Lønsystem

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A001

Vedrørende: Lønsystem

 

 1. Formål/baggrund

Baggrunden for at parterne har ønsket en afløsning af det eksisterende lønsystem indgået i 1969 senest revideret i marts 2012 er, at parterne ønsker at fremme medarbejdernes kompetenceudvikling.

 

 1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

 1. Aftalens ordlyd

Lønsystemet er et kvalifikations-lønsystem byggende på, at ansatte som erhverver sig specifikke kompetencer, opnår %-tillæg af løntrin 2. Det er en forudsætning, at kompetencen bruges for, at oppebære tillægget. Er dette ikke tilfældet bortfalder tillægget umiddelbart.

 

Grundlønnen er som følger:

2014 Lønart Grundløn Trin
Begynderløn   0 – 12 mdr. 0001 26.154,- 01
Grundløn       13 mdr. – 0001 29.516,- 02
2015 Lønart Grundløn Trin
Begynderløn   0 – 12 mdr. 0001 26.637,- 01
Grundløn       13 mdr. – 0001 29.999,- 02
2016 Lønart Grundløn Trin
Begynderløn   0 – 12 mdr. 0001 26.637,-(forhandling) 01
Grundløn       13 mdr. – 0001 29.999,-(forhandling) 02
 
2014 – Lærlinge Lønart Grundløn Trin
0-1 år 0001 14.437,50 11
1-2 år 0001 15.511,50 12
2-3 år 0001 16.583,50 13
2015 – Lærlinge Lønart Grundløn Trin
0-1 år 0001 14.920,50 11
1-2 år 0001 15.994,50 12
2-3 år 0001 17.066,50 13
2016 – Lærlinge Lønart Grundløn Trin
0-1 år 0001 14.920,50

(forhandling)

11
1-2 år 0001 15.994,50

(forhandling)

12
2-3 år 0001 17.066,50 (forhandling) 13
KR-B + KR-I %
Jobtræner 0043 3,00
LB 0044   5,50
Push-back        0045   3,00
L/M, Widebody 0048   7,00
L/M, Slimbody 0049   5,50
Formand, widebody i hal 0050   5,50
Formand, aflæsning 0051   4,25
Stort tracer tillæg 0052   5,50
Fragtfordeler 0061   5,50
Pult tillæg 0073   3,00
Formand Indenrigs 0058   4,25
Speciel kompetance 0081   2,50
Fragtfordeler afløser 0263 Tillæg pr. vagt 0,35
Toilet tillæg 0449 Tillæg pr. vagt 0,35
     
KR-R   %
Niveau 1 0074   4,33
Niveau 2 0075   5,72
Niveau 3 0076 7,00
Jobtræner 0043 3,00
Toilet tillæg 0449 Tillæg pr. vagt 0,35
   
KR-T   %
Speciel kompetance 0081   2,50
Jobtræner 0043 3,00
Toilet tillæg 0449 Tillæg pr. vagt 0,35

 

 

 • Den enkelte widebody loadmaster er selv ansvarlig for, at gøre sin leder opmærksom på, at han/hun mangler minimum 2 WB-operationer pr. løbende 3. måneder. Dette skal efterfølgende initieres af ledelsen.

 

 • Loadmasters, som også fungerer som formand i hallen, aflønnes ikke yderligere end med loadmastertillæg 0048/2248.

 

 • Speciel kompetence tillæg forudsætter erhvervskort til bus og/eller stort kørekort samt, at kompetencen bruges.

 

 • Formændene i widebody og box 1-4, som afløser i andre områder aflønnes ikke yderligere end med formandstillæg 0050/0052.

 

 • Niveau 1 i KR-R kræver minimum følgende kompetencer: Push-back, departure check, jetstarter, dispatch, wingwalking, personaletransport, search, hangar og mobiltrapper. Ved ansættelse i CPHKR-R opnås retten til tillæg efter niveau 1 senest efter 1 måneds ansættelse.

 

 • Niveau 2 i KR-R kræver minimum niveau 1 samt brokørsel, rangerleder, widebody push-back med stang, towing og/eller de-iceing.

 

 • Niveau 3 i KR-R kræver minimum niveau 2 samt towing widebody/X-baner og/eller de-iceing kommunikation/final release.

 

 • Kontaktpersonen på natholdet i KR-R aflønnes ikke yderligere end med Niveau 3 tillæg.

 

 • Niveau 1, 2, 3 i KR-R kan kun kombineres med jobtrænertillæg og dagstillæg.

 

 • Medarbejdere, som arbejder i pulten, og som bibeholder loadmaster tillæg aflønnes ikke med pult tillæg.

 

 • Med virkning fra 1. november 2010 tildeles alle nyansatte og midlertidige ansatte tillæg efter ansættelsesprocent, samt medarbejdere der selv måtte vælge at gå på deltid. Loadmaster tillæg udbetales som et 100 % tillæg. Gælder dog ikke dagstillæg.

 

 • Loadmaster tillæg kan kun tildeles medarbejdere på en ansættelsesprocent på 75 % og derover.

 

 • Færdig udannede lærlinge med loadmaster kvalifikation, der tilbydes ansættelse tilbydes ansættelse på minimum 75 %.

 

 • Departure check, dispatch og øvrige tjek ved flyside er indholdt i push back tillæg.

 

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. marts 2014.

 

Tidligere aftaler/versioner af KR-A001 bortfalder hermed.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

København, den 30. oktober 2014

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S      For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

___________________________        ________________________

Hans Henrik Spangenberg                Bo Nielsen

Direktør                                            Tillidsmand/Formand

 

For Scandinavian Airlines System

 

___________________________         _______________________

Klaus Jørgensen                               Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                             Næstformand