi har stadig lidt julevin tilbage, så kom og køb til indkøbs pris, de koster 70 Kr. stykket og vi tager kun kontant betaling.

 

Hilsen klubben

Tillæg til vores senior lokalaftale

Vi har lavet et tillæg til vores lokale senior ordning som træder i kræft 1/3-2018

Medarbejdere der ansættes under seniorordning, kan vælge at få det beløb der tilskrives fritvalgskontoen, udbetalt løbende pr. måned. Dette skal meddeles i forbindelse med indgåelse af senior ordningen og træder i kraft sammen med denne.

Hilsen klubben

Seminar

Klubben afholder 28/2/2018 seminar for talsmænd og bestyrelse i 3F Kastrup.

Formålet med seminaret er at styrke samarbejdet mellem bestyrelsen og talsmændene, samt at kigge lidt i krystalkuglen, og se på samt gennemgå vores lokal aftaler.

Mvh Klubben

Ny deltids aftale

Ny aftale er indgået for at sikre søgne/helligdags kompensation for mertids (løn kode 119) arbejde.

Det vil sige at mertimer (løn kode 119)  forhøjes med 4%.

Denne aftale er gældende fra 1/1/2018.

Mvh Klubben

IP og Gjensidige

I morgen onsdag kommer Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Gjensidige på klubkontoret i mellem kl. 13.00-15.00.

Mvh Klubben

Salg af julevin

Udlevering af julevin er overstået, og der er forsat lidt gode druer tilbage.  

Derfor vil der igen i år være mulighed for at kollegaerne kan købe den resterende vin til indkøbs pris. Vinen koster 70 kr. pr. flaske og man kan maximalt købe 6 flasker pr mand, og vi modtager kun kontant betaling, og det vil være først til mølle princippet.  

Mvh Klubben

Ferietimer

Klubben har indgået et forlig med firmaet ,vedr. manglende træk af ferietimer i 2015 og  2016, imens nogle kollegaer var i portvagten.

De timer der kommer retur er opdateret pr 31/1-18 i web rooster. Du vil kunne se timerne på din februar 2018 lønseddel som lønart 0117.

De implicerede har fået direkte besked.

Mvh Klubben

IKUF

3F har vundet en principiel sag vedrørende IKUF midler.

Sagen omhandler ferie afregning når man er på selvvalgt uddannelse.

Firmaet skal stadig betale fuld ferie godtgørelse i det efterfølgende ferie år, og ikke som hidtil at hvor de ikke har indbetalt ferie timer når man har været på IKUF.

Mere info vil følge

  Mvh Klubben

Bestyrelsesvalg

Så er der talt stemmer op til bestyrelsesvalget.

Følgende er blevet valgt for 2 år

Nikolaj Riber Pedersen                  237 stemmer

Ian Nachiket Madsen                     208 stemmer

Claus DeLasson                               168 stemmer

følgende er valgt for 1 år

Kim Buchholdt                                 132 stemmer

Følgende kom ikke ind i denne omgang

Paw Karslund                                    130 stemmer

Johnny Merkelsen                           118 stemmer

Okan Canbaz                                    109 stemmer

Patrick Hifling Petersen                  85 stemmer

Rasmus Ingemann                           71 stemmer

Danni Merkelsen                             68 stemmer

Blanke 1

Ugyldige 6

Områdevalgt i KR-R

Jesper Balling Nielsen                      64 stemmer

Helge henriksen                                 14 stemmer

Blanke 2

Hermed er Jesper Balling Nielsen valgt.

80 ud af 97 har stemt.

Suppleant post for vand og toilet og crew car

Villy Bondesen                                    18 stemmer

Jan Sosse Sørensen                            15 stemmer

hermed er Villy Bondesen Valgt

33 ud af 40 har stemt.

Der er afgivet 454 stemmer totalt ud af 770 stemmeberettiget hermed er stemmeprocenten 58,98.

Klubben takker de opstillede kandidater, og ønsker tillykke til de valgte, og tak for et godt samarbejde til dem som ikke blev genvalgt.

 

 

Indusrien Pension

Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Gjensidige forsikring, kommer på kontoret på følgende datoer

Onsdag   7.2

Onsdag   7.3

Onsdag 11.4

Onsdag   9.5

Onsdag  13.6

Alle dage vil de være på kontoret fra kl. 13.00-15.00

Mvh Klubben

OK 17

Til info skal det oplyses, at der på januar lønnen er reguleret for vores lønstigning, som der er stemt ja til via urafstemning. Der er efterreguleret fra 01/03/2017 med 412,- kr om måneden for en fuldtidsansat.

Mvh Klubben

JULEVIN

Sidste frist for udlevering af julevin på klubkontoret er 31/01/2018.

Herefter vil det overskydende vin blive solgt til indkøbspris. Mere info tilgå senere.

MvH Klubben

Kom og stem til bestyrelsesvalget

Kom og gør din stemme gældende.

Der kan stemmes dagligt på kontoret mellem kl. 11.00-13.00.

Onsdage kan der stemmes mellem kl. 11.00-17.00.

Aften og nathold vil der blive lavet seperate afstemningstider som følger senere.

Der er en lille lodtrækning i forbindelse med afstemningen, hvor der er mulighed for at vinde en god flaske vin.

Valg til SGH bestyrelsen

Valg af medarbejderrepræsentanter samt suppleanter til bestyrelsen i SAS Ground Handling Denmark A/S

 

Valget er nu afsluttet, og vi har hermed fornøjelsen at offentliggøre resultatet:

Malena Andersen, KP                                                                  83 stemmer (ikke valgt)                                                    

Kim John Christiansen, FH                                                        68 stemmer (ikke valgt)

Tony Bügel Jensen, KL                                                                53 stemmer (ikke valgt)

Henrik Jeppesen, KE-S                                                                81 stemmer (ikke valgt)

Morten Jørn Larsen, FH-M                                                          25 stemmer (ikke valgt)

Michael Marstrand, KR-B                                                            271 stemmer (Medarbejderrepræsentant)

Henrik Meiner, KL                                                                         115 stemmer (2. suppleant)

Susanne Arthaber Offenberg, KL                                             114 stemmer (ikke valgt)

Nikolaj Kristian Riber-Pedersen, KR-B                                   272 stemmer (Medarbejderrepræsentant)

Malene Schioldan, KL                                                                   127 stemmer (1. suppleant)

Bestyrelsesvalg

Husk at det er i dag bestyrelsesvalget starter.

Der kan stemmes dagligt på kontoret mellem kl. 11.00-13.00.

Onsdage kan der stemmes mellem kl. 11.00-17.00.

Aften og nathold vil der blive lavet seperate afstemningstider som følger senere.

Jule og nytårshilsen

Kære kollegaer

 Julen står for døren og året er ved at rinde ud, så klubben vil lige sende jer en hilsen.

Kollegerne har netop genvalgt vores nuværende tillidsmand, og den lokale lønaftale blev også stemt hjem med stort flertal.

Vi kan være stolte af vores klub og det store engagement ved afstemningen. Stemme procenten var hele 87,22

Valget til bestyrelsen starter først i det nye år, vi glæder os til at se resultatet af afstemningen.

Vi må også se om vores lokalaftaler kommer under pres i foråret 2018, men klubben er klar hvis dette skulle være tilfældet.

I og jeres familier ønskes god jul og godt nytår.

Pas på jer selv og kollegerne derude!

 

Klubben ??

 

 

 

Bestyrelsesvalg

Følgende er på valg til bestyrelsen:

Områdevalg i KR-R : Helge Henriksen og Jesper Balling Nielsen  ( kun KR-R) vælges for 2 år

Suppleant Crew Car : Jan Sosse Sørensen og Villy Bondesen  (vælges af kollegaerne i Crew Car og KR-T) vælges for 1 år.

ordinære bestyrelsesmedlemmer :

Claus DeLasson

Ian Nachiket Madsen

Paw Karslund

Rasmus Ingemann

Danni Merkelsen

Okan Canbaz

Johnny Merkelsen

Kim Buchholdt

Nikolaj Riber Pedersen

Patrick Hifling Petersen

Her skal vælges 3 for 2 år og 1 for 1 år.

Valget kommer til at foregå på klubkontoret fra d. 2/1/2018-23/1/2018

Mvh klubben

Medarbejdervalg til SGH bestyrelsen

Der er i dag udsendt en mail fra firmaet vedrørende valg af medarbejder repræsentanter til SGH bestyrelsen i Danmark.

Der skal vælges 2 repræsentanter. Der er 2 kandidater fra ekspeditionsarbejdernes klub:

Michael Marstrand

Nikolaj Kristian Riber-Pedersen

klubben anbefaler kollegaerne at stemme på disse 2.

Valget foregår elektronisk.

Genoptagelse af generalforsamling

Generalforsamlingen genoptages Onsdag d.13/12/2016 kl 16.15 i 3F Kastrup

Dagsorden:

  1. Valg til øvrige poster:

– bestyrelsesmedlemmer

– suppleanter

– bilagskontrol

– stemmeudvalg

  1. Eventuelt

 

Hvis man ikke kan deltage, men ønsker at stille op, kan det ske skriftligt på kontoret eller på e-mail til formand, næstformand eller kasserer. Det skal fremgå hvilken post man ønsker at opstille til samt fulde navn og lønnummer.

Der er ikke spisning til denne generalforsamling, men klubben sørger for en juleøl når mødet er slut ?

Formandsvalg og Lønaftale

resultatet af formandsvalget:

Bo Larsen         456 stemmer

Stig Brenøe       197 stemmer

ugyldige                 8

blanke                   15

afgivne stemmer : 676 ud af 775 stemmeberrettigede

stemmeprocnt : 87,22%

Dermed er Bo Larsen genvalgt som formand.

 

Lønaftalen:

ja stemmer      499

nej stemmer    157

ugyldige  :          13

blanke :                7

676 afgivne stemmer ud af 775 stemmeberretigede

stemmeprocent : 87,22

hermed er lønaftalen vedtaget, og lølnkontoret ajourfører lønen så hurtigt som muligt.

1 2 3 7