Omsorgsaftale

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A005

Vedrørende: Omsorgsaftale

 

 1. Formål/baggrund

For at skabe mulighed for at medarbejdere med kort varsel kan få nødvendig frihed.

 

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 30. oktober 2014.

 

 1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

 1. Aftalens ordlyd

 

Alle medarbejdere har mulighed for 8 omsorgsdage. De 5 af dagene skal søges med minimum 4 uger. De 5 dage kan ikke lægges i forlængelse af hinanden. 3 dage kan søges med minimum 24 timer. Disse 3 dage kan søges i forlængelse af hinanden.

Omsorgsdage med kort og lang varsel kan ikke gives i forlængelse af hinanden.

 

Tildelingen af omsorgsdage sker 1. maj. Omsorgsdagene kan ikke opsparres eller overflyttes til et nyt ferieår.

 

Ved nyansættelser tildeles medarbejderen omsorgsdagene forholdsmæssigt ift. tiltrædelsesdato.

 

Aftalen sikrer, at op til 10 medarbejdere i KR-B kan få fri på dagen udover kvoten for frihed ift. ferie, feriefrihed, flyttefri mv.

 

Aftalen sikrer, at op til 2 medarbejdere i KR-R/KR-T – 1 på morgenvagt og 1 på aften vagt – kan få fri på dagen udover kvoten for frihed, feriefrihed, flyttefri mv.

 

Specielle funktioner

I arbejdsfunktioner, som er nøgleposter og dermed kræver en fast dækning, er det kun muligt at give fri, hvis der kan fremskaffes afløser.

 

Antallet af medarbejdere som kan få fri kan variere ift. antallet af normeringer.

 

Såfremt en medarbejder søger om frihed på en dag, hvor der i forvejen er givet fri til 10 medarbejdere iht. aftalen, kan der gives afslag på den ønskede frihed. Dette er gældende for såvel ønsket om frihed med 4 ugers varsel som for frihed med 24 timers varsel.

 

Såfremt en medarbejder søger om frihed med minimum 4 ugers varsel, og dette ikke kan efterkommes, så skal dette meddeles medarbejderen senest 3 uger før datoen før den ønskede fridag.

 

Omsorgsdagene skal afholdes enkeltvis og som hele vagter.

 

For medarbejdere med børn op til 14 år kan der afholdes yderligere 2 dage. Dagene kan kun afholdes i forlængelse af (dagen efter) barn syg.

 

Betaling af omsorgsdage

Medarbejderen vælger selv fra hvilken frihedskonto, timerne skal trækkes.

Omsorgsdagene afregnes i timer, som betales udfra følgende:

 • MBF= Medarbejder betalt frihed
 • ASO= Afspadsering af overarbejde
 • FEF= Feriefri
 • FER= Ferie
 • ASH= Afspadsering af søgne-helligdage
 • FUL= Fri uden løn

 

Perioder hvor der ikke kan gives omsorgsdage:

Der kan ikke gives omsorgsdage i,

 • 2 uger før den 24. december
 • Ugen op til samt mandag-onsdag før påske
 • 3 weekender i sommerperioden. Ultimo april melder KR-P hvilke 3 weekender   der er kritiske.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand