Overtallighed

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A014

Vedrørende: Overtallighedshåndtering

 

  1. Formål/baggrund

Formålet er til enhver tid, at kunne sikre en forsvarlig produktionsafvikling ved overtallighed som følge af kundebortfald eller anden form for produktionsnedgang.

 

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 30. oktober 2014.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Aftalens ordlyd

I overtallighedssituationer, søges overtalligheden nedbragt ved orlov, uddannelse, øget MBF etc.

 

I situationer hvor netto overtalligheden,  er > 10 FTE,  omlægges tørne, således at den mistede weekend dækning og fleksibilitet – med baggrund i afskedigelser af deltidsmedarbejdere – tørnlægges på tilbageblevne medarbejdere.

 

SGH ledelse og Ekspeditionsarbejdernes Klub vil i fællesskab sikre den bedst mulige løsning og  håndtering af processen.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand