Fuldtidsansatte

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A012

Vedrørende: Administrationsaftale for fuldtidsansatte

 

 1. Formål/baggrund

Aftalen beskriver, hvorledes fuldtidsansatte tørnlægges.

 

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 30. oktober 2014.

 

 1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde – dog undtaget driftsområde KR-R og KR-T.

 

 1. Aftalens ordlyd

Aftalen er gældende for alle medarbejdere ansat på fuldtid (100 %).

 

Arbejdstid:

Der kan arbejdes på fast dag-, aften-, nat- og 2. holdskift.

 

Fast dag:

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 36 timer pr. uge.

 

Fast dag med fri på hellidage:

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 37 timer pr. uge.

 

Fast aften:

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 34,5 timer pr. uge.

 

Fast nat:

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 32,5 timer pr. uge.

 

2.holdsskift:

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 36 timer pr. uge.

 

Tørnlægning:

Der tørnlægges som udgangspunkt 2 gange årligt – ved sommer-/ og vintertidsbegyndelse.

 

Tørnen vil for den frigivne periode tilrettelægges med timer svarende til medarbejderens gennemsnitlige uge norm. Se ovenstående.

 

Såfremt antallet af timer er tilstrækkelige udgør disse en hel vagt.

 

Dette vil fortsat være gældende selvom, der i perioden foretages tørnændringer.

 

Tørne udarbejdes udfra følgende 3 principper:

 

Princip 1:

 

 • Gennemsnits fremmøde på maximum 3,66 vagter pr. uge
 • Fri hver 2. weekend
 • Vagtlængder mellem 9 -12 timer – undtagelsesvis 13 timer

 

Princip 2:

 

 • Gennemsnits fremmøde på maximum 4,25 vagter pr. uge
 • Fri hver 2. weekend
 • Vagtlængder mellem 7-12 timer – lange vagter begrænses mest muligt

 

Princip 3:

 

 • Gennemsnits fremmøde på maximum 3,00 vagter pr. uge
 • Fri minimum hver 4. weekend
 • Vagtlængder på 12 timer

 

Det skal iagttages, at medarbejdere på princip 3 er meget følsomt for fravær, og at der derfor kan blive tale om, at man overføres til princip 1 eller 2, hvis fraværsfrekvensen vurderes uacceptabel.

 

Frokost:

Det er aftalt, at der er betalt frokost på alle skift.

 

 1. Juleflex

Fleksibiliteten i forbindelse med julen indebærer, at ledelsen kan ændre planlagte vagter 1. og 2. juledag til frihed og samtidig anvende tilsvarende antal vagter til arbejde på fridage i perioden fra den 10. december til og med onsdagen før påske.

 

 • Vagterne skal altid lægges i forbindelse med 2 sammenhængende fridage.
 • Vagterne må ikke lægges i fri weekender, med mindre andet aftales med den enkelte medarbejder.
 • Arbejdsdage der flyttes, skal være varslet senest den 7. december. Der skal dog altid gives et varsel på minimum 5 x 24 timer.

 

 1. Særligt for nathold

Parterne er enige om, at natholdenes vagter kan slutte kl. 08.00, såfremt dette er optimalt for Airside Operations drift og at skifteholdstillægget – i henhold til Industriens Overenskomst § 15, stk. 8 – til nattevagter samtidig udbetales til vagtens afslutning, selvom dette tidspunkt måtte ligge efter kl. 06.00.

 

Såfremt vagterne skal forlænges yderligere end kl. 08.00 skal der opnås enighed ved tørnforhandlingerne.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand