Seniorferie/dag

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A004

Vedrørende: Seniorferie og seniordag

 

  1. Formål/baggrund

For at tilgodese medarbejdere med lang anciennitet har parterne aftalt nedenstående.

 

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 19. oktober 2014.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Aftalens ordlyd

Seniorferie: Medarbejdere der er fyldt 60 år eller medarbejdere der har mindst 25 års anciennitet har årlig ret til 3 dage ekstra ferie (3 x 7,4 timers ferie).

De nævnte betingelser for ekstra ferie skal være opfyldt senest den 1. juli i det pågældende ferieafholdelsesår.

 

Seniordage: Der tildeles to seniordag (2 x 7,4 timers ferie) for medarbejdere, der er fyldt 60 år. Betingelsen for seniordage skal være opfyldt senest den 1. juli i det pågældende ferieafholdelsesår. Ved manglende afholdelse inden ferieårets udløb kan seniordagene ikke komme til udbetaling. Ligeledes kan seniordagene ikke overføres til efterfølgende ferieår.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft med virkning fra det ferieafholdelsesår, der påbegyndes 1. maj 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand