Miljøassistent

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A006

Vedrørende: Miljøassistent

 

  1. Formål/baggrund

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 30. oktober 2014.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Aftalens ordlyd

Miljøassistenten er som udganspunkt en fuldtidsmedarbejder.

 

Miljøassistenten kan også bestå af max 2 medarbejdere. Dog må det samlede miljøarbejde ikke overstige 37 timer pr. uge. Såfremt der skal tørnlægges med 2 medarbejdere aftales dette med driftsledelsen og miljøassistenten, hvorledes miljøarbejde og produktion fordeles.

 

Uanset om stillingen varetages af 1 eller 2 medarbejdere fastsættes arbejdstiden på fast dag i henhold til overenskomsten.

 

Kompensation pr. måned svarende til det gennemsnitlige skifteholdstillæg beregnet for de seneste 12 måneder.

 

For driftsområde KR-R tildeles der en ugentlig arbejdsdag til miljøarbejde. Dagen aftales med driftsledelsen for området. Såfremt arbejdsmiljødagen ligger på en tørnlagt fridag tildeles der kun ”time til time” afregning til afspadsering. Dagen kan ikke udbetales.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand