Søn- og helligdagstillæg

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A011

Vedrørende: Omlægning af søn- og helligdags tillæg

 

  1. Formål/baggrund

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 30. oktober 2014.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Aftalens ordlyd

Parterne er enige om, at søn-og helligdags tillægget udbetales fra lørdag kl. 11.00

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. marts 2014.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand